Tina_Christensen_n__stformand_3F_1650_px_
Tine Christensen, næstformand i 3F, er også politisk ansvarlig for bl.a. 3F's internationale indsats og solidaritetsarbejde Foto: 3F

3F:
Vigtig indsats i EU's østlige nabolande

18. mar. 2021 18.20
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].

VI HAR I 3F LÆNGE EFTERLYST bedre muligheder for at kunne støtte vores hårdt forfulgte søsterorganisationer i bl.a. Hviderusland i deres kamp for demokrati og styrkelse af den uafhængige fagbevægelse. Derfor hilser vi den nye demokratifond, som har fokus på EU's østlige nabolande, meget velkommen.

3F er med i gruppen bag den Ny Demokratifond, som skal fremme demokratisk organisering af civilsamfundet, mellemfolkelig erfaringsudveksling og regional netværksdannelse mellem Danmark og EU’s østlige naboskabslande: Hviderusland, Ukraine, Georgien, Armenien, Aserbajdsjan og Moldova.

LÆS OGSÅ: I pænt Københavner-kvarter bor polske arbejdere tæt sammen: 'Smitten kan sprede sig hurtigt her'

Gruppen bag den ny demokratifond er udvalgt til at iværksætte aktiviteter inden for temaområderne arbejdsmarkedsorganisering, klima, køn, unge, medier og kultur. For 3F vil arbejdet i den ny demokratifond dermed ligge fint i forlængelse af 3F’s mangeårige indsats i Central- og Østeuropa for at styrke den uafhængige del af fagbevægelsen gennem et samarbejde med 3F’s søsterorganisationer. Det er nødvendigt, for retten til at organisere og forhandle kollektive aftaler er desværre i mange af disse lande under pres, ofte endog et stigende pres.

Vi ser desværre alt for ofte sårbare udenlandske kolleger groft udnyttet af kyniske bagmænd og arbejdsgivere, fordi de ikke kender til danske forhold
Tina Christensen, næstformand 3F

I 3F er vi overbevist om, at en respektfuld dialog mellem – og stærkere organisationer for – arbejdsmarkedets parter i EU's østlige nabolande vil bidrage til at skabe bedre arbejds- og levevilkår og fremme demokrati og menneskerettigheder, herunder ILO’s arbejdstagerrettigheder. Dette er samtidig et væsentligt bidrag til indsatsen for at opnå FNs verdensmål, bl.a. målsætningen om anstændige jobs og bæredygtig økonomisk vækst.

SET MED DANSKE BRILLER og 3F-medlemmers øjne vil det også have som en vigtig sidegevinst, at kolleger fra lande som eksempelvis Ukraine og Hviderusland vil være mindre tilbøjelige til at lade sig udnytte til social dumping i bl.a. Danmark. Vi ser desværre alt for ofte sårbare udenlandske kolleger groft udnyttet af kyniske bagmænd og arbejdsgivere, fordi de ikke kender til danske forhold og kommer fra langt ringere arbejds- og levevilkår.

LÆS OGSÅ: Jysk jobcenter reklamerer for omstridt vikarbureau: Østarbejdere til halv løn og uden overenskomst

Medlemmer af 3F, som arbejder i Danmark og kommer fra eksempelvis Ukraine og Hviderusland, bidrager til at sprede viden om det danske arbejdsmarked blandt deres landsmænd, som kommer – eller overvejer at komme – hertil. Samtidig bidrager de medlemmer naturligt til 3Fs viden om forholdene på arbejdsmarkedet i deres hjemlande, og de kan forhåbentlig bruge deres faglige viden om arbejdstagerrettigheder, som de får i Danmark, aktivt, når de på et tidspunkt vender tilbage til hjemlandet.

LÆS OGSÅ: Er det nemmere at eksportere den danske model til Kenya end til Østeuropa?

En demokratisk fagbevægelse er en skole i demokrati og en central aktør i udviklingen af demokratiske (civil)samfund. Derfor har vi store forventninger og glæder os til det kommende samarbejde med partnerne i Ny Demokratifond, med Udenrigsministeriet og med vores søsterorganisationer for at styrke de demokratiske organisationer i naboskabslandene østpå.

Den ny demokratifond er blevet etableret af Udenrigsministeriet, og konsortiet, som er valgt til at stå bag demokratifonden, omfatter – udover 3F – Dansk Industri, Dansk Ungdoms Fællesråd, International Media Support og Dansk Kulturinstitut.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].