Unge med autisme mangler pladser på ungdomsuddannelse

20210224-142933-L-1920x1277we__1_
Kristeligt Dagblad har forelagt kritikken for undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, som i et skriftligt svar oplyser, at ”ministeriet er ved at undersøge behovet for oprettelse af flere asf-klasser, så de matcher målgruppens størrelse”. (Arkivfoto) Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix
18. mar. 2021 06.31
Ifølge Københavns beskæftigelsesborgmester og Landsforeningen Autisme er der mange flere unge, der har behov for hjælp.

På jobcenteret i Københavns Kommune har medarbejderne lagt mærke til, at der blandt de unge og voksne, som er svære at finde job til, er en del, som har diagnoser inden for autismespektret, add eller adhd.

Disse personer er intelligente nok, men deres særlige udfordringer har medvirket til, at de aldrig fik en ungdomsuddannelse, og dette skaber en risiko for, at de skal leve resten af livet på overførselsindkomst.

Nu viser tal fra de seneste to års særlige hf-inklusionsklasser for unge med diagnoser på Københavns VUC, at en eksamen herfra har bragt 57 procent af de unge med diagnoser videre i uddannelse, og yderligere 16 procent har fået job. Problemet er bare, at der er langt flere unge i målgruppen, end der er plads til i inklusionsklassen, påpeger Københavns beskæftigelsesborgmester, Cecilia Lonning-Skovgaard (V).

- Vi kan se, at hvis vi som samfund formår at bruge en lille investering på at støtte op om denne gruppe af unge, som har nogle særlige vanskeligheder med sig, kan det betale sig. Hvis vi kan give dem noget ro, noget ekstra tid og et trygt miljø, så kan vi spore de unge i retning af en uddannelse, et job og en voksentilværelse, som ligner den, vi alle sammen drømmer om, siger Cecilia Lonning-Skovgaard til Kristeligt Dagblad.

Hun har derfor skrevet til undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) og opfordret til, at der på statsligt plan oprettes flere såkaldte asf-klasser på ungdomsuddannelser. Selvom Københavns Kommune betaler for én inklusionsklasse, mener hun nemlig, at det bør være en statslig opgave at sikre det rette antal klasser i så vel København som det øvrige Danmark.

- Men jeg synes, det vil være en ulykke, hvis økonomien skal være en barriere for det her, siger borgmesteren.

Flere kommuner har ligesom København suppleret de statslige tilbud med egne hf -inklusionsklasser, men ifølge så vel beskæftigelsesborgmesteren som formand for Landsforeningen Autisme Kathe Johansen er behovet stadig langtfra dækket.

I København er der således lige nu tre eksisterende asf-klasser og yderligere 120 unge, som skønnes egnet til en gymnasial uddannelse på særlige vilkår, men ikke har en plads, og Landsforeningen Autisme vurderer, at problemet er tilsvarende stort i resten af landet.

- En stor by som Odense har kun én asf-klasse, og i flere jyske byer mangler man helt en klasse, så elever risikerer at måtte rejse langt efter tilbuddet, hvis de overhovedet kan få plads, siger Kathe ­Johansen.

Kristeligt Dagblad har forelagt kritikken for undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, som i et skriftligt svar oplyser, at ”ministeriet er ved at undersøge behovet for oprettelse af flere asf-klasser, så de matcher målgruppens størrelse”.