Trods ny forsikring:
Wolt kan ende med millionregning

20200501-113538-6-1920x1288we__1_
Hvis Wolt ender med at blive pålagt at være reel arbejdsgiver efter arbejdsskadesikringsloven, kan det blive meget dyrt for enten dem eller forsikringen, vurderer ekspert. (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
14. apr. 2021 06.21
To sager ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan betyde millionregning til Wolt og langt bedre ulykkesforsikring for budene.

Mens Wolts ansatte på kontoret i Københavns Nordvestkvarter er dækket af en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, kører omkring 3.000 Wolt-bude rundt med langt ringere beskyttelse, hvis de ender i en ulykke. 

Men det kan ændre sig. 3F’s juridiske afdeling fører to sager ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, blandt andet for Rodrigo Perea, der fik smadret sin albue i en ulykke, mens han arbejdede for Wolt, skriver Fagbladet 3F.

Resultatet af de sager kan betyde, at Wolts bude fremover vil være dækket af den samme arbejdsskadeforsikring som almindelige lønmodtagere på arbejdsmarkedet.

Det slår en af landets førende eksperter inden for arbejdsskader fast over for Fagbladet 3F. 

- Samlet set synes forholdene at tale for, at budet erhvervsmæssigt må ligestilles med en lønarbejder. Og så vil de også være dækket af Wolts lovpligtige forsikring, siger Søren Kjær Jensen, der er partner hos Elmer Advokater. 

Den erfarne højesteretsadvokat vurderer på baggrund af en lang række omstændigheder ved arbejdet, at budene vil blive vurderet som lønmodtagere juridisk. 

Den vurdering deler advokat Bjørn Elling fra 3F’s juridiske afdeling, der fører de to sager. Hans vurdering er også, at der er en god chance for, at Wolt skal dække skader:

- Det afgørende er ikke, hvad man skriver i aftalen med budene, men hvordan forholdet mellem bud og virksomhed rent faktisk er. Og der agerer Wolt altså som arbejdsgiver på en række væsentlige punkter, siger han.

Hvis Wolt ender med at blive pålagt at være reel arbejdsgiver efter arbejdsskadesikringsloven, kan det blive meget dyrt for enten dem eller forsikringen, påpeger Søren Kjær Jensen. 

- Det vil særligt have betydning, hvis den tilskadekomne pådrager sig et væsentligt erhvervsevnetab, da erhvervsevnetabserstatningen er den bekostelige post, forklarer Søren Kjær Jensen.

Årsagen til, at mistet erhvervsevne er så væsentlig, skyldes, at det dækker indtægtstabet, man kommer til at have resten af livet, forklarer Bjørn Elling. 

- Mange cykelbude er unge under uddannelse, der har mange år tilbage på arbejdsmarkedet. Og får man en skade, der gør, at man må opgive sin uddannelse og ikke kan komme fuldt ud tilbage på arbejdsmarkedet, er det rigtig mange penge, man mister, siger han. 

Hvis Wolt ikke tegner lovpligtig arbejdsskadesikring for deres bude, vil det i sidste ende kunne betyde, at de af egen lomme må betale erstatning til deres bude. For en studerende, der kommer alvorligt til skade, kan det meget hurtigt løbe op i 5 millioner kroner eller mere, fortæller Bjørn Elling.

Wolt er inden deadline ikke vendt tilbage på Fagbladet 3F’s spørgsmål til sagen.