Torsten_Gejl_MF_Alternativet_Philip_Davali_Ritzau_Scanpix_1920_px
Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Torsten Gejl:
Fremtidens jobcenter skal være et sted, borgerne vil elske at komme

2. maj 2022 06.30
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].

FREMTIDENS JOBCENTER – der skal hedde noget helt andet! - skal være et åbent tilbud til alle, der ønsker at blive iværksætter, skifte job, få hjælp til jobsøgning, mangler meningsfuld beskæftigelse, de kan overkomme, ønsker uddannelse, efteruddannelse eller støtte til at komme på benene og videre i livet.

Temadebat: Fremtidens jobcentre

Debatten om fremtidens jobcentre har fået ny luft under vingerne den seneste tid. Arne-pensionen skal finansieres med 1,1 milliarder kroner fra den kommunale beskæftigelsesindsats, manglen på arbejdskraft er akut, ligesom regeringens reformudspil kan få konsekvenser for, hvilke opgaver jobcentrene fremover skal løse.

Men skal jobcentrenes rolle nytænkes? Og i så fald hvordan? Det har A4 Beskæftigelse spurgt en række aktører om.

Deltagere i debatserien:

Karina Sørensen, beskæftigelsesfaglig medarbejder i Viborg
Niels Flemming Hansen, beskæftigelsesordfører Det Konservative Folkeparti
Jakob Bigum, landsformand for Foreningen af Socialchefer i Danmark
Pernille Vermund, formand Nye Borgerlige
Mads Bilstrup, formand Dansk Socialrådgiverforening
Lene Roed, formand HK Kommunal
Henrik Møller, beskæftigelsesordfører Socialdemokratiet
Torsten Gejl, politisk ordfører Alternativet
Merete Monrad, lektor og forsker Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU
Victoria Velasquez, beskæftigelsesordfører Enhedslisten

Fremtidens jobcenter skal være en civilsamfundsbaseret demokratisk virksomhed, der med udgangspunkt i den enkeltes situation og ønsker for fremtiden, skal hjælpe borgerne med at finde frem til netop de tilbud, der er relevante for dem.

Man skaber ikke relationer i jobcentrene, hvor man mødes med mistillid, tvang og kontrol. Sådan skal det ikke være i fremtidens jobcenter
Torsten Gejl, politisk ordfører og MF Alternativet

Centrum for organiseringen skal være en selvstændig juridisk enhed, der har ansvaret for administration af økonomiske ressourcer, organisering af lokale medspillere og oplysning om de tilbud, man har at byde på. De lokale medspillere er et netværk bestående af lokale virksomheder, NGO’er, frivillige organisationer, fagforeninger, sportsklubber, uddannelsessteder, sundhedsvæsen, kommunen mv.

LÆS OGSÅ: Københavnske jobcentre er bedre end deres rygte, men én gruppe skiller sig ud

Nogle mennesker har brug for at komme på benene efter sygdom, traumer eller langtidsledighed. Her kan indsatsen være sundhedsfaglig. Andre har brug for en særlig indsats på grund af handicap. Langt de fleste har blot brug for samtaler om omskoling, efteruddannelse, voksenuddannelse eller formidling til et job. Og mange kan klare sig helt på egen hånd.

Tvang og kontrol skal fjernes og alle tilbud gøres frivillige, hvilket forudsætter, at de økonomiske ydelser – kontanthjælp, dagpenge, mv. – gøres ubetingede
Torsten Gejl, MF Alternativet

Det er en del af velfærdssamfundets opgave at give borgerne mulighed for at mestre deres eget liv. Det skal også afspejle sig i beskæftigelsespolitikken, herunder ikke mindst jobcentrenes tilbud til og behandling af borgerne.

DET SKER IKKE I DAG. Overhovedet ikke. Jobcentrene har kun én rolle, nemlig at skaffe borgerne lønarbejde eller aktivere dem. Og det sker 100 procent på systemets præmisser uden hensyn til borgerens mål og ønsker.

Man skaber ikke relationer i jobcentrene, hvor man mødes med mistillid, tvang og kontrol.

LÆS OGSÅ: Jobcenterchef efter 7 år i frikommune: Drop samtaleguides og tjeklister

Sådan skal det ikke være i fremtidens jobcenter. Tvang og kontrol skal fjernes og alle tilbud gøres frivillige, hvilket forudsætter, at de økonomiske ydelser – kontanthjælp, dagpenge, mv. – gøres ubetingede.

Det skal altså ikke længere være en forudsætning for at modtage en ydelse, at man gør brug af jobcentrets tilbud, som i fremtiden skal være et tilbud i ordets egentlige forstand, og ikke et “tilbud man ikke kan afslå”.

Fremtidens jobcenter bliver et sted, borgerne vil elske at komme, fordi de mødes på egne og ikke systemets præmisser, og fordi det hjælper dem videre i deres liv.
Torsten Gejl, MF Alternativet

Forsøg i ind- og udland viser, at ubetingede ydelser ikke reducerer arbejdsudbuddet. Tværtimod.

Bliver det ikke meget dyrt? Nej, det gør det ikke. Der bruges i dag 13 milliarder kroner årligt på beskæftigelsesindsatsen i Danmark. Det er det højeste beløb i Europa i forhold til BNP, og det dobbelte af hvad nummer to, vores nabo Sverige, bruger!

Når de mange ressourcer, der i dag udelukkende bruges på kontrol, frigøres og civilsamfundet inddrages, vil fremtidens jobcenter med sikkerhed kunne finansieres for mindre, end der bruges i dag.

Fremtidens jobcenter bliver et sted, borgerne vil elske at komme, fordi de mødes på egne og ikke systemets præmisser, og fordi det hjælper dem videre i deres liv.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].