Jesper_Park_van_der_Schaft_1650px-medium_32

Tidligere psykiatrisk patient: Tak til jer, der kæmper for psykisk syge!

8. sep 2020, 15:27

DESVÆRRE SER, LÆSER eller hører vi om en del sager, hvor psykiatrien – både i behandlings- og i socialpsykiatrien – er underprioriteret, fordi en del af vores byråds- regions- og folketingspolitikere ikke vil afsætte nok penge til området. Vi kan også læse, at den psykisk syge mere eller mindre skal være ”halvdød” for at blive indlagt på et psykiatrisk hospital, og at en del af de psykisk syge bliver sendt hjem for tidlig - inden deres behandling er blevet fuldført - og på den måde ender med at blive ”svingdørspatienter”.

LÆS OGSÅ: Mias kollega blev stukket ihjel: Hvorfor sker der ikke noget?

Derfor vil jeg i dette debatindlæg gerne sige tusind tak til alle mennesker, som råber op og hjælper de psykisk syge til at få en bedre tilværelse. Det kan være de psykisk syge selv, de pårørende eller venner til de psykisk syge. Det kan også være foreninger og organisationer, som arbejder for at forbedre forholdende for de psykisk syge samt ansatte, som arbejder indenfor psykiatrien.

Jeg vil som tidligere psykiatrisk patient sige tusind tak for det kæmpestore arbejde, der gøres i psykiatrien, selvom området er underprioriteret.
Jesper Park van der Schaft, tidligere psykiatrisk patient

SELVFØLGELIG BLIVER DE forskellige grupper nødt til at råbe op om forholdene for de psykisk syge – både i behandlings- og i socialpsykiatrien, før politikerne og myndighederne kan forbedre forholdene. Men efter min mening skal vi også takke de politikere, pårørende og venner til de psykisk syge og ansatte mv., som lægger en stor arbejdskraft i, at der bliver gjort noget for de psykisk syge, som er i behandlings- eller er i socialpsykiatrien.

Derfor er det er så vigtigt – efter min mening - at vi takker og skylder dem en tak, så de forskellige grupper af mennesker, som gør noget for de psykisk syge, fortsat vil arbejde for at forbedre forholdene for dem. For det må være demotiverende hele tiden at blive skældt ud, selvom man f.eks. som ansat i et psykiatrisk hospital ”render og hopper” for at hjælpe de psykisk syge.

Så jeg vil som tidligere psykiatrisk patient sige tusind tak for det kæmpestore arbejde, der gøres i psykiatrien, selvom området er underprioriteret. Og bliv ved at kæmpe for at forbedre forholdene for de psykisk syge!