Torben_Poulsen

Tidlig pension er en nødvendig afkørsel for dem med de længste arbejdsliv

23. aug 2020, 07:00
En ret til tidlig pension er en god og nødvendig løsning for dem med de længste arbejdsliv.

I Dansk Metal bakker vi op om Velfærdsaftalen fra 2006. Når vi lever længere, er der også behov for, at vi arbejder længere. Det er en forudsætning for, at vi også fremadrettet har råd til fx skoler, sygehuse og infrastruktur.

Men alle skal samtidig være sikret gode og sunde år på pension. Det skal ikke være forbeholdt et fåtal at kunne dyrke sine interesser eller lege med børnebørnene.

Efterlønnen var løsningen for mange af dem, som havde haft lange og hårde arbejdsliv, men ordningen vil fremadrettet være en skygge af sig selv. Det kan vi desværre ikke lave om på, da der ikke er flertal i Folketinget til at ændre på dette.

LÆS OGSÅ: A-kasser slår alarm: Tusinder risikerer at miste dagpenge om kort tid

Det var derfor en nødvendig, om end vanskelig opgave, regeringen stillede sig selv, da de fremlagde, at nedslidte arbejdstagere skulle have en objektiv ret til at gå på tidlig pension. Det er en forudsætning for, at vi kan have lange - og gradvist længere - arbejdsliv, og at der for dem med de længste arbejdsliv er en mulighed for at trække sig tidligere tilbage, når ryg eller knæ melder udsolgt.

I Dansk Metal har vi bakket op om denne målsætning fra start, og det er min klare holdning, at regeringen har lavet et godt udgangspunkt for en tidlig pensionsmodel.

For mig er det også langt vigtigere, at vi ikke glemmer den større kamp for bedre forhold for alle lønmodtagere.
Torben Poulsen, hovedkasserer i Dansk Metal

I dag bidrager bl.a. robotter og anden teknologisk udvikling til, at flere får erstattet skæve arbejdsstillinger med programmering. Det er med til at skabe et mindre nedslidende arbejdsliv for mange af vores yngre medlemmer, men mange af de medlemmer, som har startet deres arbejdsliv for mere end 40 år siden, er regeringens udspil en kærkommen håndsrækning.

Det glæder mig derfor også, at mange af Dansk Metals medlemmer vil få mulighed for at trække sig tidligere tilbage efter et langt arbejdsliv. For nogle kan det bedst betale sig at blive i efterlønsordningen, for andre kan det bedst betale sig at få deres efterlønsbidrag udbetalt og overgå til den nye tidlig pension og for medlemmer med en dokumenteret nedsat arbejdsevne kan seniorpension være løsningen.

Det valg vil vi som fagforening naturligvis vejlede vores medlemmer godt om.

LÆS OGSÅ: Trods advarsler fra A-kasser: Minister vil ikke forlænge dagpengeperiode

Regeringens forslag er blevet bredt kritiseret. Nogen mener, at det ikke er målrettet de mest nedslidte, andre mener, at for få får mulighed for at trække sig tilbage, og til sidst mener nogen, at ydelsen er for lav. Det er jo en debat, som kan være værd at tage.

Vi må dog ikke glemme, at bagtæppet for denne debat er, at Tilbagetrækningsaftalen fra 2011 rev tæppet væk under forudsætningerne for, at vi kan og skal hæve pensionsalderen gradvist – og den fejl bør der gøres op med nu.

Regeringens forslag er blevet bredt kritiseret. Nogen mener, at det ikke er målrettet de mest nedslidte, andre mener, at for få får mulighed for at trække sig tilbage, og til sidst mener nogen, at ydelsen er for lav. Det er jo en debat, som kan være værd at tage.
Torben Poulsen, hovedkasserer i Dansk Metal

For mig er det også langt vigtigere, at vi ikke glemmer den større kamp for bedre forhold for alle lønmodtagere. En ny ret til tidlig pension er et helt rigtigt og nødvendigt skridt på vejen til at sikre alle en ordentlig seniortilværelse. Men udspillet kan ikke stå alene. Vi kan ikke acceptere, at nogle fag - i hovedreglen snarere end i undtagelsen - er nedslidende.

Vi skal arbejde for at sikre bedre arbejdsmiljø, investeringer i ny teknologi og endnu bedre mulighed for fleksibel efteruddannelse, så flere får mulighed for at skifte spor, hvis det bliver nødvendigt. Vi har gjort meget i overenskomsterne, men det er vigtigt, at det også bliver suppleret af politiske aftaler og tiltag. Det bliver kun vigtigere i takt med, at pensionsalderen stiger. Det skylder vi de næste generationer, så de ikke i lighed med de ældre generationer, skal opleve et nedslidende arbejdsliv.