Simon_T__gern_formand_HK_Privat_1650_px

Simon Tøgern: Tak til Krifa og Det Faglige Hus

18. apr 2020, 11:33

SÅ BLEV OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE for op mod 600.000 privatansatte afsluttet. Det samlede forhandlingsresultat blev stemt hjem med hele 80 procent - et markant flertal og en historisk høj stemmedeltagelse. Hos os i HK Privat stemte 64,8 procent.

Fornyelsen indeholder et markant løft af fritvalgskontoen fra fire til syv procent, udvidede uddannelsesmuligheder til opsagte, tre uger ekstra med betalt orlov til fædrene, pension til alle elever osv. osv. Solide fremskridt alle kan være stolte over.

LÆS OGSÅ: Tilfredshed hele vejen rundt: Overvældende ja til nye overenskomster

Men mens vi i fagbevægelsen klapper hinanden på skuldrene og hylder medlemsdemokratiet og den danske model, må vi naturligvis ikke glemme de rigtige helte, som gjorde dette flotte resultat muligt. Jeg må advare læseren allerede nu om, at ironi kan forekomme.

FØRST OG FREMMEST synes jeg, at vi skal hylde Krifa for deres iøjnefaldende og flotte kampagne for udvidelse af fædreorloven … hvem husker ikke deres utallige ”fædre-demonstrationer”, hvor tusinder af nybagte og kommende fædre i enorme optog gik gennem alle større danske byer lige op til opstarten af forhandlingerne. Parolen var ”Krifa-Far for mere barsel!” Disse demonstrationer blev mødt med stor og bred sympati i hele den danske befolkning og var nok den afgørende grund til, at arbejdsgiverne ikke kunne holde til at blokere for en udvidelse af fædreorloven. Ligestillingen har nået endnu et højdepunkt. Og vi ved, hvem der skabte det. Tak.

Afstemningsresultatet i de tre organisationer vidner da også om, at medlemmerne anerkender det flotte resultat. Det er i sandhed historisk og minder os om deres eksistensberettigelse.
Tak til Krifa, Det Faglige Hus og Frie Funktionærer!
Simon Tøgern, formand for HK Privat

Dernæst skal vi hylde Det Faglige Hus. De har altid været forkæmpere for den enkelte ansattes personlige frihed i forholdet til arbejdsgiveren. Derfor var det også naturligt, at det var dem, der førte an i kampagnen for en udvidelse af fritvalgskontoen. De behøver sandelig ikke skamme sig over, at bidraget ”kun” bliver løftet fra fire til syv procent! Ved overenskomstperiodens afslutning vil alle overenskomstansatte på det private arbejdsmarked stå med næsten en hel ekstra månedsløn, som de – inden for visse rammer – selv kan disponere over. Nu bliver det spændende at se, om det også bliver Det Faglige Hus, som kommer igennem med de første lokale aftaler om at bytte hele eller dele af fritvalgsbidraget til betalt frihed. Vi bøjer os i støvet for det flotte resultat og takker på alle lønmodtageres vegne.

LÆS OGSÅ: Stolt FH-formand: 'Hvis vi skulle forhandle i dag, ville det have været et helt

Endelig skal vi ikke glemme Frie Funktionærer. De har alle dage været stærkt optaget af udviklingen af deres medlemmers kompetencer. Derfor var det også kun naturligt, at det var dem, der fik det principielle gennembrud, således at vi fremefter nu kan bruge overenskomstmidler til også at finansiere de opsagte kollegers udgifter til efter- og videreuddannelse i de første tre måneder efter fratræden. Virkelig stærkt og fremsynet!

Afstemningsresultatet i de tre organisationer vidner da også om, at medlemmerne anerkender det flotte resultat. Det er i sandhed historisk og minder os om deres eksistensberettigelse.
Tak til Krifa, Det Faglige Hus og Frie Funktionærer!

FOR AT PÅSKØNNE INDSATSEN vil vi i HK Privat indsamle penge til de tre organisationer blandt vore medlemmer. Det indsamlede beløb vil så blive fordoblet med midler fra vores konfliktberedskab.
Med Krifa er det aftalt, at beløbet skal sendes til deres ideologiske ”bagmænd” i Indre Mission.
For Det Faglige Hus og Frie Funktionærer gælder det, at vi afventer en melding fra revisoren således at vores donation kan ske uden at genere Johnny Nimb og hans kones personlige økonomiske interesser i de selskaber, der står bag de to organisationer.

LÆS OGSÅ: Nej-sigerne om OK20-resultat: 'Coronakrisen kom og smadrede det fuldstændigt'

I øvrigt overvejer vi, at vores faner skifter farve – fra røde til gule.

Det ærgrer mig, at dette indlæg ikke kunne times til 1. april, hvor det retteligt burde have været publiceret;-)
Tak.