FotoBenteJ__ger--17
Særligt de unge, der blev anbragt, efter at de var fyldt 15 år, slås med store udfordringer. (Arkivfoto) Foto: Bente Jæger

Sent anbragte unge kæmper med massive problemer

4. sep 2020, 6:33
Børn, der anbringes sent, er mere udsatte og har sværere ved at komme godt ind i voksenlivet, viser rapport.

Anbragte unge har som 18-årige langt dårligere forudsætninger for at komme godt ind i voksenlivet end deres jævnaldrende.

Mange kæmper som unge voksne med alvorlige problemer såsom selvskade, misbrug og dårlig trivsel.

Det viser en ny rapport, som forskere fra Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, står bag. Her er det undersøgt, hvordan det går i det tidlige voksenliv for anbragte børn født i 1995.

Særligt de, der blev anbragt, efter at de var fyldt 15 år, slås med store udfordringer, fortæller Signe Frederiksen. Hun er forsker ved Vive og en af forfatterne til rapporten.

- De har ofte en selvskadende adfærd og har forsøgt selvmord. De har også ofte brugt rusmidler, og det har de i en tidligere alder end andre, og så har de en normbrydende adfærd og dårlig psykisk sundhed, siger hun.

Begrebet normbrydende adfærd dækker blandt andet over, at de unge har stjålet fra butikker eller udøvet hærværk eller vold.

Op mod halvdelen af de sent anbragte har en psykiatrisk diagnose, mens det kun gælder seks procent af andre unge.

Desuden har en stor del af dem ikke fået nogen forebyggende hjælp eller støtte, før de blev anbragt uden for hjemmet, fremgår det.

- Det gør det samlet set til en svær gruppe at hjælpe ind i voksenlivet, siger Signe Frederiksen.

Knap 3000 børn, der blev født i 1995, har været anbragt uden for hjemmet, mens 3190 har fået forskellige forebyggende indsatser uden at blive anbragt.

Flere børn bliver anbragt sent i Danmark end andre lande, vi typisk sammenligner os med, oplyser Signe Frederiksen.

Cirka en tredjedel af de anbragte børn, som blev født i 1995, blev anbragt, efter at de fyldte 15 år.

Kommunerne kan tilbyde efterværn til tidligere anbragte, som får hjælp til at stable et selvstændigt liv på benene på lige fod med andre unge.

Det kan være hjælp til, hvor de skal bo, eller hvordan de skal klare sig økonomisk.

Men også her trækker de sent anbragte børn det korteste strå.

- Det er særligt de mest udsatte unge med psykiatriske diagnoser og dem uden uddannelse og job, der står uden efterværn som 18-årige, siger Signe Frederiksen.

I Tabuka, der er landsforening for nuværende og tidligere anbragte, genkender man billedet af, at sent anbragte unge er særligt udfordrede.

- Det skyldes, at børnene i mange år er gået under radaren i forhold til at blive spottet som udsatte, siger organisationens næstformand, Bente Nielsen.

Hun peger på, at hvis man først anbringes efter eksempelvis 15 år med forældre, der kæmper med misbrug eller psykisk sygdom, "så er skaden sket".

For barnet vil ofte have forsøgt at tage forældrenes ansvar på sig og derfor også have oplevet følelser af nederlag, når det ikke er lykkedes.

- Derfor er der behov for, at man også støtter op med psykoterapeutisk hjælp, når børnene anbringes, så de får hjælp til at håndtere det, de bærer på, siger Bente Nielsen.

/ritzau/