Seks forbund:
Fra i dag må kvinderne holde fri?

Kvindernes_sidste_arbejdsdag
16. nov. 2020 10.00
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].

IGEN I ÅR MARKERER VI Kvindernes Sidste Arbejdsdag. Det gør vi, fordi der stadig er en lønforskel mellem mænd og kvinder på 14,5 procent. Løn afhænger i alt for stort omfang af, om du eller dine kolleger er mænd eller kvinder. Det skal ændres. Lige nu.

LÆS OGSÅ: SF vil indføre tvungen kønsopdelt lønstatistik for små virksomheder

De 14,5 procent beskriver det, som kvinders timeløn i gennemsnit skal stige, for at mænd og kvinder får den samme timeløn. Tallet er beregnet på baggrund af timelønninger for mænd og kvinder og bygger på Danmarks Statistiks standardberegnede timefortjeneste, som er det lønbegreb, der kommer tættest på det, man forstår ved den aftalte timeløn.

Statistisk kan en del af løngabet måske forklares med, at kvinder og mænd har forskellige erfaringer, ansvar og funktioner i forskellige jobs. Tidligere har fx uddannelseslængden spillet en rolle, men lønforskellen kan ikke længere forklares med en forskel i uddannelsesniveau, da kvinder i dag har længere og mere uddannelse end mænd. Og når lønforskellen renses for anciennitet, alder og branche, er der stadig en ”uforklarlig” lønforskel på 7,1 procent.

LÆS OGSÅ: Historisk "brøler" koster kvinder dyrt på lønkontoen

Ligelønsloven siger, at arbejdsgiver har pligt til at betale mænd og kvinder lige løn for samme arbejde eller arbejde af samme værdi. Og selvom statistiske forklaringer er interessante, løser de ikke ulighederne. Der er brug for politisk handling.

For løngabet påvirker vores valg i livet, uanset om der er tale om lønforskelle, som kan forklares eller ej. Når vi skal have børn, så er det ofte lønnen, der er afgørende for, hvem af forældrene, der skal tage orlov. Når et par flytter efter job, så kan lønforskellen medføre, at det er mandens job, der bestemmer, hvor parret skal bo. Derfor er bekæmpelse af uligeløn en forudsætning for ligestilling.

Vi er gået sammen seks fagforbund, hvor medlemmerne har forskellige uddannelser og arbejdsopgaver, for at sætte fokus på problematikken. Det gør vi med kampagnen Kvindernes Sidste Arbejdsdag.

Vi markerer dagen ”med et glimt i øjet” for at skabe opmærksomhed på, at der ER en forskel på mænd og kvinders lønninger, der betyder, at kvinder over livstid har ringere økonomiske muligheder end mænd. Det vil vi gøre op med lige nu. Vi håber, at du også vil bakke op.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].