Schweizerne afviser at stoppe arbejderes frie bevægelighed

27. sep 2020, 16:01
Et stort flertal af schweizerne har ved en folkeafstemning stemt imod forslag fremsat af nationalistparti.

Schweizerne har ved en folkeafstemning afvist et forslag om at stoppe den fri bevægelighed af arbejdskraft mellem Schweiz og EU-lande.

De første målinger viser, at 62 procent af det schweiziske folk har stemt imod forslaget, der var fremsat af nationalistpartiet SVP.