Højesteret slår fast:
Ulovligt da kommune trak sygemeldte Karin i løn

karinfoto
Vordingborg Kommune blev i Højesteret dømt til at tilbagebetale Karin Borup Aagaard omkring 25.000 kroner, fordi kommunen ulovligt havde trukket hende i løn, mens hun var sygemeldt. Foto: Privat.
18. nov. 2019 06.11
Det var ulovligt, da Vordingborg Kommune trak den sygemeldte socialpædagog Karin Borup Aagaard i løn, fordi hun ikke havde udfyldt et sygedagpengeskema korrekt. Det fastslår Højesteret i en principiel dom. Formand for socialpædagoger mener, at afgørelsen vil få betydning for alle ansatte på det danske arbejdsmarked.

En arbejdsgiver må ikke trække en syg medarbejder i løn. Det står klart, efter at Højesteret i oktober afsagde en principiel dom.

Sagen handler om, at Vordingborg Kommune i efteråret 2015 trak en af sine egne ansatte i løn, fordi hun ikke havde udfyldt et sygedagpengeskema i sin e-boks korrekt og rettidigt.

Socialpædagog Karin Borup Aagaard var sygemeldt fra sit job, men fordi hun ikke fik udfyldt sygedagpengedokumentet ordentligt, mistede arbejdsgiveren – Vordingborg Kommune – retten til sygedagpengerefusion fra staten. Derfor valgte Vordingborg Kommune at modregne den tabte refusion i Karin Borup Aagaards løn.

Men nu har først byretten, derefter landsretten og senest Højesteret slået fast, at det var ulovligt at trække Karin Borup Aagaard i løn. Kommunen har derfor måtte tilbagebetale hende omkring 25.000 kroner.

Tina fyret under fertilitetsbehandling: Nu får hun 12 måneders løn

Arrogance og umenneskelighed

Dommen i Højsteret afsluttede et forløb på fire år, der har rystet Karin Borup Aagaard og hendes nærmeste. Hun føler, at hun er blevet mistænkeliggjort uden grund.

- Det værste har været den arrogance, som kommunen og jobcenteret har udvist. Der har hele vejen igennem været manglende dialog, manglende vejledning og umenneskelighed, siger Karin Borup Aagaard til A4 Nu.

Da dommen er principiel, kommer den til at danne præcedens, hvis der opstår lignende sager, hvor en funktionær bliver trukket i sygedagpenge under en sygemelding.

Gik i sort foran skærmen

I dag er Karin Borup Aagaard 65 år og er gået på efterløn. Tidligere var hun ansat på Familiecenteret Kalvehave, hvor hun arbejdede med udsatte familier.

Hun holdt meget af kontakten med familierne, men jobbet blev mere og mere tyngende. Hun følte sig overbelastet, men tog det ikke alvorligt, før hun en dag oplevede, at klappen gik ned midt i en arbejdsdag.

- Det gik op for mig, at jeg var rigtig syg, da jeg satte mig foran computeren og ikke vidste, hvad jeg skulle skrive, siger hun.

I oktober 2015 blev hun sygemeldt. I første omgang blev hun deltidssygemeldt, men mindre end en måned efter måtte hun stoppe helt med at møde på arbejde.

Kræftramt dyrlæge får nej til sygedag­penge

I perioden fra november 2015 til januar 2016 modtog hun omkring 12 mails fra sin leder om forventninger til hende, fortæller hun.

- Jeg blev spammet med mails om fastholdelse på alle tider af døgnet fra min leder. Men det kunne jeg slet ikke forholde mig til, for jeg havde bare brug for ro og ikke for nye ting. Jeg kunne ikke multitaske, fordi jeg var sygemeldt med stress, siger Karin Borup Aagaard.

Behovet for ro betød også, at det var hendes mand, Kaj Aagaard, der overtog størstedelen af kontakten med kommunen.

Til parrets forundring kom kommunens jobcenter efter kort tid ind over sagsbehandlingen, selvom Karin Borup Aagaard som sygemeldt var ansat i kommunen, indtil hun på grund af sygdom blev fyret i februar 2016.  

Ægtefælle: 'Vi er ikke dumme'

Selvom hendes ægtefælle hjalp med al kontakt til kommunen, gik det alligevel galt. Det var det omtalte sygedagpengedokument, der lå i e-boksen, som ikke blev udfyldt korrekt.

- Dagen efter, at fristen var udløbet, kontakter kommunens personaleafdeling min fagforening for at gøre opmærksom på, at jeg ikke har udfyldt skemaet. Fagforeningen kontakter mig, og derefter forsøger jeg straks med Kajs hjælp at udfylde det korrekt, fortæller Karin Borup Aagaard.

Efterfølgende skriver Kaj Aagaard en mail til kommunen, hvor han beder om bekræftelse på, at de manglende oplysninger er kommet frem. Den mail får parret aldrig svar på, fortæller han.

65-årige Jeppe blev fyret fra fleksjob: Nu vil S-profil hindre, at det sker for andre

Alligevel er det netop manglende oplysninger i skemaet, som i sidste ende får kommunen til at trække Karin Borup Aagaard i løn. I januar 2016 skriver en konsulent i kommunen til Karin Borup Aagaard, at hun 'uden rimelig grund ikke har medvirket til kommunens opfølgning'.

Den udmelding oplevede parret som stærkt fornedrende. Kaj Aagaard er tidligere skoleleder, og ægteparret anser sig selv som ressourcestærke.

- Vi er altså ikke dumme mennesker, men vi mødte et rigidt system, og selvom vi handlede i god tro, blev vi behandlet som om, vi ikke var samarbejdsvillige, siger han.

KL laver ny vejledning efter dom

Vordingborg Kommune ønsker ikke at kommentere den konkrete sag.

Men i en mail til A4 Nu forklarer Randi Jakobsen, personalechef i Vordingborg Kommune, hvordan kommunen forholder sig i sager, hvor medarbejdere ikke udfylder oplysningsskemaer rettidigt under sygemeldinger.

”For Vordingborg Kommune har det været vigtigt at få afklaret spørgsmålet, om vi som arbejdsgiver har mulighed for at modregne i løn for det tab, som opstår ved, at dagpengerefusionen ophører, fordi medarbejderen ikke i overensstemmelse med gældende lovgivning har medvirket til bopælskommunens opfølgning i sygedagpengesagen”, skriver hun.

Chef fyret på skole: Nu tager sagen overraskende drejning

Hun henviser til, at Højesteretsdommen har slået fast, at arbejdsgiver gerne må modregne mistet dagpengerefusion i den ansattes løn, såfremt visse betingelser er opfyldt.

”Kommunernes Landsforening (KL) har oplyst, at de på baggrund af dommen vil opdatere deres vejledning til kommunerne, så den tager højde for Højesteretsdommen. Vordingborg Kommune vil fortsat følge KL’s vejledning”, skriver personalechefen.

Formand: Ret til løn under sygdom kan ikke gradbøjes

Det er Karin Borup Aagaards fagforening, Socialpædagogernes Landsforbund, der har ført sagen for hende. Fagforeningens formand, Benny Andersen, er tilfreds med udfaldet i Højesteret og glæder sig over, at dommen fremover kan komme flere til gode.

- Det er også en vigtig dom for andre socialpædagoger og i det hele taget for alle andre ansatte på det danske arbejdsmarked. For nu er det endegyldigt slået fast, at man ikke som arbejdsgiver kan gradbøje retten til løn under sygdom. Det er nu cementeret, at ansattes overenskomstsikrede ret til løn ikke er afhængig af, om kommunen får refusion. Og det er entydigt godt og retfærdigt, siger han.

Højesteret: OK at fyre 65-årig fleksjobber

Karin Borup Aagaard og hendes mand sidder også tilbage med følelsen af, at retfærdigheden har sejret.

- Advokaten, der førte min sag i Højesteret, satte ord på, at vi ikke havde handlet i ond tro, men at der tværtimod var et system, der havde behandlet os forkert. Det var meget tilfredsstillende for første gang at høre sagen beskrevet på den måde, siger hun.