Sundhedsordførere fra begge sider af folketingssalen ønsker at gribe ind over for forsikringsselskaber. Det sker efter at en forsikringsansat har råbt vagt i gevær og i flere artikler på A4 Nu giver indblik i en branche gennemsyret af mistillid til de skadelidte. Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix / Folketinget / Mathias Bojesen, Ritzau Scanpix

Efter opråb fra ansat: Politikere vil gribe ind over for forsikringsselskaber

12. sep 2019, 06:07
Afsløringerne fra en 'insider-kilde' i forsikringsbranchen tegner et billede af dybt problematiske forhold. Det mener politikere fra SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti, som vil have loven ændret.

Det er helt uacceptabelt, at syge danskere risikerer økonomisk ruin, fordi forsikringsselskaberne med kreative metoder undgår at betale erstatning.

Læs også: Forsikringsansat: Selskaber vælger læger, der underkender kundernes skader

Det mener sundhedsordførerne fra Enhedslisten, SF og Dansk Folkeparti, som kræver en ændring af loven. Det sker efter at en forsikringsansat onsdag har råbt vagt i gevær og i en række artikler med A4 Nu giver et indblik i en problematisk kultur i forsikringsbranchen.

- Det er jo dybt problematisk, og det tenderer jo til at være skandaløst. Hvis de oplysninger, den ansatte her kommer med, er et udtryk for det generelle billede i branchen, betyder det, at der er skadelidte, som bliver udsat for en fuldstændig urimelig og uacceptabel handling, siger Peder Hvelplund, som er sundhedsordfører for Enhedslisten, til A4 Nu.

A4 Nu har tidligere på året i en række artikler beskrevet, hvordan danskere, som kommer ud for alvorlige ulykker og bliver ramt af piskesmæld eller hjernerystelse, kommer i klemme ved forsikringsselskabet. De oplever at blive sendt til bestemte speciallæger, som laver lægeerklæringer, der langt fra er objektive. På den baggrund afviser forsikringsselskaberne sagerne.

For de ulykkesramte, som ofte er uarbejdsdygtige, kan den manglende erstatning betyde, at de må gå fra hus og hjem.

"Det har bekræftet mig i, at vi må gøre noget"

Nu bekræfter en ansat i et forsikringsselskab at de ting, de skadelidte fortæller om, finder sted.

'Jessie', hvis rigtige navn er redaktionen bekendt, giver i en række artikler på A4 Nu et indblik i en branche, hvor en kultur af mistillid til kunderne har bredt sig. Fordi at forsikringsarbejderne er overbevist om, at kunderne vil snyde, føler de sig berettiget til med kreative metoder at få skadelidte til at fremstå utroværdig. Det indebærer blandt andet at benytte de speciallæger, de på forhånd ved, sandsynligvis vil give de svar, som selskabet skal bruge til at afvise en sag.

Fordi selskaberne samtidig er i konkurrence med hinanden om at kunne tilbyde de billigste forsikringer, er der nødt til at ske ændringer i hele branchen, ved at politikerne griber ind, mener 'Jessie'.

- Det kommer desværre ikke bag på mig, at der kan blive skabt en sådan kultur af mistillid i forsikringsbranchen. Det her har ubetinget bekræftet mig i, at vi må gøre noget. Der er næsten ikke noget værre, end hvis man føler sig uretfærdigt behandlet og ikke stolet på, siger Kirsten Normann Andersen, som er sundhedsordfører for SF.

Hun vil sammen med Liselott Blixt (DF) og Peder Hvelplund (EL) fremsætte et beslutningsforslag, som de tre sundhedsordførere blev enige om lige inden folketingsvalget.

SF: Løsningen kunne også bruges til at afgøre sager om førtidspension

Forslaget går på at ændre loven, så forsikringssager som udgangspunkt skal afgøres ud fra det materiale, der ligger i skadelidtes lægejournaler i forvejen, i stedet for at inddrage speciallæger. Skal en sag vurderes af en speciallæge, er det skadelidte, som vælger lægen ud fra en liste. Endelig bør der være gennemsigtighed i samarbejdet mellem forsikringsselskaber og de enkelte læger.

I interviewet med A4 foreslår 'Jessie', at beslutningen om erstatning bør rykkes væk fra forsikringsselskaberne, da disse er part i sagerne og har en interesse i ikke at udbetale for høje beløb. I stedet bør der oprettes et offentligt organ, som tager sig af sagerne fra start til slut, og som finansieres af forsikringsselskaberne, men uden at disse får indflydelse på dem.

Kirsten Normann Andersen (SF) er positiv over for forslaget, som hun ser muligheder i.

- Jeg synes, det er et spændende forslag, som man sagtens kan arbejde videre med. Jeg kan også se nogle muligheder for at bruge et sådant offentligt organ i andre instanser også. Det er jo ingen hemmelighed, at der også er borgere, som oplever næsten samme problematik, når kommunerne skal beslutte, om de er berettiget til for eksempel førtidspension, siger hun til A4 Nu.

Også Liselott Blixt (DF) finder løsningen interessant.

- Vi bliver nødt til at sikre et armslængeprincip, og at sagerne ikke afgøres ud fra økonomiske interesser, siger hun til A4 Nu.

Forsikringsbranchen: Loven fungerer godt nok i dag

Peder Hvelplund (EL) er også åben over for forslaget, men mener, at man i første omgang skal prøve at løse problemet ved at sætte fastere rammer for brugen af speciallæger - som beslutningsforslaget lægger op til.

Brancheorganisationen Forsikring & Pension afviser kritikken og fastholder i et skriftligt svar til A4 Nu, at forsikringsselskaber ikke vælger speciallæger, der er særligt 'forsikringsvenlige', men efter fastlagte retningslinjer.

Der er ikke behov for en lovændring, mener organisationen.

- Vi synes, der er gode rammer i dag. Speciallæger er underlagt lovgivningen – autorisationsloven – og her er der fastlagt regler, som sikrer, at patienter får en objektiv, faglig kvalificeret og uvildig undersøgelse, når der udarbejdes lægeerklæringer. Og det bliver der i øvrigt ført tilsyn med af myndighederne – Styrelsen for Patientsikkerhed - og hvis der opstår tvivl, kan der klages til Sundhedsvæsenets disciplinærnævn, skriver Jørgen Kjær Thomsen, som er chefkonsulent i Forsikring & Pension, til A4 Nu.