Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) mener, at reglerne skal ændres, så Københavns Kommune kan stille krav om ordentlige forhold for de folk, der indsamler elektriske udlejningsløbehjul. Foto: Foto: Presse/Privat

Indsamler el-løbehjul til 58 kroner i timen: Politikere forargede men magtesløse

7. nov 2019, 08:09
Politikerne i København er på tværs af partier forargede over forholdene for de folk, der indsamler elektriske udlejningsløbehjul i hovedstaden. Teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen (EL), mener, at politikerne skal have mere indflydelse på udvælgelsen af de firmaer, der bruger byens gader til at udleje løbehjul.

Politikerne i Københavns Borgerrepræsentation er magtesløse i forhold til at gribe ind overfor den underbetaling og de dårlige arbejdsvilkår, som el-løbehjulsfirmaerne bruger til at drive deres forretning på i hovedstaden.

Sådan lyder meldingen fra teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen efter A4 Arbejdslivs afsløringer af, at indsamlerne af el-løbehjul i Københavns Kommune ofte arbejder i nattevagter på op til ni timer til en timeløn helt ned til 58 kroner.

LÆS OGSÅ: Afsløring: Timeløn på 58 kr. holder el-løbehjulsbranche kørende

Derudover bliver indsamlerne straffet økonomisk med bøder på op til 3.000 kroner, hvis de ikke melder sig syge mindst 48 timer før en vagt. Det samme gælder, hvis en indsamler stiller løbehjulene et forkert sted - så vanker der også bøder på op til 1.500 kroner. 

Men selvom udlejerne af de populære elektriske løbehjul skal have tilladelse fra Teknik- og Miljøforvaltningen for at sætte deres løbehjul ud i gaderne, har politikerne ingen muligheder for at stille krav til de arbejdsforhold, som firmaerne og deres samarbejdspartner, udbringningsvirksomheden Mover, byder deres indsamlere.

Det siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL), der er forarget over metoderne. 

 - Det er ikke ordnede og rimelige forhold, som de folk arbejder under. Jeg ville ønske, at vi kunne gøre noget ved det, men desværre handler kommunens tilladelse alene om, hvorvidt el-løbehjulsvirksomhederne overholder vejloven, siger Ninna Hedeager Olsen.

Teknik- og miljøborgmesteren forklarer, at det derfor ikke er muligt for kommunen at stille krav om, at udlejningsfirmaerne eksempelvis skal overholde sociale klausuler, der skal forhindre social dumping, som man blandt andet kender det fra de kommunale udbud.

Regler er ikke gode nok

Det er ikke Lime selv, der står for at hyre og organisere den daglige indsamling af firmaets el-løbehjul. Den opgave har man ligesom el-løbehjulsfirmaet Tier, hvis løbehjul også kører rundt i København, outsourcet til Mover.

Det er således Mover, der aflønner og uddeler bøder til indsamlerne, der i overvejende grad kommer fra EU-lande i Øst- og Sydeuropa. 

Men eftersom det er Lime, som har fået tilladelsen, mener Ninna Hedeager Olsen, at det fremover skal være muligt for kommunen at stille krav om, at det også er Limes ansvar at sikre, at arbejdsforholdene hos deres samarbejdspartnere er i orden, hvis de får en kommunal tilladelse til opstilling af deres udlejningsløbehjul.

- De nuværende regler er ikke gode nok, fordi vi ikke kan kræve, at der er ordentlige arbejdsvilkår hele vejen rundt for at få en tilladelse. Det vil kun være rimeligt, at vi som politikere har mulighed for at vægte løn og vilkår, når vi bestemmer, hvem der skal levere el-løbehjul til københavnerne, siger hun.

Politikere vil stramme op

På tværs af kommunens teknik- og miljøudvalg er der bred enighed om, at der skal strammes op, hvis Lime og andre udlejningsfirmaer skal kunne fortsætte med at have løbehjul i de københavnske gader.

Mette Annelie Rasmussen fra Radikale Venstre peger på, at el-løbehjulsfirmaerne tilsyneladende ser stort på, at de selvfølgelig har et socialt ansvar.

- Det er ikke en sympatisk måde at drive virksomhed på. Det er ikke den retning, som København skal gå i som by. Vi skal være en socialt ansvarlig by, og det skal alle de aktører, der samarbejder med kommunen, leve op til, siger hun.

El-løbehjulenes historie i København

Oktober 2018: Det amerikanske firma Lime sætter som de første elektriske udlejningsløbehjul ud i de københavnske gader. Løbehjulene bliver dog fjernet igen få dage senere, da det ifølge færdselsloven er forbudt at køre på dem. 

December: Alle partier i Folketinget på nær Enhedslisten vedtager en etårig forsøgsordning, der fra 1. januar 2019 gør det lovligt at køre på motoriserede løbehjul, selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards på landets cykelstier. 

Foråret 2019: Antallet af udlejningsløbehjul i København mangedobles. Firmaer som VOI, Tier, Circ m.fl. sætter alle el-løbehjul ud.

Juni: Borgerrepræsentationen vedtager en et-årig forsøgsordning, der sætter et loft over antallet af elektriske udlejningsløbehjul i København. De nye regler tillader 200 el-løbehjul i centrum og 3.000 i resten af byen. Samtidig skal udlejningsfirmaerne søge om tilladelse til at opstille deres køretøjer rundt omkring i byen. Forsøgsordningen vil blive evalueret i foråret 2020.

Juli: Over 13 firmaer har ansøgt om at opstille elektriske udlejningsløbehjul og udlejningscykler i København.

Marcus Vesterager fra Socialdemokratiet mener ligeledes, at der skal sættes ind overfor el-løbehjulsfirmaer, der gør brug af Københavns gader, men ikke giver deres indsamlere ordentlige arbejdsforhold.

- Det er ikke forhold, vi skal acceptere, siger han.

'Vi er tandløse'

Også de Konservative i Borgerrepræsentationen mener, at det er problematisk, at man ikke kan sætte ind over for løbehjulsfirmaernes dårlige arbejdsvilkår. Jakob Næsager (K), der ligeledes sidder i teknik- og miljøudvalget, så gerne, at man introducerede en 'code-of-conduct' for alle el-løbehjulsfirmaerne, som de skal skrive under på. 

- Hvis vi gik i dialog med løbehjulsoperatørerne, så er jeg sikker på, at vi kunne få dem til at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Men jeg synes, at flertallet i udvalget har gået for konfrontatorisk til værks. Det betyder, at vi nu står i en situation, hvor vi er tandløse over for operatørernes metoder, fordi de ikke behøver lytte til os i kommunen og bare skal overholde vejloven, siger han.