Foto: Joachim Rohde, 3F

3F-formand: Det nye år byder på vigtige sværdslag for arbejdsmarkedet

31. dec 2019, 08:00
Dette indlæg er udtryk for skribentens holdning og ikke et udtryk for A4’s holdning.
Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til [email protected]
Vi må ikke være naive og for godtroende. Den danske model kan undermineres, hvis vi ikke reagerer med tilstrækkelig handlekraft. Derfor er der også tale om vigtige faglige og politiske sværdslag for det danske arbejdsmarked i 2020.

NÅR MAN KIGGER I KALENDEREN for 2020, bliver det et spændende og væsentligt år for danske lønmodtagere.

LÆS OGSÅ: Formand: "Tillids­repræsentanterne i lufthavnen gør et fuldstændig fantastisk stykke arbejde"

Den ambitiøse klimalov skal omsættes til konkrete virkemidler på en klog og socialt afbalanceret måde. Vi skal koble grønne jobs, grøn omstilling og vækst, blandt andet gennem energibesparelser i industrien, erhvervsbygninger og boliger, fordi den mest bæredygtige energi er den, som vi ikke bruger. 3F foreslår også nye grønne, klimaeffektive initiativer inden for fjernvarme, vand- og vindenergi, affald, transport med videre. Der er også stort potentiale gennem udvikling af bioøkonomien inden for jordbrug, blandt andet med jobmuligheder i de tyndt befolkede egne.

En lovfastsat europæisk mindsteløn er helt enkelt uacceptabel. Danske lønforhold afgøres ved armlægning mellem parterne på det danske arbejdsmarked. Punktum
Per Christensen, forbundsformand, 3F

I 3F er vi begejstrede for, at en ny regering har sat en ny retning for Danmark, hvor der også er fokus på lønmodtagernes dagligdag og udfordringer.

Genopretning

Her ti år efter de borgerliges frontalangreb på efterløns- og dagpengeordningerne – maskeret som et kriseforlig i 2010 – er det på høje tid at begrænse de langsigtede skadevirkninger af aftalen mellem Dansk Folkeparti, Venstre, og de konservative, som de radikale tilsluttede sig. Vi har brug for at styrke dagpengene, fordi trygheden for lønmodtagerne i tilfælde af ledighed er blevet markant forringet, og balancen i den danske flexicurity-model dermed er røget sig en tur. Trygheden for danske lønmodtagere er imidlertid en forudsætning for det fleksible arbejdsmarked. Det er politikernes ansvar at genoprette trygheden med et tidssvarende dagpengeniveau og fair regler.

LÆS OGSÅ: Per Christensen: Bevar bærepillerne

Vi har også brug for at sikre slidte lønmodtagere ret til selv at kunne træffe et valg om at trække sig tilbage – og gå på folkepension før tid – hvis kroppen efter mange år i belastende jobs siger stop. Alle har ret til et par gode år på pension med deres nærmeste, også de kortuddannede! Regeringen har bebudet, at der kommer et forslag til tidlig tilbagetrækning, når overenskomstforhandlingerne her i foråret er afsluttet. Vi ser frem til udspillet i 3F, og vi håber, at et flertal i Folketinget vil gå konstruktivt ind i forhandlingerne. Det bør ske, samtidig med at politikerne justerer på velfærdsforliget om stigende pensionsalder – som har brug for et eftersyn – så forudsætningerne atter bringes i balance.

Forudsætningerne for velfærdsforliget om højere pensionsalder i takt med stigning i den gennemsnitlige levealder er:

  • en ret til tidligere tilbagetrækning for slidte på arbejdsmarkedet og
  • en markant stærkere indsats for et bedre arbejdsmiljø samt
  • tilbud om efteruddannelse, så der bliver reel mulighed for job- eller brancheskift i tide.

OK-armlægning

Arbejdsmarkedets parter har til gengæld selv taktstokken, hvad angår overenskomstforhandlingerne i foråret. Sådan har det heldigvis været i langt over hundrede år, og det bliver der i det nye år hårdt brug for og anledning til at understrege i Bruxelles. EU-Kommissionens nyvalgte formand, Ursula von der Leyen, vil gerne give en håndsrækning til de dårligst lønnede europæere, hvilket naturligvis er et både positivt og rigtigt formål. Men ideen om at gøre det igennem en lovfastsat europæisk mindsteløn er helt enkelt uacceptabel. Danske lønforhold afgøres ved armlægning mellem parterne på det danske arbejdsmarked. Punktum.

Vi må ikke være naive og for godtroende. Den danske model udfordres og kan undermineres af udviklingen i disse år, hvis vi ikke reagerer med tilstrækkelig handlekraft
Per Christensen, forbundsformand, 3F

Netop det kan her i foråret sagtens blive en vanskelig armlægning. Overenskomstforhandlingerne byder blandt andet på væsentlige temaer som lønregulering, fritvalgsordninger, værn mod social dumping, videre- og efteruddannelse samt arbejdsmiljø.

Social dumping

Kampen imod social dumping er også i 2020 højt prioriteret i 3F. På baggrund af resultatet ved folketingsvalget i juni og et fornuftigt finanslovsforlig bliver myndighedsindsatsen mod social dumping forstærket i de kommende år. Dermed er der endelig blevet lyttet på Slotsholmen og Christiansborg efter flere års indædt, afslørende faglig indsats fra 3F's side koblet til vedholdende information og argumentation for behovet for et stærkere forsvar for danske løn- og arbejdsvilkår. Den historisk høje bevilling til indsatsen mod social dumping i de kommende år er hårdt tiltrængt og særdeles positivt.

LÆS OGSÅ: Efter dødstrusler: Nu taler 3F-formand

Udfordringerne kommer ikke kun fra den systematiske udnyttelse af udenlandsk arbejdskraft, som også presser både beskæftigelsen og vilkårene for danske lønmodtagere. App-virksomheder og atypiske ansættelsesformer giver samtidig store udfordringer gennem forsøget på at unddrage sig alle normale arbejdsgiverforpligtelser over for de tilknyttede medarbejdere. De skaber også store problemer i forhold til sædvanlig afregning af virksomheds- og personskatter og afgifter, samtidig med at beskyttelsen af forbrugerne undermineres.

Styrket fagbevægelse

Arbejdet med at udbrede overenskomstdækningen og styrke medlemsrekruttering og organisering er et af de centrale svar på presset på danske løn- og arbejdsvilkår og fagbevægelsens udfordringer i 2020. Begge dele forudsætter, at vi i FH fastholder, forankrer og udvikler den stærke lokale og regionale interessevaretagelse og et engagerende, faglig-politisk aktivitetsniveau over hele landet.

Alle har ret til et par gode år på pension med deres nærmeste, også de kortuddannede!
Per Christensen, forbundsformand, 3F

Vi vil også i 2020 sætte ekstra fokus på de mange tillidsvalgte, der hver dag, året rundt, yder en stor, engageret og frivillig indsats på arbejdspladserne for deres kolleger og løser et utal af større og mindre konfliktspørgsmål. I langt de fleste tilfælde sker det på virksomhedsgulvet i en tæt dialog med ledelsen. Af og til må den lokale fagforenings- og arbejdsgiverrepræsentant bidrage til dialogen. Kun i ganske få, principielle tilfælde bliver det en konflikt, der involverer de sidste led af det fagretslige system.

Men vi må ikke være naive og for godtroende. Den danske model udfordres og kan undermineres af udviklingen i disse år, hvis vi ikke reagerer med tilstrækkelig handlekraft. Derfor er der også tale om vigtige faglige og politiske sværdslag for det danske arbejdsmarked i 2020.