Tanjas hverdag er præget af voldsomme smerte- og hovedpineanfald, så hun dagligt må tage morfinlignende præparater. Foto: Cecilie Agertoft.

Kvinde blev overvåget på jobbet af sit forsikringsselskab: "Så grænseoverskridende"

11. dec 2019, 05:45
En 53-årig kvinde er blevet overvåget af sit forsikringsselskab. Tre hemmelige observatører tilmeldte sig fitnesshold, hvor hun underviste. Hun fortæller, at overvågningen har haft alvorlig følgevirkninger. Underdirektør i Forsikring & Pension fastslår, at selskaberne gerne må overvåge kunder ved mistanke om fusk.

En 53-årig bankuddannet kvinde fra Sjælland er blevet overvåget af sit forsikringsselskab.

Siden september 2003 har hun modtaget invalidepension på omkring 11.500 kroner om måneden plus pensionsopsparing fra sit forsikringsselskab.

Men den 1. marts 2016 ophørte udbetalingen brat, da forsikringsselskabet ikke mente, at hun var så syg, som hun fortalte, og som det fremgår af hendes lægejournaler.

Kvinden ønsker ikke at få sit navn frem, da hendes erstatningssag hos forsikringsselskabet ikke er endeligt afsluttet, men skal vurderes af Retslægerådet. Vi omtaler hende derfor som Tanja og nævner ikke navnet på det forsikringsselskab, der har overvåget hende.

LÆS OGSÅ: Juraprofessor om overvågning: Forsikringsselskaber må hverken mere eller mindre end os andre

Overvågningen er både sket på hendes arbejdsplads i et fitnesscenter og andre steder i det offentlige rum i løbet af sommeren 2016. Det fremgår af en såkaldt overvågningsrapport fra forsikringsselskabet, som Tanja har modtaget og delt med A4 Arbejdsliv.

Svindles for hundredvis af millioner hvert år

I løbet af det seneste år har A4 Medier i en serie af artikler afdækket, hvordan mange danskere i årevis sidder fast i forsikringsselskabernes sagsbehandlingssystem. Kronisk syge og uarbejdsdygtige mennesker risikerer at ryge ud i økonomisk ruin, fordi de ikke får anerkendt deres skader og dermed ikke får udbetalt den erstatning, de ellers regnede med.

Tanjas historie viser endnu et hjørne af forsikringsverdenen, som er forbundet med flere dilemmaer. For hvor går grænsen for, hvor langt selskaberne må gå i deres forsøg på at afsløre svindlere? Sat på spidsen er det de lovlydige forsikringskunder, der i form af højere præmier ender med at betale for andre kunders snyd.

Hvert år svindler forsikringskunder for mange hundrede millioner kroner. De seneste tal fra 2017 viser, at der blev begået svindel i cirka 4.000 sager, som løb op i 594 millioner kroner, oplyser brancheorganisationen Forsikring & Pension.

Tallene dækker dog kun de sager, hvor forsikringsselskaberne selv mener, at der er foregået svindel. Der er derfor ikke tale om, at kunder har indrømmet svindel for knap 600 millioner kroner eller er blevet dømt for forsikringssvindel i 4.000 sager.

Tab af erhvervsevne på 50 procent

Tanja, der altså er en af de mistænkte, står tilbage med følelsen af, at forsikringsselskaberne går alt for langt i deres metoder.

- Forsikringsselskabet udtaler, at de har foretaget skånsom overvågning. Men skånsom overvågning findes ikke. Det er så grænseoverskridende, siger hun, da A4 Arbejdsliv møder hende på en café i et indkøbscenter i en forstad til København.

LÆS OGSÅ: Advokat advarer om nedsmeltning i arbejdsskadesystemet: "Den eneste, der får noget ud af det, er min lønkonto"

Tilbage i 2002 vurderede Arbejdsskadestyrelsen, at Tanja efter et færdselsuheld havde pådraget sig varigt mén på 15 procent og et erhvervsevnetab på 50 procent. Senere har hun været involveret i flere andre trafikulykker, fortæller hun.

Hvis jeg siger noget forkert, er det strafbart, mens det ingen konsekvenser har for forsikringsselskabet at smadre mit og min families liv.
53-årige Tanja, der mistænkt for forsikringssvindel

I en neurologisk speciallægeundersøgelse fra 2016 fremgår det, at 'der findes overensstemmelse mellem de subjektive klager og de objektive fund' hos Tanja.

Blev filmet på fleksjobbet

Tanjas hverdag er præget af voldsomme smerte- og hovedpineanfald, så hun dagligt må tage morfinlignende præparater. Hun lyner sin sorte skuldertaske op og viser tre forskellige pakker med smertestillende medicin.

Men selvom hun har kroniske smerter, forsøger hun så vidt muligt at holde sig i gang for ikke at miste yderligere muskelstyrke og bevægelighed, fortæller hun. Tanja er tidligere danser, og underviser i dag ni timer om ugen som en del af et fleksjob. Her arbejder hun med genoptræning af ældre over 50 år i et fitnesscenter.

Netop den beskæftigelse fangede hendes forsikringsselskabs interesse. I sin overvågningsrapport af Tanja beskriver forsikringsselskabet blandt andet, at hun underviser i pilates og zumba i et fitnesscenter uden at virke smertepåvirket. Det står i kontrast til de daglige smerter og det gangbesvær, som hun beskriver til lægesamtaler, mener forsikringsselskabets lægekonsulent.

LÆS OGSÅ: Danny slog hovedet mod jernbjælke: Nu kæmper han imod sit forsikringsselskab

Af overvågningsrapporten fremgår det også, at forsikringsselskabet i juli og august 2016 fik tre personer til at tilmelde sig Tanjas fitnesshold for at holde øje med hende.

Fik et chok over rapport

Tanja husker tydeligt to af overvågerne, der kom på hendes hold. Den ene var en helt ung kvinde, hvilket var bemærkelsesværdigt, da hendes hold netop er målrettet ældre mennesker. Hun foreslog derfor den unge kvinde at tilmelde sig et andet hold, hvor hun ville blive mere udfordret.

En af de andre overvågere var en mand, der gjorde meget ud af at deltage i fællesskabet på holdet.

- Han var rigtig flink. Den første gang, han deltog, kom han over for at præsentere sig og sige hej. Han sagde, at han havde dårlig ryg og havde fået mig anbefalet, husker Tanja.

Da hun senere fik tilsendt overvågningsrapporten fra forsikringsselskabet og forstod, at de pågældende personer havde været der for at holde øje med hende, fik hun et chok.

- Jeg gik helt i sort og blev så bange for, hvem jeg kunne stole på. I dag har jeg det dårligt op til mine timer og ser spøgelser overalt. Det er grænseoverskridende at modtage en overvågningsrapport, hvor der står alt om din færden igennem en hel måned. Ikke at jeg har gjort noget forkert, men de vælger at anvende de sekunder, der falder ud til deres fordel, siger hun.

I klemme hos forsikringsselskabet


A4 Nu har i en artikelrække i foråret 2019. beskrevet, hvordan forsikringsselskaberne brug af læger kan være problematisk. 

Først gik en række advokater på vegne af skadelidte ud og advarede om, at forsikringsselskaberne sender kunder med piskesmæld og hjernerystelse til bestemte speciallæger. De udvalgte læger er skeptiske over for lidelserne, og laver derfor ofte lægeerklæringer, som forsikringsselskaberne kan bruge til at afvise at betale erstatning.

Vi beskrev en række sager, hvor forsikringskunder mente, at de havde fået foretaget uprofessionelle, fejlbehæftede og problematiske lægeerklæringer. Blandt andet Danny Pedersen og Kit.

A4 Nu fik også indsigt i problematisk korrespondence mellem en af de speciallæger, der går igen i mange sager, og to forsikringsselskaber. En gruppe forsikringskunder, som alle havde oplevet problemer med forsikringen efter at være blevet sendt til den nævnte læge, indsendte i maj 2019 en bekymringshenvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Forsikringsselskaberne har gennem hele forløbet afvist kritikken. De afviser også at oplyse, hvor ofte de anvender bestemte speciallæger, men fastholder at lægerne er upartiske.

Sundhedsordførere fra SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti har til gengæld krævet handling, og blev kort før folketingsvalget enige om et beslutningsforslag, der skal ændre loven og stille forsikringskunder bedre. Valget gjorde dog, at de politiske tiltag blev sat på pause.

I starten af september bringer A4 Nu en række nye artikler, hvor en ansat i forsikringsbranchen, 'Jessie', bekræfter den kritik, som forsikringsselskaberne hidtil har afvist.

Senest bringer A4 Arbejdsliv i november et interview med Leif Donbæk, der som advokat med speciale i personskade har ført hundredvis af sager for skadelidte danskere. Han mener, at blandt andet uforståelig lovgivning betyder, at flere helt bliver snydt for den erstatning, de har krav på.

Overvågningen har fået alvorlige følgevirkninger for Tanja. Hun mener blandt andet, at den har medført, at hun i dag lider af angst, som hun er medicineret for.

- Hvis jeg går på Strøget, og der står turister med kameraer i min retning, så bliver jeg grådlabil, får kvælningsfornemmelse og hjertebanken. Jeg får også ondt i maven. Det gør jeg faktisk også nu, siger hun og knuger hænderne mellem sine knæ.

- Bare det, at vi nu snakker om det, så banker mit hjerte hurtigere.

Regelsæt: Lovligt at filme i fitnescenter

Juraprofessor ved Syddansk Universitet, Sten Schaumburg-Müller, forklarer, at et forsikringsselskab gerne må fotografere en person i et fitnesscenter, da det er et offentligt tilgængeligt sted, hvor alle kan købe sig adgang gennem et medlemskab.

- Det er i orden, at forsikringsselskabet vil tjekke op på, hvordan en person underviser i et fitnesscenter, hvis vedkommende får udbetalt en stor erstatningssum for invaliditet, siger han.

Du kan læse mere om, hvilke spilleregler forsikringsselskaber skal følge her.

Det er da også helt almindelig praksis, at forsikringsselskaberne holder øje med kunder, som de mistænker for at snyde, forklarer Hans Reymann-Carlsen, der er underdirektør i Forsikring & Pension.

Hvis der er mistanke om, at en person overdriver graden af sin skade og fysiske tilstand, så kan forsikringsselskabet få nogle personer til at holde øje med den skadelidte.
Hans Reymann-Carlsen, underdirektør, Forsikring & Pension.

Han kan ikke udtale sig ikke om den konkrete sag, men henviser til, at der findes et etisk kodeks om forsikringssvindel, som forsikringsselskaberne bør agere ud fra. 

LÆS OGSÅ: Forsikrings-ansat: Selskaber vælger læger, der underkender kundernes skader

- Vi kalder det ikke overvågning, men hvis der er mistanke om, at en person overdriver graden af sin skade og fysiske tilstand, så kan forsikringsselskabet få nogle personer til at holde øje med den skadelidte. Det sker flere gange om året, men ikke nødvendigvis hver dag. Man gør det i alvorlige sager, hvor man har kraftig mistanke om, at der er noget galt, siger han.

Ifølge underdirektøren udføres overvågningen typisk af særlige konsulenter, som er ansat i forsikringsselskaberne, og ofte af tidligere politifolk.

Tager hensyn til kunders privatliv

Forsikringsbranchen har et stort ansvar, når de undersøger mulige svindelsager, så undersøgelserne skal foregå på en ordentlig måde og ikke være intimiderende, mener Hans Reymann-Carlsen. 

- Vi har et hensyn at tage til folks privatliv og integritet, men desværre er selskaberne nogle gange nødt til at gå lidt langt, men stadig inden for lovens rammer, siger underdirektøren.

I branchens eget regelsæt står der, at forsikringsselskaber kan fotografere og videooptage personer på offentligt tilgængelige steder. Det er også lovligt at fotografere på private lokaliteter, hvis de er åbne for offentligheden. Det kan for eksempel være i et fitnesscenter eller en restauration, medmindre ejeren udtrykkeligt har bedt om, at der ikke må fotograferes. De regler følger straffeloven, står der i kodekset.

Hans Reymann-Carlsen påpeger, at det derfor afhænger af ens arbejdsplads placering, om forsikringsselskaberne må filme eller ej.

- Hvis man arbejder på gader og stræder, vil det være helt offentligt. Kriteriet er, om det er et sted, hvor offentligheden har adgang, siger han.

Føler sig straffet for ikke at gå i hundene 

Tanja er spinkel og har en sort rullekravebluse på. Ansigtet er diskret sminket, og hun bærer enkle smykker. Hun går op i at fremstå præsentabel, når hun er ude, forklarer hun. Men hun føler, at hun betaler en høj pris for at opretholde en pæn facade.

- Hvis man kæmper for at have et værdigt liv, bliver man mødt af enorm mistillid, siger hun.

Selvom Tanja kun underviser ni timer om ugen, må hun ofte aflyse sin undervisning, forklarer hun.

LÆS OGSÅ: Usædvanlig alliance på Christiansborg: Forsikringslæger skal holdes i kort snor

I overvågningsrapporten står der, at Tanja under observationsperioden gennemførte alle sine undervisningstimer og virkede veloplagt.

- Men der står jo ikke i rapporten, at jeg står op klokken seks om morgen, så min medicin kan virke før formiddagsholdene, og at jeg efter timerne tager direkte hjem og sover resten af dagen. Hvis jeg ikke fungerer på mit fleksjob, så kommer folk ikke, og så bliver jeg fyret, siger hun.

I overvågningsrapporten fremgår det også, at forsikringsselskabet har søgt på åbne kilder på internettet, og der er faldet over billeder og opslag på Facebook, hvor Tanja fremstår fysisk og social aktiv. Der står, at undersøgelserne på internettet ikke i sig selv har været afgørende, men at de indgår i den samlede vurdering.

Ifølge branchens etiske kodeks kan forsikringsselskaberne lovligt indhente oplysninger fra offentligt tilgængelige hjemmesider. Det bakkes op af juraprofessor Sten Schaumburg-Müller, der fastslår, at det er fuldt ud lovligt at gøre. 

Fulgte efter hende til Netto

En dag skyggede en observatør hyret af forsikringsselskabet Tanja, da hun skulle til lægen. Her fremstod hun dårligt gående, bemærkede observatøren. Vedkommende fulgte efter hende og noterede sig, hvordan hun parkerede foran Netto for senere at komme ud igen med en indkøbspose og toilet- eller køkkenruller.

'Din gang fremstod som normal gang og virkede ikke længere indskrænket', står der i overvågningsrapporten.

- Men han (vedkommende der har overvåget red.) ved jo ikke, hvor meget medicin jeg indtog, efter jeg var hos lægen, siger Tanja, der fortæller, at hun havde fået en bekendt til at køre hende til lægen og Netto på grund af slemme smerter de pågældende dag. 

Senere samme dag blev hun også overvåget under en pilatestime. Ifølge Tanjas oplysninger er hun også blevet filmet af de personer, der er blevet hyret til at overvåge hende.

- Det er så grænseoverskridende, at jeg ikke har været i stand til at se videoerne, siger hun. 

Topdanmark fravalgte speciallæger, der gav kunderne for meget ret

I overvågningsrapporten er det understreget, at der ikke er foretaget yderligere observationer end de anførte, og at der ikke pågår flere observationer. 

Tanja har fotograferet udsigten fra sin stue, der det meste af dagen er et nedrullet gardin, da hun også føler, at der er en, der holder øje med hende, når hun er derhjemme. Privatfoto. 

A4 Nu har ikke set dokumentation for, om overvågningen stadig finder sted. Men Tanja er overbevist om, at hun fortsat bliver holdt øje med og lever derfor i dag med nedrullede gardiner fra morgen til aften.

- Hvis jeg siger noget forkert, er det strafbart, mens det ingen konsekvenser har for forsikringsselskabet at smadre mit og min families liv, siger Tanja.

Disse regler skal forsikringsselskaberne følge

I forsikringsselskabernes kodeks om håndtering af forsikringssvindel er disse overordnede spilleregler sat op.

  • Selskaberne sikrer, at de regler der følger af dansk ret nøje overholdes, herunder regler i straffeloven, persondataloven og lov om finansiel virksomhed.
  • Selskaberne undersøger objektivt og hensynsfuldt.
  • Selskabernes undersøgelser skal altid stå i rimeligt forhold til omfanget af den formodede svindel.
  • Selskabernes medarbejdere, der undersøger sager, hvor der er mistanke om forsikringssvindel, må ikke honoreres på en måde, der kan bringe deres objektivitet i tvivl.
  • Selskaberne giver altid en klar og grundig begrundelse, hvis erstatningsudbetaling afvises eller løbende udbetaling standses pga. forsikringssvindel.

Kilde: Forsikring & Pensions kodeks om forsikringssvindel