"De ældre bør tilgodeses med en ekstra ældrecheck, så de kan medvirke til at sætte skub i samfundsøkonomien", siger direktør i Faglige Seniorer Palle Smed. Foto: Søren Zeuth/Faglige Seniorer/

Opråb til politikerne: Husk nu pensionisterne!

12. jun, 14:21
Faglige Seniorer foreslår en ekstra ældrecheck som en del af politikernes økonomiske corona-pakke.

Pensionisterne bør også få del i den økonomiske genopretning, når politikerne vedtager en corona-pakke med frigivelse af indefrosne feriepenge og ekstra penge til børnefamilier.

Det mener Danmarks næststørste ældreorganisation Faglige Seniorer, der konkret foreslår, folkepensionisterne til september får en ekstra ældrecheck.

- Vi opfordrer kraftigt politikerne til at huske folkepensionisterne, når de efter al sandsynlighed frigiver indefrosne feriepenge til danskere i arbejde og ekstra penge til børnefamilierne. De ældre bør også tilgodeses. Vi har tidligere foreslået, at der udbetales en ekstra ældrecheck, som vil skabe glæde og gavn hos de pensionister, som i forvejen har allermindst, siger direktør i Faglige Seniorer Palle Smed.

Ældrechecken skal udbetales uden modregning, lyder det i forslaget fra Faglige Seniorer.

Netop ekstra penge til de 300.000 pensionister, der på grund af lav indkomst og lille formue er berettiget til ældrechecken, vil hurtigt blive omsat i forbrug, mener Palle Smed.

- Og dermed vil det medvirke til at sætte skub i samfundsøkonomien her og nu, siger han til Faglige Seniorers nyhedsbrev.