c20210517142716762_org
Inden Ørsted solgte Jørgen Boragers arbejdsplads til Seas-Nve, var det blevet udskilt i selskabet Radius. Foto: Joachim Rode/Fagbladet 3F

Jørgen blev fyret efter 43 år:
Nu får han kæmpe erstatning

19. maj 2021 08.05
Ørsted kunne bare have givet Jørgen Broager et andet job. Men i stedet stak de ham en fyreseddel. Det har en ført til en af største erstatninger i Afskedigelsesnævnets historie.

Det var i lodret strid med reglerne, da Ørsted fyrede Jørgen Broager på gråt papir. Efter 43 års tro tjeneste var det ud af vagten. Begrundelse: Nu var der ikke flere af de nye smarte elmålere, som skulle skiftes ud.

Men den gik ikke. Jørgen Broager kunne bare have overtaget et ledigt job som nettekniker i firmaet, et job som han tidligere har bestridt uden problemer i årevis. Og derfor har Afskedigelsesnævnet dømt Ørsted til at betale hele 300.000 kr. i godtgørelse – en af de største erstatninger på området. Det skriver Fagbladet 3F.

LÆS OGSÅ: Efter afsløringer af bordel-lejr og 'drive-by' tilsyn: Minister varsler opgør med udenlandske ansattes boligforhold

- Det har krænket min ære helt vildt, at de bare ville fyre mig ud af den blå luft. Jeg har altid været tro over for firmaet. Nu kan jeg stå op om morgenen og kigge mig selv i spejlet. Jeg håber, at Ørsted har fået et rap over næsen, siger 64-årige Jørgen Broager.

Undervejs i sagen har Ørsted forsøgt sig med mange krumspring for at legitimere fyringen.

Blandt andet har firmaet påstået, at de ville kræve seks-ni måneders efteruddannelse at omplacere Jørgen Broager til igen af skulle arbejde som nettekniker. Men det passer ikke, han skulle bare have haft et kursus på 14 dage plus lidt sidemandsoplæring.

Ørsted argumenterede også med, at Jørgen Broager var ufaglært, men han har faktisk en uddannelse som industrioperatør med særlig fokus på el.

Og så hævdede firmaet også, at Jørgen Broager havde været en dårlig medarbejder, men han havde ingen advarsler fået – og var blevet valgt af kollegerne som sikkerhedsrepræsentant i over 30 år.

Forhandlingssekretær Jannie Bunk fra 3F Industri mener, at afgørelsen har vigtige, principielle aspekter:

- Kendelsen viser tydeligt, at selv om der på en virksomhed er flere med mere end 25 års anciennitet, er der ikke carte blanche til at udvælge en fra denne gruppe. Man skal først vurdere og undersøge, om det er muligt at omplacere vedkommende. Vi er glade for kendelsen, der sætter en tyk streg under virksomhedernes ansvar og forpligtelse i forhold til omplacering og opkvalificering af deres medarbejdere, siger hun.

De 300.000 kroner er angiveligt den næststørste godtgørelse, der nogensinde er givet i Afskedigelsesnævnet. Beløbet er fastsat på baggrund en en retspraksis, hvor man får en ugeløn pr. år, man har været ansat. Og Jørgen Broager har været i 43 år i firmaet, siden han begyndte som 21-årig i det daværende Nesa.

For Jørgen Broager Nielsen er det dog ikke beløbets størrelse, der er afgørende.

- Retfærdigheden er det vigtigste. Det er ikke pengene, siger han.

Ørsted Sales & Distribution, hvor Jørgen Broager var ansat, er senere blevet overtaget af Seas-Nve:

- Vores opgaver i forbindelse med Radius Elnets gamle elmålere er ændret markant i takt med udskiftningen til nye fjernaflæste elmålere. Derfor har der været behov for en nedmanding i medarbejderstaben. Heldigvis har det i betydeligt omfang været muligt at opnå aftaler om naturlig afgang, så det i 2020 kun blev nødvendigt at nedlægge i alt 23 stillinger i de berørte afdelinger, udtaler Anders Vikkelsø, direktør for Seas-Nve Service i et skriftligt svar.

Han peger på, at der ved udvælgelsen af, hvem der skulle afskediges ”alene har været fokus, hvilke kompetencer der ville være brug for til at håndtere de fremtidige opgaver”.

- Jeg hæfter mig ved, at Afskedigelsesnævnet her siger, at vi har anvendt saglige kriterier ved udvælgelsen. Videre siger Afskedigelsesnævnet dog også, at vi i et tilfælde skulle have gjort mere i forhold til at prøve at finde omplacering af den pågældende medarbejder med særlig høj anciennitet. Vi tager selvfølgelig til efterretning, at vi her skulle have taget dette hensyn, lyder det fra Anders Vikkelsø.