Ansat i opråb:
Forsikrings­selskaberne svigter alvorligt syge

20130415-145054-3-1920x954we
- Selskaberne har fået for meget magt og har formået at tilpasse systemet til deres egen fordel, og samtidig fremstå, som om de er objektive, fortæller forsikringsarbejderen 'Jessie', der føler sig nødsaget til at råbe op. Personen på billedet er ikke Jessie. Arkivfoto Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix
11. sep. 2019 06.00
Selskaberne benytter en række krumspring for at undgå at udbetale erstatning til alvorligt syge kunder - blandt andet overvågning og foretrukne speciallæger. Det oplyser en 'insider', som ønsker, at politikerne griber ind.

Danskere, som er kommet alvorligt til skade med piskesmæld eller hjernerystelse, bliver svigtet og tromlet ned af deres forsikringsselskab.

Læs også: Forsikringsansat: Selskaber vælger læger, der underkender kundernes skader

Selskaberne benytter sig nemlig af en række overvågningsmetoder for at få skadelidte til at fremstå utroværdige. Selskaberne benytter desuden bestemte speciallæger, som de ved laver lægeerklæringer, der i mange tilfælde ikke anerkender skaderne.

Dermed slipper forsikringsselskaberne for at udbetale store erstatningsbeløb.

Det er jo tankevækkende, at hvis en forsikringskunde forsøger at snyde forsikringsselskabet, kan vedkommende blive straffet med fængsel. Mens selskaberne blot kan lave alle de krumspring, de har samvittighed til og tolke forkert til egen fordel, uden at blive straffet
'Jessie', ansat i forsikringsselskab

Det fortæller en ansat i et forsikringsselskab til A4 Nu. 

- Fordi forsikringsselskaberne er overbevist om, at kunderne generelt er ude på at snyde, føler selskaberne sig også berettiget til at bruge alverdens krumspring for at afsløre det og undgå at udbetale de store erstatninger, fortæller 'Jessie', hvis rigtige identitet er redaktionen bekendt. 

"Forkastelig kultur"

A4 Nu har i en artikelserie tidligere på året afdækket, hvordan forsikringskunder med piskesmæld og hjernerystelse ofte oplever at måtte kæmpe i årevis med deres forsikringsselskab. Selskabet vil nemlig ikke anerkende skaderne og udbetale erstatning. Det får store konsekvenser for syge og uarbejdsdygtige mennesker, som risikerer økonomisk ruin.

Onsdag aften sender DR Kontant et program, der fortæller samme historie.

Artiklen fortsætter under faktaboksen

Sagen om forsikringsselskabernes brug af problematiske læger

A4 Nu har dækket sagen i en artikelrække i foråret 2019.

Først gik en række advokater på vegne af skadelidte ud og advarede om, at forsikringsselskaberne sender kunder med piskesmæld og hjernerystelse til bestemte speciallæger. De udvalgte læger er skeptiske over for lidelserne, og laver derfor ofte lægeerklæringer, som forsikringsselskaberne kan bruge til at afvise at betale erstatning.

Vi beskrev en række sager, hvor forsikringskunder havde oplevelsen af at have fået lavet uprofessionelle, fejlbehæftede og problematiske lægeerklæringer. Blandt andet Danny Pedersen, som fik besked på, at den læge han ønskede, ikke var tilgængelig - noget, han senere fandt ud af ikke passede. I stedet blev han sendt til en speciallæge, som selskabet valgte, og som afviste hans skade.

Vi skrev også om Kit, som tog imod forsikringsselskabets tilbud om behandling hos en speciallæge. Her oplevede hun, at urigtige ting nedskrevet i speciallægens journal blev videregivet til forsikringsselskabet, som brugte det imod hende.

A4 Nu fik også indsigt i problematisk korrespondence mellem en af de speciallæger, der går igen i mange sager, og to forsikringsselskaber. En gruppe forsikringskunder, som alle havde oplevet problemer med forsikringen efter at være blevet sendt til den nævnte læge, indsendte i maj 2019 en bekymringshenvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Forsikringsselskaberne har gennem hele forløbet afvist kritikken. De afviser også at oplyse, hvor ofte de anvender bestemte speciallæger, men fastholder at lægerne er upartiske.

Sundhedsordførere fra SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti har til gengæld krævet handling, og blev kort før folketingsvalget enige om et beslutningsforslag, der skal ændre loven og stille forsikringskunder bedre. Valget gjorde dog, at de politiske tiltag blev sat på pause.

DR fortæller onsdag aften i programmet 'Kontant' samme historie, som A4 Nu afdækkede i foråret. Samtidig bringer A4 Nu en række nye artikler, hvor en ansat i forsikringsbranchen, 'Jessie', bekræfter den kritik, som forsikringsselskaberne hidtil har afvist.

Nu kan Jessie, der har mange års erfaring i forsikringsbranchen, indefra bekræfte den kritik, som en række ulykkesramte forsikringskunder kommer med.

- Jeg ved, at jeg ikke er den eneste ansatte, der sidder med en fornemmelse af en forkastelig kultur, som flere og flere får ar på sjælen af. Der er bare meget få, der vil tale om det. Jeg ønsker, at det her kommer frem, for der er nødt til at ske en ændring, siger Jessie.

Som forsikringsansat ved man godt, hvilke læger, der svarer på den måde, man ønsker, og hvordan man skal spørge, for at få et bestemt svar
'Jessie', ansat i forsikringsselskab

Problemerne skyldes ikke, at almindelige forsikringsarbejdere er onde eller kyniske mennesker, understreger Jessie.

Men systemet og arbejdsgangene tilgodeser selskaberne og rammer de svageste skadelidte. Det samme gør den mistillid og fokus på svindel, der har bredt sig i store dele af branchen, er Jessies oplevelse.

- Fordi vi tror, at skadelidte er ude på at snyde os, vil vi typisk tage alt det frem fra journalen, lægeerklæringer og så videre, som kan bekræfte den tese, fortæller forsikringsarbejderen.

"Det vilde Vesten"

Blandt de metoder, som selskaberne benytter, er blandt andet falske Facebook-profiler, som søger venskab med skadelidte for at få indblik i fotos. Også fotografering på privat grund, GPS-oplysninger og overvågning af elforbrug og apps benyttes. Ofte er det tidligere politifolk, som står for at jage de kunder, der mistænkes for svindel.

Ansatte i forsikringsselskaber sender også de skadelidte til de speciallæger, som de på forhånd ved, sandsynligvis vil lave en erklæring til fordel for selskabet, fortæller Jessie.

- Som forsikringsansat ved man godt, hvilke læger, der svarer på den måde, man ønsker, og hvordan man skal spørge, for at få et bestemt svar.

Som det er nu, er det forsikringsselskaberne selv, der undersøger og beslutter, om skadelidte er berettiget til erstatning. Selskaberne er dermed både part, undersøger og dommer i sagerne

'Jessie', ansat i forsikringsselskab

Et andet problem er de eksterne advokater, selskaberne hyrer, som ofte har en interesse i at trække sagerne ud, og som er afhængige af at vinde sagerne for at bevise deres værd og blive hyret igen.

- Derfor vil de hele tiden forsøge at rykke grænserne. Det er som om, der er gået 'Det vilde Vesten' i de her sager, siger Jessie, og fortsætter:

- Det er jo tankevækkende, at hvis en forsikringskunde forsøger at snyde forsikringsselskabet, kan vedkommende blive straffet med fængsel. Mens selskaberne blot kan lave alle de krumspring, de har samvittighed til og tolke forkert til egen fordel, uden at blive straffet.

Ønsker at politikere ændrer loven

Problemerne kan ikke løses ved at appellere til det enkelte forsikringsselskabs samvittighed, mener Jessie.

Hvis et enkelt selskab beslutter sig for at give skadelidte en mere fair behandling, bliver det nemlig dyrere og dermed sværere at konkurrere med de andre selskaber.

Jessie opfordrer derfor politikerne til at lave loven om. For eksempel ved at oprette et offentligt, uvildigt organ til at udrede sagerne fra start til slut, og beslutte, hvor meget erstatning skadelidte er berettiget til fra selskabet. Dette organ skulle finansieres af forsikringsselskaberne uden at de ville få indflydelse på sagsgangen, foreslår Jessie.

Det er som om, der er gået 'Det vilde Vesten' i de her sager
'Jessie', ansat i forsikringsselskab

-  Som det er nu, er det forsikringsselskaberne selv, der undersøger og beslutter, om skadelidte er berettiget til erstatning. Selskaberne er dermed både part, undersøger og dommer i sagerne, siger den erfarne ansatte, og fortsætter:

- Jeg tror ikke, det er godt for samfundet, at der kommer mere og mere mistillid mellem forsikringsselskaber og kunder. Jeg vil have, at systemet bliver mere fair, også selvom det måske betyder, at jeg saver den gren over, jeg selv sidder på. Selskaberne har fået for meget magt og har formået at tilpasse systemet til deres egen fordel, og samtidig fremstå, som om de er objektive.

Branchen afviser kritik

Forsikringsselskabernes brancheorganisation, Forsikring & Pension, afviser kritikken.

- Både svindelefterforskning og brug af lægeattester sker inden for gode og trygge rammer, lyder det i et skriftligt svar til A4 Nu fra chefkonsulent Jørgen Kjær Thomsen.

Han henviser til retningslinjerne for, hvordan man udvælger speciallæge, og for hvilke metoder selskaberne må benytte, når de skal efterforske mulig forsikringssvindel.

Her fremgår det blandt andet, at Forsikring & Pension henstiller til, at selskaberne ikke bruger falske profiler på sociale medier, GPS-tracker og fotografering på privat grund. Til gengæld er det korrekt, at nogle selskaber bruger tidligere politifolk til at efterforske svindel.

Brancheorganisationen afviser også, at forsikringsselskaberne benytter særligt "forsikringsvenlige" læger.