Vi ser altså dommen som en juridisk bekræftelse af, at når du sidder i en bestyrelse som medarbejderudpeget, så skal du selvfølgelig råbe højt, hvis du ser noget ulovligt, men det forventes ikke, du er en super-revisor, siger Byrial Bjørst fra Teknisk Landsforbund Foto: Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/Presse

Ny afgørelse beskytter medarbejdere i bestyrelser: Man skal ikke være jurist eller revisor

2. sep 2019
Østre Landsret har afgjort, at bestyrelsesmedlemmer, som er valgt af medarbejderne, ikke kan få karantæne for bestyrelsesarbejde, når bestyrelsen har drevet virksomheden uforsvarligt.

Man har ikke samme ansvar som almindeligt bestyrelsesmedlem, hvis man sidder som medarbejdervalgt medlem i sin virksomhedsbestyrelse.

Det slår Østre Landsret fast i en ny afgørelse, der omhandlede efterdønningen fra den såkaldte ”BWE-sag”, hvor medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen var tiltalt for ’groft uforsvarligt forretningsførelse’.

Flemming Malm er en af de tre medarbejdervalgte medlemmer, der har kunnet få tre års karantæne fra at deltage i bestyrelsesarbejde. Selvom han ikke har tænkt sig at deltage i bestyrelsesarbejde igen, synes han, at sagen var principiel vigtig. Derfor er han glad for afgørelsen.

- Det er vigtigt, at en medarbejder kan sidde i bestyrelser uden at være bange for, at fordi man ikke er jurist, så kan man overse forhold, man senere skal stå til ansvar for. Man sidder der jo for at tale medarbejdernes sag i bestyrelsen og ikke for at holde styr på økonomien, siger Flemming Malm til A4 Nu.

Han er meget lettet over sagens udfald. Under sagen var han repræsenteret af sin fagforening, Teknisk Landsforbund, som han understreger har været en kæmpe hjælp og støtte for ham.

Det er Byrial Bjørst, der har repræsenteret Flemming Malm for Teknisk Landsforbund.

Han ser afgørelsen som en juridisk vigtig støtte til de medarbejdervalgte medlemmer af virksomheders bestyrelser.

- Det er den første afgørelse på det her område. Nu har vi fået slået fast, at bestyrelsesmedlemmer udpeget af medarbejderne har en anden rolle end de andre medlemmer, siger han til A4 Nu.

Byrial Bjørst ser afgørelsen som en bekræftelse af, hvordan man i forvejen så på de medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelserne.  

- Kendelsen er vigtig, for hvis vi havde tabt sagen, så havde det været en bombe under medarbejderes deltagelse i bestyrelsesarbejde. Så var der nok mange, der ville trække sig rundt omkring i forskellige virksomheders bestyrelser, fordi de ville få en anden rolle, siger Byrial Bjørst.

BWE SAGEN

- BWE arbejdede med kraftværksteknologi og blev i starten af 00’erne opkøbt af den italienske koncern STF

- Fra 2014 til 2017 lånte BWE omkring 29 millioner euro til sit moderselvskab STF

- Den 9. januar blev bestyrelsen orienteret om, at BWE ikke kunne betale sine regninger, efter at STF ikke tilbagebetalte lånet

- Den 31. januar gik BWE konkurs

- Konkursen var meget opsigtsvækkende, specielt det juridiske efterspil som endnu ikke er overstået

- Det kom frem i efterspillet, at STF aldrig havde til hensigt at betale lånet tilbage

Kun med til et enkelt møde

Det blev kun til et bestyrelsesmøde for Flemming Malm, før BWE blev erklæret konkurs efter, at nogle lån til modervirksomheden STF ikke blev tilbagebetalt. I dag kører der stadig erstatningsager af kreditorerne, da lånene bliver set som ’uforsvarlige’.

Flemming Malm havde arbejdet i virksomheden i næsten tyve år, inden han kom ind i bestyrelsen. Han havde på fornemmelsen, at ikke alting var, som det skulle være inden konkursen i 2017.

- Det var en underleverandør, som tog kontakt til mig, fordi de ikke blev betalt til tiden. På mit ene bestyrelsesmøde var vi blevet lovet, at lånet ville blive betalt tilbage. Eftersom vi hverken var jurister eller erhvervsøkonomer og kun sad som ubetalte medlemmer af bestyrelsen, kunne vi ikke vide, hvor slemt det var, siger han.

Som projektleder i Serviceafdelingen var det en del af Flemming Malms daglige arbejde at udfærdige fakturaer, men han havde intet indblik i virksomhedens overordnede økonomi. Det, han håbede på at kunne bidrage med i BWEs bestyrelse, var et fokus på at skabe investeringer i de rette afdelinger.

Men han lægger ikke skjul på, at han under retssagen mange gange stillede sig selv det samme spørgsmål, som kuratorerne stillede ham i retten: Kunne han have gjort noget mere og spurgt mere ind til lånet?

Juridisk mener Byrial Bjørst, at denne sag understreger, at der ikke bliver forventet det samme af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

- Vi ser altså dommen som en juridisk bekræftelse af, at når du sidder i en bestyrelse som medarbejderudpeget, så skal du selvfølgelig råbe højt, hvis du ser noget ulovligt, men det forventes ikke, du er en super-revisor. Så hvis ledelsen gør noget ulovligt, som du ikke har en chance for at opdage, så holdes du ikke ansvarlig på samme måde som de andre medlemmer, siger han.

Flemming Malm vil ikke ind i en bestyrelse igen. Han føler, han har overstået sin ”værnepligt” i forhold til bestyrelsesarbejde. Han har, siden han var 17 år, været med i en fagforening og selv siddet som tillidsrepræsentant, da han arbejdede som maskinarbejder, men nu står en ting dog klart for ham:

- Jeg havde aldrig i alle mine år forestillet mig, at jeg skulle få brug for så meget bistand fra Teknisk Landsforbund, men fra konkursen til frifindelsen i fredags har der været en utrolig opbakning. Endnu engang viser det sig, hvor vigtigt det er, at man er medlem af en fagforening, siger han.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Arbejdsliv her