WaltherBardino
3F har rejst en sag om organisationsforfølgelse på vegne af murersvend Walther Bardino. Foto: Privat

3F klar til sag mod byggematador: Murersvend blev opsagt fordi han var faglig aktiv

30. maj 2021, 5:35
Murersvend Walther Bardino Munding har fået en opsigelse af byggemilliardæren Mogens De Linde, der ejer den kajplads, han bor ved i sin husbåd. Fagforbundet 3F mener, at opsigelsen bunder i organisationsforfølgelse.

3F tager nu første skridt i en sag mod en af landets største byggematadorer, Mogens De Linde for at at have begået såkaldt organisationsfjendtlig handling mod en af fagforeningens medlemmer. 

Sagen bunder i, at byggemilliardærens firma, Byggeselskab Mogens De Linde A/S, har opsagt en fagligt aktiv murersvend, der bor til leje i en husbåd ved en kajplads i Købehavns Havn, som er ejet af byggefirmaet. 

LÆS OGSÅ: Skærper krav til lejere: Ingen adgang uden job og månedsløn på 20.000 kroner

Murersvenden har tidligere været ansat i en lokal 3F-afdeling, hvor han stadig er aktiv. 

Da han blev opsagt, havde 3F rejst en række faglige sager mod en underleverandør på et af Mogens De Lindes byggerier.

Sagerne resulterede i, at firmaet måtte betale flere hundrede tusinde kroner i efterbetalt løn samt en bod for brud på blandt andet arbejdstids-regler. 

Det er netop sammenfaldet mellem de faglige sager mod Mogens De Lindes byggerier og murerens faglige engagement, der nu får 3F til at rejse sag. 

- Vi mener, at vores medlem er blevet opsagt, fordi han er aktiv i sin fagforening, og derfor ser vi meget alvorligt på den her sag, siger Jacob Scavenius, faglig sekretær i 3F til A4 Nu. 

- Hvis ikke man kan være fagligt aktiv, uden at det får konsekvenser for ens privatliv, udfordrer det hele grundlaget for at være organiseret og deltage i fagforeningsarbejde. Det vil vi ikke finde os i, og derfor rejser vi den her sag, uddyber han. 

Familien De Linde kom i 2018 ind som nummer 78 på Berlingske Business liste over de rigeste danskere. Ifølge avisen var familien på det tidspunkt god for 1,5 milliarder kroner. 

I første omgang har 3F anmodet Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) om at indkalde Mogens De Lindes byggefirma til et fællesmøde, hvor man vil høre firmaets forklaring på opsigelsen.

Herefter vil fagforeningen beslutte, om sagen skal køres videre i Arbejdsretten. 

Hvad er organisationsforfølgelse? 

På Arbejdsrettens hjemmeside beskrives organisationsforfølgelse med henvisning til Hovedaftalen fra 1973 mellem LO og Dansk Arbejdsgiverforening. 

- Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster, eventuelt under hovedorganisationernes medvirken, forpligter hovedorganisationerne og deres medlemmer sig til hverken direkte eller indirekte at lægge hindringer i vejen for, at arbejdsgivere og arbejdstagere organiserer sig inden for hovedorganisationernes organisatoriske rammer.

- Som organisations fjendtlig handling anses derfor forhold, hvorefter en af nærværende hovedaftale bundet part foretager handlinger rettet mod en anden part begrundet i organisationstilhørsforholdet og således ikke ud fra faglige motiver.

Kilde: Arbejdsretten

Rammer familien

A4 Nu har talt med murersvend Walther Bardino Munding, der blev opsagt fra kajpladsen ved Krudtløbsvej i København. 

Han fortæller, at opsigelsen risikerer at få enorme konsekvenser for ham og hans familie, da det har været umuligt for ham at finde en ny kajplads i København. 

- Vi har hele vores liv her. Min datter er lige startet i skole, og min kone og jeg har et arbejde at passe. Vi kan ikke bare rykke det hele op med rode og flytte til den anden side af landet for at finde en plads, fortæller Walther Bardino Munding. 

Han har selv bygget familiens husbåd op fra bunden, som han har investeret store mængder tid og penge i. Men uden en kajplads er båden værdiløs. 

- Det vil være en katastrofe, hvis vi skal væk herfra. Det vil det virkelig, siger Walther Bardino Munding. 

Ifølge ham startede hele uoverensstemmelsen mellem ham og byggemilliardær Mogens De Linde, da han tilbage i 2016 inviterede en gruppe ansatte fra 3F på kaffe i forbindelse med, at de besøgte en af rigmandens byggepladser i København. 

På det tidspunkt førte fagforeningen en række faglige sager mod firmaet Athene Byg Aps, som Mogens De Lindes søn, Mikkel De Linde, er direktør for.

Firmaet arbejdede på rigmandens byggeplads tæt ved de kajpladser, hvor Walther Bardino Munding bor. 

Walther Bardino Munding var ikke selv involveret i sagerne. 

Efter kaffeinvitationerne blev han dog alligevel kontaktet af Mikkel De Linde, der langtfra var tilfreds med kaffeinvitationen. 

- Han fortalte mig, at hvis Mogens De Linde fik at vide, at jeg havde inviteret 3F på kaffe, så ville jeg ryge ud, siger Walther Bardino Munding. 

Reaktionen overraskede Walther Bardino Munding, der har boet på kajpladsen ved Krudtløbsvej i mere end 12 år og ifølge ham selv altid haft et godt forhold til både naboer og De Linde-familien. 

Efter advarslen hørte han ikke fra De Linde-familien i flere måneder. Men i slutningen af 2016 fik Athene Byg en bod på 48.000 kroner, og da Walther Bardino Munding få måneder senere kom hjem fra en længere rejse, lå der en opsigelse i hans postkasse. 

- Jeg var i chok. Jeg troede simpelthen ikke, at de kunne finde på det, fortæller murersvenden. 

Respekterer ikke andres mening 

Efter opsigelsen kontakter Walther Bardino Munding både Mogens og Mikkel De Linde for at få en forklaring på opsigelsen. De benægter begge, at Walther Mundings opsigelse har noget at gøre med hverken kaffeinvitationen eller hans engagement i 3F. 

Walther Munding optog flere af samtalerne, som A4 Nu har hørt.

Under samtalerne drøfter Walter Bardino Munding og Mogens De Linde muligheden for at lade Walter Burdino Munding beholde sin kajplads.

Mogens De Linde kommer dog også med en række udsagn om fagforeninger. På optagelserne siger han blandt andet, at "fagforeninger ikke respekterer andre mennesker".

- Selvfølgelig skal man betale skat, og man skal gøre det ene og det andet og det tredje, men den måde de (fagforeninger, red.) truer frem på, har ikke en skid med demokrati at gøre, det er nærmere anarki, lyder det fra Mogens De Linde på en af lydoptagelserne. 

Under en af samtalerne får Walther Bardino Munding også at vide, at fagforeninger ikke er rigmandens "kop te", og at hvis man er fagligt aktiv, så "siger det noget om en."

- Så respekterer man ikke andres mening. Jeg er aldrig blevet snuppet for noget, men jeg kan ikke snuppe en fagforening med tvang, det kan jeg ikke. Ikke med tvang, for så bliver jeg helt tosset, siger Mogens De Linde. 

A4 Nu har i flere omgange kontaktet både Byggeselskab Mogens De Linde A/S og bestyrelsesformand Mogens De Linde for at høre hans og firmaets forklaring på, at Walther Bardino Munding er blevet opsagt fra sin kajplads. 

Direktør i byggeselskabet Klaus Bendix Poulsen oplyser, at han ikke har nogle kommentarer. Bestyrelsesformand Mogens De Linde er ikke vendt tilbage på A4 Nus henvendelser. 

A4 Nu har også været i kontakt med Mikkel De Linde. Han oplyser ligeledes, at han ikke ønsker at kommentere sagen. 

Havnet midt i en krig 

I perioden efter opsigelsen fra kajpladsen ved Krudtløbsvej kontakter Walther Bardino Munding også i flere omgange Mogens De Lindes søn, Mikkel De Linde for at få en forklaring på opsigelsen og drøfte mulighederne for at trække den tilbage. 

De drøfter også den advarsel, som Mikkel De Linde gav Walther Bardino Munding om, at han ville blive opsagt fra sin kajplads, hvis Mogens De Linde hørte om kaffeinvitationen til de 3F-ansatte tilbage i marts 2016. 

På optagelserne kan man blandt andet høre følgende ordudveksling mellem Walther Bardino Munding og Mikkel De Linde. 

Walther Bardino Munding: - Du har fortalt din far, at jeg inviterede dem på kaffe, og så blev jeg smidt ud. Det havde du jo forudset.

Mikkel De Linde: - Ja, det er jo klart, hvis vi slås med fagforeningen, og vi finder ud af, okay, der er et eller andet, så er det jo klart, at det er det, der sker. Det kan du vel selv regne ud.

Umiddelbart efter siger Mikkel De Linde, at han "intet" har haft at gøre med, at Walther Bardino Munding er blevet opsagt fra sin kajplads. 

- Så det kan du godt skyde fuldstændig væk, siger Mikkel De Linde. 

Han fortæller dog også Walther Bardino Munding, at "han er havnet midt i en krig", med henvisning til, at han har inviteret 3F-ansatte på besøg.

I optagelserne prøver Walther Bardino Munding at forklare Mikkel De Linde, at han ikke har været involveret i sagerne mod hans firma. Det bliver mødt med følgende respons fra Mikkel De Linde. 

- Det er jo også svært at tro på dig, når jeg så siger, jeg har fortalt dig; "de er efter mig personligt”, og så inviterer du dem ( 3Fs medarbejdere, red.) ind fucking lige foran øjnene af mig, lyder det fra Mikkel De Linde. 

Og fortsætter: 

- Altså, det har jeg da også svært ved at tro, at det "uha, nej det har jeg sørme ikke noget med at gøre. Mine gode venner ovre fra Christiania og 3F i én” som driver personlig hetz mod mig, at "nåh, det har jeg da ikke noget med at gøre”. Det kan jeg da også have svært ved at tro så, lyder det videre i optagelsen. 

Mikkel De Linde fastholder løbende igennem samtalen, at han ikke har været involveret i Walter Bardino Mundings opsigelse. 

- Jeg har ikke haft interesse i, at i skulle siges op. Hvis du tror det, så er det decideret forkert, siger han blandt andet på optagelsen. 

Går efter bod 

I dag ligger Walther Bardino Mundings husbåd stadig ved kajpladsen på Krudtløbsvej i København, ligesom han stadig betaler husleje til Mogens De Lindes byggeselskab, der ejer kajpladsen. 

Hans opsigelse står dog stadig ved magt, og byggefirmaet har flere gange forsøgt at få ham væk fra pladsen ved at gå rettens vej. Senest har firmaet truet med at lukke for strømforsyningen til husbåden. 

Den fagretslige sag, som 3F har rejst mod Byggeselskab Mogens De Linde A/S, kan i sidste ende betyde, at firmaet skal betale en bod for organisationsforfølgelse. 

Sagen kan dog uanset udfald ikke ende med, at Mogens De Lindes byggefirma bliver tvunget til at trække Walther Bardino Mundings opsigelse tilbage. 

Den 35-årige murersvend mener stadig, at det er vigtigt, at sagen bliver prøvet ved det fagretslige system. 

- Jeg synes, det er helt grotesk, det der er foregået her. Min familie og jeg er endt med at blive smidt væk fra vores hjem på grund af nogle sager, som ingen af os har haft noget med at gøre, siger Walther Bardino Munding.