clausjensen
- Hvis klimaentusiasternes løsninger får lov at sætte dagsordenen, uden at man involverer praktikerne og de folk, der ved noget om industriens klimaløsninger, så bliver vi et fattigere samfund, siger Claus Jensen til A4 Arbejdsliv. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen/Ritzau Scanpix

Metal-formand om ny CO2-afgift: 'Det skal være en intelligent og ubøvlet model'

3. aug 2020, 06:00
I Dansk Metal bakker man op om en CO2-afgift, men det skal ske på en intelligent måde, så det ikke går ud over dansk konkurrencekraft og jobskabelse. Derfor har fagforbundet lavet 11 principper, som man ønsker skal indgå i den kommende grønne skattereform, og som bl.a. fastslår, at en CO2-afgift bør tilpasses den enkelte branche og virksomhed.

Fyringer og udflytninger af danske industriarbejdspladser og CO2-udledninger og dermed mindre indtjening og velstand til det danske samfund. Og hvis man så dertil lægger de negative konsekvenser for det globale klima, hvis danske virksomheders produktion flyttes til lande med væsentlig ringere miljølovgivning end herhjemme, så står man med et vaskeægte skrækscenarie. 

Derfor mener Claus Jensen, formand for Dansk Metal, at det er afgørende for fremtidens velfærdssamfund, at den indgåede klimaaftales mål om en 70 procents reduktion af CO2-udledningerne i 2030 skal gennemføres på en 'intelligent' måde, så dansk erhvervsliv og specielt eksportvirksomhederne ikke taber konkurrencekraft. 

Forud for efterårets forhandlinger om indholdet i den nye CO2-afgift frygter han, at ufleksible og bøvlede afgiftskrav til landets eksporterende virksomheder på sigt vil få negative konsekvenser for velfærden.

- Hvis klimaentusiasternes løsninger får lov at sætte dagsordenen, uden at man involverer praktikerne og de folk, der ved noget om industriens klimaløsninger, så bliver vi et fattigere samfund, siger Claus Jensen til A4 Arbejdsliv.

Udover at han ønsker, at der også i fremtiden skal være arbejde til Metals medlemmer, er han også bekymret for finansieringen af fremtidens velfærd.

- I Danmark lever vi af eksport – vi kan ikke sidde i en rundkreds og klippe hinanden, hvis ikke vi har nogle virksomheder, som kan putte noget knowhow ind i nogle rigtige fysiske produkter, som vi kan sælge til udlandet for flere penge, end vi har givet for stumperne, siger han.

Klimaaftale må ikke koste job eller gøre det dyrere

Metal-formandens udmelding kommer i kølvandet på juni måneds politiske klimaaftale, hvor et stort flertal i Folketinget - kun Liberal Alliance og Nye Borgerlige stemte imod - blev enige om at omsætte ambitionen om at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 procent i 2030 sammenlignet med 1990 til konkret lovgivning.

Foreløbig er man fra politisk hold blevet enige om seks centrale principper for en ny afgift på CO2, som skal indgå i forhandlingerne om en grøn skattereform til efteråret.

Helt overordnet fastslår aftalen blandt andet, at en CO2-beskatning skal ske 'under hensyntagen til bæredygtig erhvervsudvikling og dansk konkurrencekraft, sunde offentlige finanser og beskæftigelse, et stærkt velfærdssamfund, sammenhængskraften og social balance'.

Samtidig må den nye afgift samlet set ikke gøre det dyrere for virksomheder og borgere. I aftalen slås det også fast, at den samlet set ikke må føre til tab af arbejdspladser til udlandet.

Djævlen ligger i detaljen

Selvom det med Claus Jensens ord er svært at være uenig i de formuleringer, så gør især vendingen 'samlet set' ham bekymret. Den åbner nemlig op for fortolkninger, der ifølge ham vil være til alvorlig skade for dansk økonomi.

- Det lyder godt, men djævlen ligger i detaljen. Man kan ikke bare lave et regnestykke og måle på antallet af arbejdspladser 1:1. For selvfølgelig kan man sørge for, at det ikke koster arbejdspladser, for man kan bare ansætte nogle flere i den offentlige sektor, siger Claus Jensen og fortsætter:

- Hvis man har den indstilling, at uanset hvilken type arbejdspladser det er, så er det et fedt, så gælder det nok ikke for statskassen. Som Metal-formand har jeg selvfølgelig en interesse i, at mine medlemmer har noget at lave, men det er sateme også vigtigt for finansministeren. Han ville blive ked af det, hvis der røg 100.000 arbejdspladser i eksportindustrien, og han så skulle erstatte dem med 100.000 flere offentligt ansatte.

One Size Fits All dur ikke

Claus Jensen understreger flere gange, at Dansk Metal både bakker op 70 procentmålsætningen og om en afgift på CO2

- Vi har haft den samme holdning hele tiden. Vi kan ikke leve med at sende en klode videre til vores børn og børnebørn, hvor man ikke kan leve, så selvfølgelig skal vi løse det her problem. Men det skal løses på en måde, så vi stadig kan være et rigt samfund i Danmark, og så vi kan sørge for de svageste grupper og et ordentligt velfærdssamfund, siger han.

Der, hvor Metal-formanden stejler, er, hvis man vil indføre en afgiftsmodel, der ikke tager hensyn til forholdene i de enkelte brancher og virksomheder, herunder især dem med eksportarbejdspladser.

- Vores pointe er, at man ikke kan lave One Size Fits All, for så er der en masse virksomheder, der vil dø. Man skal huske på, at vores eksportvirksomheder er i knivskarp konkurrence med resten af verden, og hvis vi gør et eller andet overfor danske virksomheder, så er vi nødt til at sikre os, at vi ikke river røven af dem konkurrencemæssigt. Derfor skal de principper, man vil udmønte en kommende aftale ud fra, være mere præcise end, ’at det ikke må koste arbejdspladser’. Nej, det må ikke koste eksportarbejdspladser, fastslår Claus Jensen.

Vil inspirere politisk proces

I Dansk Metal har man derfor udarbejdet sine egne 11 principper for, hvad den kommende grønne skattereform bør indeholde (se faktaboks nedenfor). Det har man gjort, fordi man gerne vil vil være med til at spille ind til regeringen om at opnå 70 procentmålsætningen.

- Og så vi sikrer os, at man gør det på en måde, så vi stadig kan være et rigt velfærdssamfund, siger Claus Jensen.

Selv er han meget optaget af, at skattereformen kommer til at gå hånd i hånd med substantielle og vedvarende investeringer i forskning, innovation og udvikling, der kan være med til at tilvejebringe nye teknologiske klimaløsninger. 

- Allerede nu er der jo tvivl om, vi kan nå de 70 procents reduktion med de teknologier, vi kender i dag. Derfor er forskning, innovation og udvikling ekstremt vigtigt, og vi må bare ikke spare på de områder, siger han.

Og så håber han mest af alt, at de afgiftsregler, som skattereformen munder ud i, ikke bliver bøvlede for virksomhederne.

- Det, der kan spænde ben for det, er, hvis de løsninger, politikerne finder på, bliver for bøvlede. Tag for eksempel beslutningen om, at nu skal vi alle sammen sortere vores affald i op til 10 forskellige containere – er det bøvlet, eller er det ikke bøvlet? Det er pisse bøvlet. Og kunne man forestille sig, at netop den slags bøvleri kunne være med til at få befolkningens opbakning til klimamålene til at svinde ind?, siger Claus Jensen og fastslår:

- Derfor skal lovgiverne hver eneste gang, de laver et eller andet, spørge sig selv: Er det her bøvlet, eller er det ikke bøvlet?

Metals 11 principper for en grøn skattereform

Dank Metal har udarbejdet en række principper, som fagforbundet mener, skal indgå i udarbejdelsen af de politiske beslutningsoplæg, der skal føre til en grøn skattereform.

1) CO2-afgifter er et væsentligt redskab til at indfri 70-procentmålsætningen

2) En CO2-afgift bør i princippet være ens for alle typer CO2-udledning

3) En CO2-afgift bør indfases i et tempo, der på en og samme tid gør det muligt for virksomhederne at tilpasse sig, og som samtidig presser dem til den nødvendige omstilling

4) En CO2-afgift skal medføre adfærdsændringer i form af mindre udledning. Adfærdsændringerne må meget gerne komme i form af udvikling og implementering af ny teknologi

5) I det omfang CO2-afgiften tilvejebringer et provenu, skal dette føres tilbage til virksomhederne som hjælp til yderligere investeringer i grøn omstilling

6) Der kan og vil være særlige brancher, hvor omstillingen enten er meget dyr eller umulig med kendt teknologi. Sådanne virksomheder kan for eksempel tildeles et højt bundfradrag eller i sidste instans helt friholdes for afgiften

7) Der kan være behov for særlige hensyn til eksporterende og konkurrenceudsatte brancher, som kan tabe konkurrencekraft med lækage og tab af arbejdspladser til følge

8) I det omfang CO2-afgiften pålægges forbrugerne og fører til uacceptabel stigende ulighed må dette kompeneres andetsteds i skatte- og/eller overførselssystemet

9) En dansk CO2-afgift skal tænkes sammen med EU-kvotesystemet, så virksomhederne ikke kommer til at betale afgift for den samme CO2 to gange

10) CO2-afgifter er ikke og bør ikke være det eenste instrument i værktøjskassen: Her bør rådgivning og information til virksmhederne komme i betragtning, ligesom subsidier også kan finde anvendelse

11) Det er meget sandsynligt, at 70-procentmålsætningen ikke skal indfris ved, at alle reducerer deres udledning med 70 procent. Nogle skal reducere mere, andre skal reducere mindre. Det gælder både på branche- og virksomhedsniveau

Kilde: Dansk Metal