Firma nappet to gange på kort tid:
Overtrådte en række asbestregler

BeFunky-collage__81_
Arbejdstilsynets strakspåbud gik blandt andet på forseelser for asbestaffald- og tøj, der ikke blev opbevaret tilstrækkelig forsvarligt, som det her ses på billederne. Foto: Arbejdstilsynet
26. aug. 2021 11.13
Ansatte bar forkerte værnemidler og var omgivet af asbestaffald, der ikke var forseglet ordentligt. Det har udløst tre påbud til nordsjællandsk firma.

Når der arbejdes med asbest, skal der være fuldstændig styr på sikkerhedsforanstaltningerne. Er der ikke det, kan konsekvenserne være livstruende. Foreløbig har Arbejdstilsynet derfor i 2020 og 2021 måttet give 36 strakspåbud til nedrivings- og saneringsfirmaer, der ikke har haft styr på sikkerheden i asbestarbejdet.

Et af de firmaer, Arbejdstilsynet har været efter ad flere omgange, er Bergmann Gruppen A/S, der har til huse i Humlebæk nord for København. Ved to tilsyn i maj og juli blev der nemlig fundet flere overtrædelser af arbejdsmiljøloven, hvilket resulterede i samlet tre strakspåbud.

LÆS OGSÅ: Håndværkere udsat for asbest: Brugte hverken beskyttelsesdragt eller åndedrætsværn

I afgørelserne til de tre strakspåbud fra Arbejdstilsynet hedder det blandt andet: 

Glemt kodeord