20200328-151548-L-1920x1080we
(Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Mange offentligt ansatte i risikogrupper beskyttes ikke mod covid-19

31. jul 2020, 11:00
To ud af fem ansatte i FOAs faggrupper med kroniske sygdomme og overvægt har oplevet, at deres arbejdspladser ikke yder dem nødvendig beskyttelse mod coronasmitte.

Én ud af fem ansatte blandt sosu'er, pædagogisk personale og andre faggrupper i fagforbundet FOA, oplever, at der ikke tages særlige hensyn til medarbejdere i risikogruppen for covid-19 på deres arbejdsplads.

Kigger man alene på de FOA-medlemmer, der selv befinder sig i risikogruppen, oplever 39 procent, at der ikke tages hensyn til dem. Det viser en ny undersøgelse fra FOA med deltagelse af 3957 medlemmer, skriver Fagbladet FOA.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er ekstra udsatte mennesker, der blandt andet har diabetes, lungesygdomme eller er meget overvægtige. De har større risiko for at blive alvorligt syge af covid-19.

I FOA-undersøgelsen svarer 30 procent af de adspurgte, at de tilhører denne gruppe. Yderligere 30 procent svarer, at de bor sammen med én eller flere, der tilhører risikogruppen.

Social- og sundhedshjælper Nell Fruerlund har oplevet utrygge forhold på arbejdspladsen i forbindelse med covid-19. Hun lider af både KOL, astmatisk bronkitis og diabetes.

Der gik lang tid, før hendes arbejdsplads fik de nødvendige værnemidler, og da de endelig kom, var det ikke de rigtige. Først senere fik de, hvad de skulle bruge.

- Det har virket grotesk, at værnemidlerne kom så sent, og at vi har rendt rundt i lang tid uden, fordi vi ikke kunne få nogle, siger Nell Fruerlund.

Uklare retningslinjer førte til, at en anden ansat, social- og sundhedsassistenten ’Anne’, der er overvægtig, nogle gange følte sig som bussemand, fordi hun var ekstra skrap i forhold til kolleger. Af frygt for sanktioner fra arbejdspladsen, ønsker hun at være anonym.

Der har ikke været klare retningslinjer i forbindelse med pårørende og værnemidler. Alle medarbejderne gør det forskelligt. Der har ikke været regler for, hvor mange pårørende, der må komme ind, eller hvilke døre, der må bruges, siger 'Anne' og tilføjer

- Vi har en spyttende borger, og i starten havde vi ingen værnemidler. Hvad gør man så? Skulle vi beskytte os med bleer? spørger hun.

Forbundssekretær i FOA, Jens Nielsen, finder det bekymrende, hvis medarbejdere har givet udtryk for at være i en risikogruppe, og arbejdsgiveren ikke har lavet en individuel risikovurdering.

- Der skal laves risikovurderinger for ansatte, der mener, de er i risikogrupperne. Medarbejderen skal sammen med lederen lave en individuel vurdering, hvor det eksempelvis skal fremgå, hvilke værnemidler personen skal bruge ved besøg hos borgere, siger Jens Nielsen og understreger, at det er arbejdsgiverens ansvar, at det bliver gjort.

Fagbladet FOA har bedt Kommunernes Landsforening (KL) om en kommentar til problemet. I et mailsvar skriver kontorchef Hanne Agerbak blandt andet:

- Det er vigtigt, at alle kommunale medarbejdere føler sig trygge ved, at der er værnemidler nok, og at den enkelte ledelse sørger for, at retningslinjerne bliver overholdt. (…) Vi har alle lært meget de seneste måneder, og derfor mener jeg også, at vi er langt bedre rustet til at håndtere situationen i dag, hvis der skulle komme en anden bølge.