20150819-164755-4-1920x1429we
Den 33-årige tegnede i årene 2010 til 2014 hele 17 ulykkesforsikringer. I perioden forhøjede han forsikringssummen, og i 2014 skete ulykken så. Han fik lillefingeren i en rundsav, og det endte med amputation af de to yderste led. (Arkivfoto) Foto: Sophia Juliane Lydolph/Ritzau Scanpix

Usædvanlig forsikringssag:
Hvordan endte lillefinger i en rundsav?

2. feb. 2021 07.43
To retsinstanser mente, at mand nok selv savede finger af. Nu mener en tredje, at det måske var en ulykke.

Retten i Aalborg og Vestre Landsret var enige om, at en i dag 33-årig mand savede sin lillefinger af med vilje. Men Retten i Hjørring har nu sagt, at det ikke kan udelukkes at være et uheld.

Han er derfor blevet frifundet for anklager om forsikringssvindel af samme retssystem, som har sagt, at forsikringsselskaberne ikke skal yde erstatning til manden. Det oplyser hans advokat, Karina Skou, til Ritzau.

For den ikke-indviede lyder det nok en kende bizart. Og sagen, hvor der mandag er faldet dom ved Retten i Hjørring er da heller ikke helt ligetil.

Den 33-årige tegnede i årene 2010 til 2014 hele 17 ulykkesforsikringer. I perioden forhøjede han forsikringssummen, og i 2014 skete ulykken så. Han fik lillefingeren i en rundsav, og det endte med amputation af de to yderste led.

Et enkelt selskab udbetalte et acontobeløb, men de øvrige 16 ville ikke udbetale erstatning til manden. han indbragte sagen for Forsikringsankenævnet, hvor han tabte.

I sin afgørelse kaldte nævnet mandens høje forsikringsdækning for "særdeles påfaldende". Med andre ord hed det sig, at manden havde savet sig i fingeren med vilje for at få penge.

Den afgørelse blev indbragt for først Retten i Aalborg og siden Vestre Landsret. Men begge instanser gav nævnet medhold.

Undervejs valgte anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi ovenikøbet at rejse tiltale mod manden for forsøg på forsikringssvindel.

Og det er den sag, som nu er afgjort.

I straffesager skal enhver rimelig tvivl komme den tiltalte til gode. Og Retten i Hjørring har vurderet, at manden muligvis har ret i, at der er tale om en ulykke.

Nok var der tegnet mange forsikringer, men de fleste var tegnet, forholdsvist længe før savulykken. Og samtidig var manden kommet med en forklaring på, hvorfor han havde tegnet så mange forsikringer.

Han led nemlig af angst for at komme galt af sted, blandt andet fordi hans far og en af hans venner tidligere var kommet til skade.

Karina Skou kan ikke svare på, hvorvidt mandagens afgørelse fra Retten i Hjørring kan få indflydelse på erstatningssagen. Hun henviser til, at det strafferetlige og det civilretlige system er to forskellige systemer.

De adskiller sig både med hensyn til, hvilke krav der stilles til beviserne, og den måde sagen kører på i det hele taget.

Anklagemyndigheden har mulighed for at anke mandagens frifindelse til Vestre Landsret. Det skal ske inden 14 dage.

/ritzau/