Lizette_Risgaard_formand_FH_1650_pxt
- Alt for mange unge har måttet droppe deres erhvervsuddannelse, fordi de ikke har kunnet få en læreplads. Det har været et gigantisk spild af ressourcer og talent, siger Lizette Risgaard, formand for FH.

Ny trepartsaftale: 500 millioner til flere praktikpladser

21. nov 2020, 11:00

Regeringen, FH og DA har natten til lørdag indgået en trepartsaftale, der skal sikre flere praktikpladser til elever på erhvervsuddannelser.

Ifølge aftalen tilføres erhvervsuddannelserne 500 millioner kroner årligt fra næste år.

Pengene skal være med til at finansiere flere lærepladser.

Aftalen rummer en målsætning om, at 80 procent af de unge skal have en læreplads, når de afslutter grundforløbet. I dag er det kun cirka halvdelen, der har en læreplads ved grundforløbets afslutning.

- Alt for mange unge har måttet droppe deres erhvervsuddannelse, fordi de ikke har kunnet få en læreplads. Det har været et gigantisk spild af ressourcer og talent, som jeg håber, vi nu bliver kvit, for Danmark har jo brug for alle de her dygtige faglærte, siger FH-formand Lizette Risgaard til FHs hjemmeside.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) bemærker, at det i mange år har været et problem at skaffe lærepladser nok på erhvervsuddannelserne.

Det er ikke blevet lettere af, at elever i 16-17-årsalderen oftest selv har skullet stå for at skaffe dem. Med lørdagens aftale skal erhvervsskolerne påtage sig et langt større ansvar for at skaffe praktikpladser til de unge.

- Det handler om vores samfund, der skal være faglært arbejdskraft nok i fremtiden. Derfor er det flyt af ansvaret utrolig vigtigt, siger Pernille Rosenkrantz-Theil til Ritzau.

Hvert år bliver der indgået omkring 43.000 uddannelsesaftaler mellem elever og virksomheder. Det er stadig planen, at så mange aftaler som muligt skal laves direkte på den måde.

Men da kun knap halvdelen af de unge på uddannelserne har en læreplads ved afslutningen af grundforløbet, har man oplevet et stort frafald på uddannelserne. Nu er der en målsætning om, at 80 procent af de unge skal have en aftale om en praktikplads, når de afslutter deres grundforløb.

- Den målsætning er til for, at eleverne trygt kan starte på en erhvervsuddannelse og vide, at man faktisk også kommer til at afslutte sin uddannelse, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Ikke flere korte aftaler med samme lærling/elev

Fra 2022 bliver det kun muligt for en virksomhed, at indgå én kort lærepladsaftale med samme lærling/elev.

- Det har været hjerteskærende at møde lærlinge og elever, der hutler sig fra den ene korte aftale til den anden – endda på samme virksomhed. Det er slet ikke i orden, da det skaber alt for meget utryghed hos de unge, der jo ikke ved, om de er købt eller solgt. Så det er en milepæl at få sat bremserne i overfor korte aftaler, siger Lizette Risgaard.

Desuden betyder aftalen, at unge i skolepraktik vil modtage en højere ydelse end i dag.  Ydelsen for skolepraktik hæves med 15 procent fra 2022.

- Vi har længe været utilfredse med den forskel, der er på praktikløn i en virksomhed og skolepraktik. Nu bliver forskellen mindre, og det er jeg rigtig glad for på de unges vegne. Løntabet, når man går fra praktik i en virksomhed til skolepraktik, er alt for stort, og det bliver der nu gjort noget ved, siger Lizette Risgaard.

På social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse målrettet den offentlige sektor vil der blive indgået flerårige aftaler om antallet af lærepladser, og elever på 25 år og derover på social- og sundhedsassistentuddannelsen får løn under grundforløbet.

Øget lønrefusion til virksomheder

Når der fremover skal indgås flere og længere lærepladsaftaler, kan virksomheder få refunderet en større andel af de lønudgifter, de har til deres elever og lærlinge, mens de er på skoleophold som led i vekseluddannelsen mellem praktik og skole. Det er en delvis videreførelse af en ordning, som ellers var bestemt til at skulle ophøre 31. december 2020.

- Vi viderefører en del af den øgede refusion, som virksomhederne i øjeblikket modtager til dækning af lønudgifter til elever- og lærlinge, mens de er på skole, så endnu flere unge kan få en læreplads. Dermed bliver landingen for virksomhederne her til nytår ikke nær så hård, som der ellers var lagt op til, siger Lizette Risgaard.

Det samlede aftale glæder også Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

- Dansk erhvervsliv står i en vanskelig situation, hvor mange er presset på bundlinjen. Det ændrer dog ikke ved, at vi også i fremtiden får brug for flere erhvervsuddannede på arbejdsmarkedet. Derfor er det positivt, at vi letter virksomhedernes omkostninger ved at sikre en højere lønrefusion, når eleven er på skole, siger direktør Jacob Holbraad.

Du kan læse mere om aftalen her.