Lizette Risgaard anmelder ny håndbog:
'En tiltrængt ressource for alle iværksættere'

Lizette_Risgaard_formand_FH_1650_pxt-medium_32
Foto: FH
19. jun. 2021 08.00
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].

KOOPERATIONEN STÅR BAG nyudgivelsen ”Kooperativ Håndbog” af advokat Helena Reumert Gjerding og økonom Jacob Rask, som både er et vigtigt bidrag til debatten om fremtidens erhvervsliv og arbejdsmarked og et længe ventet redskab til morgendagens fællesskabsorienterede iværksættere.

I bogen tages vi på en erfaringstur rundt hos nogle af Danmarks mange velfungerende medarbejderejede virksomheder. Det er spændende at læse, hvordan medarbejderejerskab udkrystalliserer sig i forskellige virksomhedskonstruktioner og på tværs af brancher: Fra kysfiskeri i Nordjylland over byggevirksomheder, ølbryggeri og pakketransport til konsulent- og rådgivningsvirksomheder i bl.a. København.

LÆS OGSÅ: Når hjælpepakkerne løber ud: Statslig andelsgaranti kan redde virksomheder

Bogen giver eksempler på mange af de konkrete udfordringer, som kooperative iværksættere ofte møder på deres vej. Vi hører bl.a. om, hvordan nogle af virksomhederne ikke overkom at kunne rejse kapital, ikke fandt relevant rådgivning, og fortsat kæmper med at få paragrafferne i virksomhedslovgivningen til at passe.

Kooperativer er igen blevet populære

Langt om længe er kooperativer og fælleseje for alvor kommet tilbage på den politiske og offentlige dagsorden, blandt andet som en del af svaret på både sundheds- og klimakrise. Og på finansloven for 2021 blev der afsat 6 mio. kr. til en arbejdsgruppe, som skal belyse barrierer for at oprette nye eller omdanne eksisterende virksomheder til kooperativer.

Der er tale om en håndbog og ikke en debatbog. Men det skinner alligevel igennem, at den Kooperative Håndbog er skrevet af forfattere, der brænder ”for sagen”, og det gør håndbogen vedkommende og levende
Lizette Risgaard, formand FH

Forhåbentlig munder gruppens arbejde ud i konkrete anbefalinger, så vi kan afhjælpe mange af de juridiske og praktiske udfordringer, som er forbundet med medejerskab af sin arbejdsplads i dag. Også spørgsmålet om generationsskifte presser sig på. Danmark står nemlig over for en bølge af generationsskifter, når de store årgange trækker sig tilbage, og her skal det være lige så let og ligetil at overdrage hele eller dele af virksomheden til medarbejderne, som til ejerens søn.

Foto: Kooporativ Håndbog udkommer 24. juni på Forlaget Nemo.

Medejerskabet betyder nemlig noget. En forskningsgennemgang, som vi i FH har taget initiativ til, viser, at medarbejdereje medfører større identifikation med virksomheden, og at det øger medarbejdernes motivation og arbejdsglæde. Medarbejderejede virksomheder har færre mellemledere og større samhørighed, og medarbejderne bliver derfor ofte meget længere på arbejdspladsen (Medarbejderejede virksomheder - Fordele og ulemper, Niels Mygind og Thomas Poulsen, Copenhagen Business School, 2020).

”Den Kooperative Håndbog” kommer i en tid, hvor det politiske Danmark og erhvervsfremmesystemet for alvor bør sætte sig for at forstå og håndtere de udfordringer, som fælleseje i dag medfører. Det ererhvervsfremme god timing.

Et bidrag til samfundsdebatten

Der er tale om en håndbog og ikke en debatbog. Men det skinner alligevel igennem, at  Kooperativ Håndbog er skrevet af forfattere, der brænder ”for sagen”, og det gør håndbogen vedkommende og levende. Også fordi de mange perspektiveringer til både klimakrisen, den danske andelsbevægelses historie og de seneste årtiers økonomiske paradigmer generelt er relevante og velformulerede.

LÆS OGSÅ: Medarbejderne har mistet indflydelse på danske arbejdspladser

I en tid, hvor vi i bedste sendetid præsenteres for et fokus på profit og ejerandele, når iværksættere kappes om investorers gunst i ”Løvens hule”´, er det forfriskende at læse en bog, der sætter iværksættere i meget større samfundsmæssigt - ja måske endda ”planetært” - perspektiv.

Bogen udgør en tiltrængt ressource for alle iværksættere eller medarbejdere, der ønsker at starte et kooperativ, men er også vigtig læsning for det politiske Danmark.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].