Debat:
Lad os nu ødelægge den gode stemning

S__ren_S__rensen
8. mar. 2021 06.05
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].
Der sker gode ting for ligestillingen i øjeblikket, men det er stadig tabubelagt at være offer for sexisme og seksuel chikane. Lad os nu tale om det - selv om det ødelægger den gode stemning.

Dette indlæg er udtryk for skribentens holdning og ikke et udtryk for A4’s holdning.
Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til [email protected]

Lad os starte med de gode ting. Det er bedst for stemningen.

Det danske samfund er et af de bedste i verden til ligestilling målt imellem nationer i den internationale standard for ligestilling, Gender Inequality Index. Danmark og de øvrige nordiske lande indtager, helt rutinemæssigt, de øverste pladser, og lande som Yemen, Sydsydan og Chad de nederste.

Der er stor ligestilling mellem kønnene i Danmark sammenlignet med resten af verden. Det er et resultat af mange års fokuseret ligestillingskamp - og det kan vi være stolte af.

LÆS OGSÅ: Hjemmearbejde må aldrig blive den enkeltes hovedpine

Men der er behov for fortsat fokus på ligestilling. Kan vi ikke bare være glade for det, vi har opnået? Jo, det kan vi da, men hvorfor skal vi nøjes med mindre end reel ligestilling? Det har vi nemlig ikke endnu.

For det første får kvinder cirka 11 procent mindre i løn for præcist samme arbejde! Det kan ingen være tjent med. Det er vigtigt for fællesskabsfølelsen på arbejdspladsen, trivslen generelt og især kvinders retfærdighedsfølelse, at alle aflønnes efter kvalifikationer og ikke køn, som i de fleste tilfælde er et uvæsentligt forhold.

For det andet har vi et af de mest kønsopdelte arbejdsmarkeder i hele Europa. Der er kvindejobs og mandejobs, som det er svært at være mønsterbryder i. Jeg var for nylig til generalforsamling i en personaleklub, hvor der deltog ca. 60 medlemmer. 60 kvinder og ingen mænd.

På samme måde ser vi blandt vores grafiske trykkere, at der er 97 % mænd i det fag og pt. ingen kvindelige lærlinge. Vi skal blive bedre til at vælge fag og jobs efter interesser og ikke efter, hvad kønsstereotyperne dikterer.

Kvinder får cirka 11 procent mindre i løn for præcist samme arbejde! Det kan ingen være tjent med.
Søren Sørensen

Jeg er overbevist om, at hvis vi forbedrer de to fokusområder, vil vi få et bedre arbejdsmarked med mere retfærdig løndannelse og bedre trivsel.

Nå, men så nåede vi til det, der skaber dårlig stemning. Og nu håber jeg, at du alligevel læser videre, for det er vigtigt.

Vi ved fra undersøgelser i HK og fra fx Aalborg Universitet, at 15-20 procent af danske lønmodtagere har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed, mobning med seksuel undertone eller seksuel chikane. Det er altså ca. en ud af fem! Det er alt for mange, og alene derfor angår debatten os alle.

Selv om du måske ikke selv har oplevet seksuel chikane eller set det på din arbejdsplads, så viser statistikken med al uønskelig tydelighed, at det må være sket for din kone, din søster, din mor, din datter, din veninde eller en anden i din omgangskreds. Derfor angår det også dig, og derfor SKAL vi tale om det.

Det kan blive akavet, men det er der ikke noget at gøre ved.

Til den ovennævnte generalforsamling ville jeg tale om seksuel chikane ifm. trivsel på arbejdspladsen. Her blev jeg bremset af flere af deltagerne. De havde ikke set noget, og man kunne jo bare sige fra, hvis der var noget, man ikke brød sig om. Så de ville ikke bruge deres møde på at tale om det. De ville hellere tale om noget andet … 

Det er heller ikke rart at tale om. I HK får vi ikke ret mange henvendelser om mobning og seksuel chikane, selv om tallene viser, at det sker. Nogle medlemmer fortæller os om det, men vil ikke have ført en sag på det – og nogle fortæller det ikke engang til deres kæreste eller ægtefælle. Så tabubelagt er det at have været udsat for en seksuel krænkelse. Og derfor kommer vi det ikke til livs.

Vi behøver ikke alle sammen gå på barrikaderne, men lad være med at slå problemet hen eller påstå, at det ikke findes! 
Søren Sørensen

I den seneste tid har Sofie Linde og en masse andre kvinder stået frem i anden bølge af #Metoo. Det er stærkt og nødvendigt. Unge kvinder bliver gjort opmærksomme på, at de ikke skal finde sig i hvad som helst. Her er det det så vigtigt, at ældre kvinder, og unge såvel som ældre mænd, bakker op om retten til ikke at blive befamlet eller chikaneret. Vi behøver ikke alle sammen gå på barrikaderne, men lad være med at slå problemet hen eller påstå, at det ikke findes! 

Hvis vi kan blive enige om at komme så langt, så er det danske arbejdsmarked på vej i rigtig retning, og det fortjener de kommende generationer.

Ligestilling og kampen mod sexisme og seksuel chikane bør foregå hver dag. Det er ikke nok at tale om det den 8. marts på kvindernes internationale kampdag, men i dag er en god dag til at sætte ekstra tryk på debatten.

God 8. marts til alle.

 

 

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].