20131127-184747-L-1920x1920we
I Danmark er der lige nu øremærket to uger af barslen til fædrene. (Arkivfoto) Foto: Jeppe Bjørn Vejlø/Ritzau Scanpix

Kvinder er mere skeptiske over for øremærket barsel til fædre

10. dec. 2020 06.38
Mænd går i højere grad end kvinder ind for øremærket barsel til fædre, viser ny undersøgelse. Næsten halvdelen af kvinder er skeptiske over for øremærkning

Mænd er mere positive end kvinder overfor de ni ugers øremærket barsel til fædre, som et nyt EU-direktiv kræver, at medlemslandene indfører senest i 2022. Det viser en ny undersøgelse lavet af Institut for Menneskerettigheder, skriver Dagbladet Information.

38 procent af de adspurgte mænd mod kun 28 procent af de adspurgte kvinder går i meget høj eller høj grad ind for to måneders øremærket barsel til fædrene. Omvendt går næsten hver anden kvinde – 47 procent – kun i meget lav eller lav grad ind for øremærket barsel til fædrene, mens kun 35 procent af mændene i undersøgelsen er ligeså skeptiske.

Undersøgelsen bygger på svar fra over 2.100 forældre. Blandt respondenterne er 59 procent kvinder og 41 procent mænd, som alle har mindst et barn på højst 10 år.

Når mødrene er mere skeptiske overfor øremærket barsel til fædre, end mændene selv er, skyldes det, at kvinderne ser barslen som en ret til at være sammen med barnet, som de måske frygter vil blive taget fra dem. Det mener Morten Wøldike, der er sociolog og leder af Institut for Menneskerettigheders arbejde med kønsligestilling.

- Opfattelsen er i høj grad, at orloven tilhører moren, og at den orlov faren eventuelt tager, er noget som moren skal give ham, forklarer Morten Wøldike til Information.

Professor på Aalborg Universitet Anette Borchorst, der forsker i barsel og ligestilling, mener ifølge Information også, at øremærket barsel til mænd 'kan blive opfattet som om, man stjæler noget fra moren, hvis man ikke samtidig udvider barslen.'

I Danmark er der lige nu øremærket to uger af barslen til fædrene. Erfaringen fra de øvrige nordiske lande, der har mere øremærket barsel til mænd, er, at det går bedst med at indføre øremærkning til faren, hvis barselsorloven samtidig udvides, forklarer Anette Borchorst til Information.

Kenneth Reinicke, der forsker i mænd og barselsorlov på Roskilde Universitet, mener, at kvindernes skepsis overfor øremærkning til fædre kan skyldes, at de ikke er så villige til at afgive deres monopol på barsel.

- Men det kan også handle om, at mændene bare er blevet moderne i retorikken og siger, at de går ind for mere barsel, mens kvinderne tvivler på, om det rent faktisk er tilfældet, siger Kenneth Reinicke til Information.

Undersøgelsen viser, at 70 procent af de adspurgte fædre sandsynligvis ville gøre brug af to måneders øremærket barsel. Danske mænd tager i gennemsnit 32,5 dags barsel, og det tal er kun steget med tre dage siden 2015, viser rapporten.