Kommunerne forudser stor stigning i udgifter til dagpenge i 2021

Jobcenter_i_Skelb__kgade_p___Vesterbro_i_K__benhavn_Thomas_Lekfeldt_Ritzau_Scanpix
Kommunerne forventer at have nettodriftsudgifter på forsikrede ledige for 14,9 mia. kr. i 2021 - en stigning på 47 procent. Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix
13. feb. 2021 07.36
Kommunerne har som ventet budgetteret med væsentligt højere udgifter til dagpenge til forsikrede ledige i 2021 end i 2020. 96 af 98 kommuner budgetterer med højere udgifter, end de gjorde i 2020.

Denne artikel er oprindeligt bragt på NB Beskæftigelse og bliver publiceret på A4 som en del af et samarbejde. Artiklen er redaktionelt udvalgt og bearbejdet af A4.

I budgetterne for 2021, der er de første, kommunerne har vedtaget, efter covid-19-pandemien tog fart i starten af 2020, budgetterer kommunerne med stigende udgifter til dagpenge til forsikrede ledige, skriver Danmarks Statistik i en pressemeddelelse ifølge NB Beskæftigelse.dk.

Således forventer kommunerne tilsammen at have nettodriftsudgifter i 2021 til dagpenge til forsikrede ledige på 14,9 mia. kr. Det er 4,8 mia. kr. mere opgjort i løbende priser, end kommunerne afsatte på budgetterne i 2020, og dermed en stigning på 47 pct.

LÆS OGSÅ: Ny aftale forlænger hjælp til ledige

Væksten er helt forventet, idet kommunerne samlet fik 5,1 milliarder ekstra af staten tilskud til at dække det forventede stigende antal ledige. Når kommunerne har budgetteret med en lidt lavere vækst, så er det udtryk for, at frygten for en vækst i ledigheden blev lidt afdæmpet fra kommunerne forhandlede økonomiaftale med regeringen i maj til de rent faktisk vedtog deres budgetter i oktober.

Normalt vil kommunerne dog være forsigtige med at budgettere udgiften til overførselsudgifter markant under de aftalte beløb med regeringen, fordi et samlet mindreforbrug for alle kommuner på grund af bedre konjunkturer normalt vil udløse en midtvejsregulering til juni.

Markant stigning i forhold til de seneste år

Stigningen kommer efter fire år, hvor den kommunale medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge har ligget nogenlunde stabilt. Stigningen i de budgetterede udgifter til dagpenge reflekteres også i de overordnede budgetter, som ligeledes stiger. Her er stigningen på 4,7 procent i forhold til 2020 dog noget mindre.

LÆS OGSÅ: Knap hver fjerde frygter for økonomien på dagpenge: Ekspert slår alarm

- Kommunernes Landsforening og regeringen kæder forskellen på 2020 og 2021 sammen med COVID-19-pandemien. Stigningen i kommunernes overordnede budgetter i forhold til året før hænger sammen med, at det i økonomiaftalen mellem kommunerne og regeringen er aftalt, at de øgede udgifter til ledige ikke må medføre forringelser i velfærden, siger Magnus Nørtoft med henvisning til Aftale om kommunernes økonomi for 2021, som blev vedtaget i maj.

Kommunernes udgifter til forsikrede ledige bliver kompenseret af staten via budgetgarantien. Budgetgarantien skal bl.a. kompensere kommunerne for konjunkturfølsomme udgifter. Budgetgarantien kompenserer imidlertid alle kommunerne samlet, hvorfor den enkelte kommune kan opleve, at deres nettoudgifter til ledige stiger mere, end de bliver kompenseret med.

96 kommuner budgetterer med højere dagpenge-udgifter end året før

De stigende udgifter til dagpenge går igen i langt de fleste kommuner, om end stigningen varierer. Kun Jammerbugt og Vordingborg budgetterer med lavere udgifter til dagpenge i 2021 end året før.

LÆS OGSÅ: Martin blev i lufthavnen: 'Det minder om en spøgelsesby'

Målt i kroner per indbygger er stigningen fra 2020 til 2021 med 2.321 kroner/indbygger størst i Fredericia Kommune. I den modsatte ende af skalaen finder man Jammerbugt Kommune, hvor udgifterne falder med 259 kroner/indbygger.

I 53 kommuner stiger udgifterne med 250-750 kroner/indbygger. I 14 kommune er stigningen over 1.000 kroner/indbygger, viser denne tabel i Statistikbanken.

- Tallene fordelt på kommuner synliggør, at forventningen til muligheder for at have et arbejde er blevet mindre i stort set alle områder af Danmark i forhold til situationen, da budgetterne for 2020 blev vedtaget. Variationen mellem kommunerne kan skyldes situationen på det lokale arbejdsmarked, men også befolkningssammensætningen. Fx vil en stor andel ældre og børn alt andet lige give lavere udgifter til ledige pr. indbygger. Men det kan også være, at kommunerne vurderer forskelligt, siger Magnus Nørtoft, fuldmægtig, Danmarks Statistik.

De samlede kommunale budgetter stiger med 4,7 pct.

De samlede kommunale budgetter stiger i 2021 med 17,0 mia. kr. eller 4,7 procent i forhold til året før. Budgettet i 2021 vokser dermed også, hvis man ser bort fra de stigende udgifter til dagpenge til forsikrede ledige.

Stigningen i 2021 er den største årsstigning siden 2012, hvor budgetterne steg med 7,6 procent (22,5 mia. kr.). Dengang skyldtes en del af stigningen, at kommunerne overtog en række opgaver på beskæftigelsesområdet.

LÆS OGSÅ: Socialrådgiver om OK21: Vores løn skal afspejle det store ansvar, vi løfter

Knap halvdelen af stigningen i 2021 skyldes overførsler til personer (såsom førtidspensioner og kontant- og uddannelseshjælp), mens også udgifter til børn og unge og udgifter til ældre er steget. Dagpenge til forsikrede ledige er i den opgørelse ikke en del af overførsler til personer. Du kan læse mere om de kommunale og regionale budgetter for 2021 i NYT fra Danmarks Statistik.

- Budgetterne er et bud på baggrund af forhandlinger mellem KL og regeringen på, hvordan det kommer til at gå det kommende år, men der kan jo ske uforudsete ting eller lovændringer, som gør, at budgetterne ændres, fortæller Magnus Nørtoft, fuldmægtig, Danmarks Statistik.