Klaus_Krogsb__k_1650_px-medium_32

Tidligere LO-konsulent: Kampen står om, hvorfor minken skal dø

19. nov 2020, 18:38

- Se julen fra en ands synspunkt, sang Michael Bundesen i spidsen for Shu-bi-dua. Og det var ikke lyse udsigter, den stakkels and havde. Det samme gælder i dag for minken. Den er dømt til døden uanset hvad. Kampen står alene om, hvorfor den må lade livet. Skal det være som et led i produktionen, eller kan det også være for at sikre folkesundheden?

LÆS OGSÅ: Kim Madsen: Politi og militær udførte ordre uden lovhjemmel

De borgerlige er enten helt imod eller tøvende over for at lukke minkindustrien. Det kan dog hverken være af hensyn til avlerne eller de ansatte i industrien; for selvfølgelig må produktionen af mink stoppe, når den er blevet en trussel mod hele befolkningens liv og helbred. Et enkelt erhvervs interesser kan ikke sættes højere end almenvellet. (Til gengæld skal erhvervet naturligvis kompenseres.)

Og det kan jo heller ikke være hensynet til befolkningen, til folkesundheden og sundhedsvæsenet, der får de borgerlige til at tøve med at slå minken ned; for så skulle de jo netop tilslutte sig regeringens standpunkt. I stedet vælger de at så tvivl om sundhedsmyndighedernes autoritet, uden tanke for (eller måske helt bevidste om?) at det kan true opbakningen til de gældende corona-forordninger - og måske også risikere at svække befolkningens tillid til staten og dens institutioner mere generelt.

Men når det nu hverken er af hensyn til dyrene, avlerne eller medarbejderne, og når det direkte er på trods af folkesundheden og myndighedernes anbefalinger – hvorfor er det så, at de borgerlige vægrer sig ved at stoppe produktionen af mink?

Af samme grund som de hele tiden har vægret sig ved regeringens corona-strategi. Da Mette Frederiksen i foråret viste, at det ikke bare var politisk muligt at handle på tværs af markedsmekanismerne, men også helt nødvendigt for at beskytte mennesker og samfund, blev de borgerlige voldsomt irriterede. Og derfor bliver de også irriterede i dag, hvor regeringen lukker hele minkmarkedet.

Minken er blevet et symbol på, hvor svært de borgerlige har ved at se ud over markedets begrænsninger
Klaus Krogsbæk, fhv. konsulent i LO-fagbevægelsen

Selvfølgelig vil de borgerlige gerne bekæmpe coronaen, men de vil gå rigtig langt for, at det sker på markedets præmisser. De vil nemlig meget nødigt, at vi får den kollektive erfaring, at det er nødvendigt at kontrollere og inddæmme markedskræfterne, hvis vi skal forsvare os mod pandemier og andre fremtidige trusler fx klimaforandringer.

Men desværre for de borgerlige – over hele verden - er det er jo faktisk det, som befolkningerne oplever i denne tid. Hvor det offentlige dominerer sundhedssektoren, klarer man sig bedre i kampen mod pandemien, end hvor markedet og de private interesser dominerer. Altså dér, hvor man sætter menneskers behov højere end deres købekraft, klarer man sig bedre. Det er det, som Mette Frederiksen har gjort. Og det er det, som er en torn i øjet på de borgerlige.

Minken er blevet et symbol på, hvor svært de borgerlige har ved at se ud over markedets begrænsninger. Nok er minken et dyr, men den er også en vare, der kan sælges på et marked. Den mulighed forsvinder nu, og det har de borgerlige så vanskeligt ved at erkende, at de risikerer at sætte folkesundheden på spil.

Men hvad var det Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm understregede på pressemødet den 13. november: At den danske minkproduktion udgør ”en helt særlig risiko” med 17 millioner levende individer, der ”i ekstrem grad er modtagelige over for Corona-smitte” …

Din mening

På A4 Arbejdsliv vil vi rigtig gerne dele din mening om arbejdslivets udfordringer og idéer til løsninger med vores andre læsere. Så send et debatindlæg til [email protected] - husk gerne et foto.