Formand for Jobcentrets Ofre:
'Lyt nu til de syge borgere og få stoppet kassetænkningen'

20171218-222205-4-1920x1281we
Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen/Ritzau Scanpix
21. apr. 2021 14.43
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].

Lige nu står politikere og meningsdannere i kø for at skælde ud på førtidspensionsreformen af 2013. Kloge-Åge på kloge-Åge spiller specialister på beskæftigelsesområdet, uden at have indsigt.

Førtidspensionsreformen virker, men den virker bedre ude i kommunerne - end forligspartierne i 2012/13 havde regnet med. Hvis kommunerne ikke havde tolket beskæftigelseslovgivningen så stramt og rigidt, så havde der ikke været en pukkel af førtidspensionister nu. 

Der er i de sidste fire år visiteret til flere førtidspensioner end normalt, men det er der en årsag til. De mange og langvarige ressourceforløb, som de syge og handicappede borgere har været placeret i, ofte lovstridigt, de udløber i disse år, kommunerne kan ikke finde på flere krumspring for at fastholde de syge på lavest mulige ydelse. 

LÆS OGSÅ: Tillidsrepræsentanter i opråb: Vi har i årtier været udsat for strukturel lønsexisme

Dette skyldes ikke mindst Ankestyrelsens principafgørelse 42-17, som gør, at når ressourceforløb udløber, så skal der visiteres til rette ydelse. Kommunerne har dog fået lov at forlænge det ene forløb med det andet, alene fordi de ikke lever op til bl.a officialprincippet, hvor kommunen har pligt til at oplyse hver sag optimalt. 

Dette er ikke sket, og det kan man så klage over, men uden konsekvenser for den enkelte ansvarlige medarbejder eller kommune. Dette har jeg beskrevet tydeligt igennem de sidste år i forskellige medier, men ingen ville lytte til mig - før nu. 

Hvorfor er de syge borgere ikke blevet hørt? Jobcentrene laver den ene tilfredshedsundersøgelse efter den anden, men kun et vist antal får lov at svare. I disse undersøgelser stilles der spørgsmål specielt formuleret, således at jobcentrene får de svar, de ønsker. I de fleste jobcentre er de adspurgte meget tilfredse.

Der er ikke lavet specifik tilfredshedsundersøgelser blandt syge borgere i langvarige forløb, kun blandt raske brugere af jobcenter. 

Lyt nu til os, lyt til de syge borgere, og få nu stoppet kassetænkningen ude i kommunerne. 
Kim Madsen, formand for Jobcentrets Ofre

Hvis kommunerne havde brugt beskæftigelseslovgivningen, som den var tiltænkt, så havde der ikke været en pukkel af visiteringer til førtidspension de sidste par år, så var der visiteret jævnligt over en årrække.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard samt foregående ministre har ikke ønsket at diktere kommunerne, og derfor ser det ud, som det gør. Ministeren burde lette sig fra ministerskamlen og sørge for, at de kommuner som har udnyttet huller i lovgivningen til at fastholde syge borgere på lavest mulige ydelse, at de straffes økonomisk eller på anden måde. 

Beskæftigeslovgivningen virker, hvis kommunerne ikke går i kassetænkningsmode, når det gælder syge og handicappede borgere. De fleste borgmestre over hele landet burde skamme sig, de har øverste ansvar i kommunen, men det samme burde beskæftigelsesministeren. 

LÆS OGSÅ: Efter måneder med fald: Nu stiger beskæftigelsen

Jeg vil vove den påstand, at når der lines op til kommunalvalg 2021, samt ved næste folketingsvalg, så vil politikere stå i kø, og fortælle hvor dygtige de har været til at visitere til mange flere førtidspensioner end i årene før - og derfor vil der komme utallige forslag til besparelser på området. 

Der kan spares milliarder i administrationen i jobcentrene, hvis man vil. Det handler kun om at acceptere borgernes lægeerklæringer. Derved kunne man undgå langvarige arbejdsevnevurderinger, som alligevel ikke dokumenteres, men blot negligeres. 

Jeg er professionel partsrepræsentant/bisidder i ca. 300 jobcentersager landet over. Jeg, samt flere bl.a private socialrådgivere, har eksperticen på området, men os bliver der kun sjældent lyttet til. Lyt nu til os, lyt til de syge borgere, og få nu stoppet kassetænkningen ude i kommunerne. 

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].