Jeg søger 5 - 8 mio. kr. til MANDFO

Lars_H_Nielsen_1650PX
27. feb. 2021 07.45
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].

MANDFO skal være en statslig vidensorganisation for og om mænd - som pendant til KVINFO.

Hvilke opgaver skal MANDFO udføre?

MANDFO skal udvikle idégrundlaget for et nyt dansk udenrigspolitisk initiativ. Danmark skal forsøge at samle en koalition af villige forslag om, at FN skal have en Mandekonvention og en FN komité for mænds rettigheder.
FN vedtog konventionen om menneskerettighederne i 1949. I 1979 vedtog FN's generalforsamling FNs kvindekonvention. Danmark skal sætte sig det ambitiøse mål at samle et flertal i FNs generalforsamling i 2029 for FNs mandekonvention. Vedtagelsen kan ske i 50-året for vedtagelsen af FN's kvindekonvention. Det vil være et smukt symbol på ligestilling mellem kvinder og mænd.

FNs mandekonvention og FN's komité for mænds rettigheder skal have til formål at:
● Beskyttelse af mænd mod forældrefremmedgørelse. Mænds forældrerettigheder skal beskyttes på linje med kvindernes sikkerhed i FN's kvindekonvention .
● Drenge og unge mænd skal have ret til samme gode uddannelse som piger.
● Forbud mod diskrimination af mænd i national lovgivning
● Krisecentre til mænd
● Retssikkerhed i forhold til anklager om sexovergreb
● Forebyggelse af arbejdsulykker i mandefag
● beskyttelse af mænd mod sundhedsskadelig ulighed i både rige og fattige lande.

Danske mænd har brug for et MANDFO som pendant til KVINFO

"Danske mænd har brug for et MANDFO som pendant til KVINFO", skrev Peter Riis Jensen, Torben Poulsgaard og jeg i en kronik på Solidaritet.dk.

"Der er brug for en organisation, der kan sætte bedre fokus på mænds behov. De er for længe blevet svigtet af en velfærdsstat, som ikke er indrettet efter deres behov."

MANDFO kan institutionalisere konflikter om sexisme og #MeToo

Der er noget meget frustrerende og amputeret over den offentlige debat om sexisme og #MeToo. Det vrimler med kvindeorganisationer og statsstøttede videncentre for feminisme. Men der er ingen, som taler mændenes sag og kan se på tingene på afstand og sagligt. MANDFO bør spille en central rolle i denne del af kønsdebatten. Der er en politisk logik i spørgsmålet om en organisation for og om mænd ift. sexisme. Mænd har hidtil kunnet tage sig uhørte friheder uden konsekvens. Det er slut nu og fint. Men det udløser også et behov for fair interessevaretagelse.

LÆS OGSÅ: Hver tredje ung i ny undersøgelse: Mindre socialt acceptabelt hvis far tager barslen

MANDFO kan bidrage til at institutionalisere de mange konflikter om sexisme og MeToo ved at bidrage med bud på et relevant og fair system af sanktioner for sexuelle krænkelser.

MANDFO kan bidrage til at designe f.eks. en misbrugsbehandling på sexologisk klinik.
En systematisk tilgang kan bidrage til mere #MeToo forsoning.

MANDFO kan udgive relevant sexaloplysning for drenge og unge mænd

MANDFO kan udgive en årlig alternativ udgave af undervisning i uge Sex, som Sex & Samfund står for.

MANDFO kan afgive indstilling til udskiftning af bestyrelsen og ansættelse af ny direktør i Sex og Samfund

MANDFO kan reducere mænds forældrefremmedgørelse

MANDFO bør undersøge “forældre-fremmedgørelse” i Danner og Mødrehjælpen.

MANDFO skal udgive “Den årlige forældrefremmedgørelses-rapport”. MANDFO skal være en professionel offentlig institution, hvor mænd sikkert kan indsende akter i skilsmissesager, hvor de oplever en sagsbehandling i en kommune, DANNER, Mødrehjælpen, som skaber unødig fremmedgørelse mellem børn og forældre.

Mange skilsmisser kan beskrives som grønne, gule eller røde. Grønne skilsmisser har et lavt konfliktniveau mellem forældrene. Røde skilsmisser giver et liv i stor anspændthed, som kan skabe en forældrefremmedgørelse mellem mand og barn.

MANDFO skal etablere mentorprogrammer for skilsmisse-mænd med målet at flytte en rød skilsmisse ned i gul og måske helt ned i grøn zone. Det kan være utopisk?

LÆS OGSÅ: Det går alt for langsomt med at få fædre til at tage mere barsel: 'Vi er bekymrede'

“Den årlige forældrefremmedgørelses-rapport” åbner ikke en ny sagsbehandling. Men en frustreret far opnår, at hans dårliger erfaringer kan leve videre som vigtig og nyttig information om problemer i det offentlige system, så forældrefremmedgørelsen kan reduceres kommunalt, regionalt og nationalt.

MANDFO skal undersøge shitstorms med citat-porno

I mine øjne blev den tidligere formand for Socialdemokratiet i Kerteminde, Ib Knudsen, ramt af “citat porno”. Tusindvis af kvinder spottede ikke Ib Knudsens krop, men nogle ganske få sætninger den ældre smed fra Fyn havde udtalt til avisen Fyns.

Det er den radikale feminisme som ideologi, som tillægger ord en helt overnaturlig kraft. De radikale feminister antager, at udrensningen af et par sætninger i avisen Fyns udløser en strøm af kvindelige kandidater i lokalpolitik?

Det er mere komplekst at få flere kvinder i lokalpolitik end at afstraffe smeden Ib Knudsen. Men tusindvis af kvinder var i januar opstemt af hævntørst over tre dage. Det var en virtuel bevægelse, som tåler sammenligning med de små filmklip med hævnporno, som spredtes af Paris Hilton og Pamela Anderson engang i 1990erne.
Set udefra virkede tusindvis af kvinders opstemte vrede særdeles lystfuld og kan beskrives som “Citat Porno”.

MANDFO må afdække: Hvorfor sker denne shitstorm? Hvordan udfolder de sig? Hvilke aktører er driverne? MANDFO skal undersøge offentlig ydmygelse af mænd, som udsættes for en shitstorm, som har karakter af ‘hævnporno’. Enkeltsager skal dokumenteres med en række årlige rapporter, hvor sager og dynamikker afdækkes.

MANDFO skal lave podcast om kvindosfæren

Cybernauterne er talentfulde. De laver podcasts om kønschauvinistiske influencere og fællesskaber. Cybernauterne afdækker 'cybernormer’ ved at dykke dybere ned i et digitalt landskab med maskuline fællesskaber og ekstreme budskaber.

MANDFO skal lave tilsvarende podcast om ekstreme miljøer i kvindosfæren. Podcastmediet er velegnet til at formidle en kortlægning af ekstreme og kvinde-chauvinistiske miljøer i kvindosfæren. Det kan være kollektive og slagkraftige shitstorms mod udvalgte mænd som f.eks. smeden Ib Knudsen.

Radikale feminister smed en ældre mandlig smed ud af debatten i løbet af tre dage. Hvordan blev det organiseret? Hvem var drivkræfter? Det var ekstrem woke at identificere Ib Knudsen som den skyldige og ansvarlige for det vigtige problem, at der mangler kvinder i lokalpolitik. Tre sætninger blev gjort til afgørende betydning for kvinders politiske engagement. Men det er at tillægge sproget en overdreven vigtig betydning for virkeligheden. Det er toksisk feminisme.

Chefredaktør Niels Jespersen skrev i lederen på piopio:

“Er det Ibs skyld, når kvinder ikke stiller op i lokalpolitik? S-formanden i Kerteminde har mistet posten efter nogle uheldige udtalelser om kvinder i lokalpolitik. Men er det hans skyld, at kvinder ikke stiller op?

MANDFO skal bekæmpe unge mænds ludomani

F.C. København skriver: "Unibet har i mange år har været en stor og vigtig partner for F.C. København, og fra sommeren 2021 vil det være Unibet, der står på brystet af Løvernes trøjer.”

“Dette er en trist, trist nyhed” skriver Alliancen mod Spilafhængighed:

“Mere end hver fjerde 16-årige dreng i DK har allerede et problematisk gamblingforbrug (Vive 2016) og nu skal ENDNU flere ungdomsidoler promovere gambling”. Alliancen ønsker et syrligt "Tillykke" til regeringen, der gør dette muligt med deres tåbelige justering af kviklånsloven.”

MANDFO skal udvikle en solid indsats til at forebygge misbrug af gambling blandt unge mænd. Indsatsen skal have særlig fokus på de kønsspecifikke forhold, som er så tillokkende for mænd ift spillelidenskab.

MANDFOs bibliotek

MANDFO skal opbygge et omfattende bibliotek over mandelitteratur og fagbøger om mænd og køn - som pendant til KVINFOs bibliotek.
MANDFO skal udvikle en omfattende samling anmeldelser af den centrale litteratur, som kan danne modstykke til KVINFOs ret tendentiøse anbefalinger og omtaler af feministisk litteratur om køn.

MANDFOs mentornetværk

Set fra et perspektiv om ligestilling, så er det det de unge indvandrermænd, som har den største udfordring med arbejdsmarkedet. Men KVINFO prioriterer kvinderne: “Brænder du for indvandrekvinders tilknytning til uddannelse og arbejde og interesserer du dig for det boligsociale arbejde? Så er du den rette til at være lokal koordinator i Tingbjergs nye mentornetværk”.

MANDFO skal etablere tilsvarende mentornetværk for unge indvandrermænd og udgive bøger om de erfaringer, disse netværk skaber.

MANDFO skal mobilisere en kreds af intellektuelle for mandens sag

MANDFO skal have en kreds af tilknyttede intellektuelle, som kan formulere en frigørende ideologi som pendant til feminismen. Tegnere, kunstnere og filosoffer skal engageres til at afholde saloner om maskulinisme.
Ideologien maskulinisme skal forsøge at skabe tanker, der kan genskabe mandens stolthed, frihed og ære.

MANDFO kan lave ‘frontafkortning’ og afpolarisere debatten om ligestilling

MANDFO skal udgive en årlig anbefaling om konfliktnedtrapnig i ligestillings-debatten. Det kan være debatten om mange mænds ufrivillige barnløshed. Der har været en debat med personliggjort kritik af solomødre. Det var et vildspor.

MANDFO kan anbefale andre og mere konstruktive bud på løsningen af problemet. Målet er “frontafkortning” og afpolarisering af en række af de mange konflikter mellem mænd og kvinder i den politiske debat.Den årlige rapport kan beskrive elementerne i grøftegravning og muligheder for at “hælde jord på igen?”.

Kulturfeministisk grundlag

MANDFO skal operere på et kultur-feministisk grundlag, og være helhjertet tilhænger af ligestilling mellem mænd og kvinder.

Debatten om MANDFO har udviklet sig så meget, at Solidaritet har fremstillet et anti-logo til sagen: “MANDFO nej tak”.

Lucas Emil Zukunft fra SFUs landsledelse: "Nej, Lars H. Nielsen m.fl. Vi har ikke brug for et MANDFO. Analysen af mændenes svigt er rigtig. Et MANDFO vil splitte mere end samle". Illustration: KLE-art

Lucas Emil Zukunft, religionsstuderende og fra SFUs landsledelse, ser ideen om MANDFO som et opgør med feminismen: “Et opgør med feminismen vil derfor også være et opgør med den frigørelseskamp, der skal til for at løse problemerne”.

Hvor skal pengene til MANDFO komme fra?

MANDFO koster 5-8 mio. kr. Det er mange penge af de disponible 3-5 mia. kr. på næste års finanslov.

Charlotte Lund, som er medlem af Enhedslisten og redaktør på ‘Kvinde kend din krop’, skrev i Solidaritet, at jeg er ude på at “at skubbe KVINFO i havnen”. Det er ikke rigtigt. Jeg ønsker tværtimod, at KVINFO skal bestå med en uændret bevilling, samtidig med at MANDFO får tildelt sine egne ressourcer. Det er for os at se win-win.

Dog med et mindre forbehold.

2 pct. af MANDFOs bevilling skal tages fra KVINFO.
KVINFOs ensidighed bør sanktioneres med en 2 pct. nedskæring i år 2022.
Folketinget bør beskære KVINFO med 2 pct. på finansloven for 2022. Der er tale om en symbolsk beskæring, som kan ses som en kritik af KVINFOs ensidighed. KVINFOs ansættelsespolitik er at ansætte 90 pct. kvinder. På KVINFO’s anmelderbase til bl.a. skoler og gymnasier anmeldes kontroversielle værker uden at gøre opmærksom på, at værkerne er kontroversielle og omdiskuterede.
KVINFO har et princip om ikke at besvare kritik fra mænd på sociale medier. KVINFO ønsker ikke at involvere sig i debat om mænds ligestilling i redigerede medier, hverken læserbreve, kommentarer eller kronikker.

Dermed lever KVINFO ikke op til et alsidighedsprincip.

MANDFO i Løvens Hule

Jeg vover at stikke hovedet ind i “Løvens Hule i dansk politik”. Jeg søger 5-8 mio. kr. til MANDFO. MANDFO skal være en statslig vidensorganisation for og om mænd - som pendant til KVINFO.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].