Coronavirussen er kommet til Danmark. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Coronavirus på jobbet: Det har du ret til

6. mar, 14:19
Coronavirussen spreder sig i øjeblikket i Europa, og den første dansker er blevet smittet. Hvad er reglerne, hvis du skulle komme i karantæne, eller hvis du bliver væk fra jobbet på grund af frygt for at blive smittet? Her forklarer Peter Nisbeth, chefjurist i FH, hvilke rettigheder du har som ansat.

Denne artikel blev først publiceret 28. februar. Vi gen-publicerer i lyset af det forstærkede risikobillede i Danmark

Forestil dig, at du er på ferie og bliver sat i karantæne på dit hotelværelse i ugevis pga. risiko for coronasmitte. Risikerer du at blive fyret? Eller mister du din løn, mens du sidder isoleret?

- Hvis du tager på ferie til for eksempel Tenerife, kan du ikke blive fyret fra dit job, hvis du bliver tilbageholdt i karantæne og derfor ikke kan møde på arbejdet efter ferien. Karantænen vil blive vurderet som 'force majeure', og hermed er du uden skyld i den situation, du befinder dig i, siger FH’s chefjurist Peter Nisbeth i en pressemeddelelse.

Han tilføjer dog, at man ikke kan regne med at få løn i de dage, hvor man bliver væk fra sit arbejde ud over den aftalte ferieperiode.

- En medarbejder er under normale omstændigheder kun berettiget til løn under fravær, hvis vedkommende er syg. Men det er medarbejderen jo ikke nødvendigvis, hvis han eller hun 'blot' er i karantæne. Her vil jeg dog mene, at hvis myndighederne vurderer, at du er i risiko for at være syg, og derfor sætter dig i karantæne, så bør du også have løn eller sygedagpenge. Men det er usikkert, hvordan man skal se på karantæne, som jo er til for at forebygge smitte, siger Peter Nisbeth. 

Sygdom er altid lovligt fravær

Chefjuristen forklarer, at hvis man er syg, mens man er i karantæne – og det er uanset om, man er smittet af corona eller bare har en almindelig virus – så er man ifølge de generelle regler berettiget til løn eller dagpenge, da sygdom er lovlig fraværsgrund.

Det samme, mener han, bør gælde, hvis man som nær pårørende sættes i karantæne.

- Hvis en nær pårørende sættes i karantæne i sit eget hjem eller et andet sted, fordi vedkommende bor sammen med én, der er blevet smittet med corona, må det formentlig sidestilles med, at man selv er syg, og man er hermed berettiget til løn i karantæneperioden, siger Peter Nisbeth.

Hvis risikoen for at blive smittet på dit job er så konkret, at du kan anskueliggøre, at din 'sikkerhed, sundhed eller integritet' er truet, vil du kunne blive hjemme med løn
Peter Nisbeth, chefjurist, FH

Men hvordan er man stillet, hvis man er taget på ferie til et område, hvor myndighederne har frarådet at tage hen?

- Hvis du mod myndighedernes anvisninger alligevel tager på ferie i et område, hvor der er smittefare, så bringer du dig i risiko for, at det kan blive opfattet som misligholdelse af dit ansættelsesforhold. Det gælder for eksempel, hvis det ender med, at du på den baggrund ikke kan møde på arbejde efter ferien. Derfor er det vigtigt at følge myndighedernes anvisninger, siger Peter Nisbeth.

Men hvad så, hvis man bliver sendt på tjenesterejse af sin arbejdsgiver og bliver sat i karantæne – får man så løn?

- Ja, hvis du er sendt afsted på tjenesterejse af din arbejdsgiver og bliver sat i karantæne på grund af smittefare, har du krav på at få din løn i karantæneperioden. Her har arbejdsgiveren ansvaret, da det var vedkommende, der traf beslutningen om at sende dig afsted på tjenesterejse, siger Peter Nisbeth.

Skal arbejde, mens man er i karantæne

Hvad nu, hvis ens arbejdsgiver sender en hjem, fordi hun er bange for, at man smitter sine kolleger?

- Hvis din arbejdsgiver vælger at sende dig hjem, fordi du for eksempel er forkølet, og han eller hun derfor vurderer, at du kan smitte dine kolleger, så skal din arbejdsgiver betale din løn. For her vurderer arbejdsgiveren på egen hånd – uden om myndighedernes anvisninger – at der er en risiko, og det må være for egen regning, siger Peter Nisbeth.

Skal man arbejde hjemmefra, hvis man er i karantæne?

- Ja, hvis du ikke kan møde på arbejde, skal du i videst muligt omfang stå til rådighed for at udføre så meget som muligt af dit arbejde hjemmefra, siger Peter Nisbeth. 

Hvad sker der, hvis man nægter at gå på arbejde af frygt for at blive smittet?

- Hvis risikoen for at blive smittet på dit job er så konkret, at du kan anskueliggøre, at din 'sikkerhed, sundhed eller integritet' er truet, vil du kunne blive hjemme med løn. Men du løber selv risikoen for, at der ikke vurderes at være en konkret og nærliggende fare for dit helbred, og at du dermed ikke har krav på løn. siger Peter Nisbeth.

Hvad skal man generelt holde øje med?

- Det er afgørende, at du nøje følger myndighedernes anvisninger. Hvis du ikke gør det, risikerer du i yderste instans at miste både løn og job, siger Peter Nisbeth.