Aske_Juul_Lassen_1650_px
Aske Juul Lassen, projektleder på ’Seniorpraksis – Mental Sundhed Sent i Arbejdslivet’

Forsker: Når det gælder alder, har vi brug for en kulturændring

25. nov 2019, 17:00
Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

SENIORTÆNKETANKENS anbefalinger til fremtidens seniorarbejdsliv er netop udkommet, og det overordnede mål er at øge beskæftigelsesfrekvensen for de 60-70 årige og at skabe bedre muligheder for et godt og langt arbejdsliv.

På projektet Seniorpraksis på Københavns Universitet bakker vi op om målsætningen – og minder om, at seniormedarbejdernes mentale sundhed er afgørende for, at vi som samfund kan indfri målene.

LÆS OGSÅ: Seniortænketank: Pilotforsøg med BFA i hovedrollen skal fastholde ældre på arbejdsmarkedet

Projektet ’Seniorpraksis – Mental sundhed i det sene arbejdsliv’ er netop gået i gang med at undersøge seniorpraksis på danske arbejdspladser. I projektet, som er støttet af Velliv Foreningen, ønsker vi at understøtte den enkelte seniormedarbejder i at trives på arbejdspladsen frem til pensionen og at få et så langt arbejdsliv som ønsket.

I denne blog vil vi over det næste halve år komme med opdateringer fra vores feltarbejde i produktions- og finansbranchen, mens vi i denne første blogpost beskriver projektet og forholder det til Seniortænketankens anbefalinger.

Hver tiende 67-årige er gået på pension som resultat af mistrivsel eller pres fra kolleger eller ledelse
Aske Juul Lassen, projektleder på ’Seniorpraksis – Mental Sundhed Sent i Arbejdslivet’

Mental sundhed handler grundlæggende om oplevelsen af at have det godt og klare hverdagslivets udfordringer.

Derfor er mental sundhed et væsentligt parameter at inddrage i diskussionen om danske seniorers arbejdsliv.

Vi er netop nu i gang med at undersøge seniorpraksissen i produktions- og finansbranchen, med henblik på at udvikle lokale initiativer, som skal fremme den mentale sundhed og hverdagen på arbejdspladsen for den enkelte seniormedarbejder. Vi ønsker at skabe bevidsthed og dialog omkring alder og mental sundhed på danske arbejdspladser og at skabe bedre arbejdsforhold gennem eksempelvis seniorsamtaler, fleksible rammer og livsfasepolitik.

Seniortænketanken konkluderer, at graden af selvbestemmelse over ens egne arbejdsopgaver falder med alderen. Samtidigt peger forskning på, at indflydelse på ens egne arbejdsforhold skaber bedre mental trivsel. Vi deler derfor Seniortænketankens pointe om, at vi i Danmark har brug for en kulturændring, når vi taler om alder på arbejdsmarkedet.

Branchespecifikke løsninger

I projektet indsamler vi viden fra de seniormedarbejdere, HR-ansvarlige og ledere, der oplever og skaber seniorpraksis rundt omkring i landet. Vi undersøger med andre ord det menneskelige perspektiv på de politiske og organisatoriske strukturer, der findes på arbejdsmarkedet. Den viden vil vi bruge til at udvikle nye initiativer, som kan forbedre den enkelte seniormedarbejders arbejdsliv og pensionsovergang.

Vi oplever, at problemstillingerne er forskellige fra branche til branche. Og at løsningerne derfor skal findes lokalt og ikke i standardiserede ordninger, hvilket også Seniortænketanken lægger op til. I projektet har vi særligt fokus på finansbranchen og produktionsbranchen, som på hver deres måde er udfordrede af fastholdelsesproblemer blandt seniormedarbejdere. Ifølge Finansbranchens egen undersøgelse fra 2018 er hver fjerde medarbejder i branchen truet af stress. I produktionsbranchen er mange af de næsten 30.000 +60-årige i branchen overgået til andre typer stillinger end de fysisk krævende, men hvordan dette i praksis er sket, og hvad det har betydet for deres trivsel, vides ikke.

Vi deler derfor Seniortænketankens pointe om, at vi i Danmark har brug for en kulturændring, når vi taler om alder på arbejdsmarkedetr
Aske Juul Lassen, projektleder på ’Seniorpraksis – Mental Sundhed Sent i Arbejdslivet’

Sammen med blandt andre seniormedarbejdere, tillidsrepræsentanter, HR-ansvarlige, ledere, en række fagforeninger, pensionsselskaber og Ældresagen vil vi derfor skabe branchespecifikke løsninger, som skal fremme seniormedarbejdernes mentale sundhed. Ideen er at få kvalitative data om seniorarbejdslivet – altså seniorernes egne historier – til at blive en central del af løsningen.

På den måde arbejder vi for, at den enkelte medarbejders arbejdsliv bliver så langt, som ønsket og at det rundes af med en god overgang til pensionslivet. Det har betydning for trivslen langt ind i pensionstilværelsen.

Mental nedslidning er et stigende problem

Seniortænketanken konkluderer desuden, at helbredsproblemer generelt spiller en afgørende rolle for tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet. Alligevel er mental sundhed ikke nævnt i rapporten og i tænketankens anbefalinger. Vi ønsker at slå et slag for, at der fremadrettet bliver fokuseret særskilt på initiativer, der fremmer seniormedarbejdernes mentale sundhed og arbejdsliv lokalt og nationalt.

LÆS OGSÅ: Giver gode råd til minister: Seniorer skal opkvalificeres

Dels fordi forekomsten af mental mistrivsel stiger på befolkningsniveau. Og dels fordi en del af de mentale helbredsproblemer skyldes problemer på arbejdsmarkedet. For mens den fysiske nedslidning sker over et helt liv, og ofte er et direkte resultat af medarbejderens arbejdsfunktion, kan mange virksomheder gøre noget ved deres psykiske arbejdsmiljø og deres medarbejderes mentale sundhed. God ledelse kan ofte holde folk motiverede og i job efter folkepensionsalderen, og nogle gange er det så simpelt som at bede folk om at blive lidt længere, når de begynder at tale om pension. Omvendt oplever flere end hver tiende seniormedarbejder mobning, ligesom aldersdiskrimination er et udbredt problem. VIVEs rapport om tilbagetrækning fra i år viste ligeledes, at hver tiende 67-årige er gået på pension som resultat af mistrivsel eller pres fra kolleger eller ledelse.

Vi mener, at arbejdsmarkedet har et ansvar overfor den enkelte seniormedarbejders mentale sundhed. Både på politisk, organisatorisk og ledelsesmæssigt niveau. Derfor ønsker vi at bidrage til indfrielsen af Seniortænketankens målsætninger med initiativer, der kan skabe gode rammer for trivsel hos den enkelte medarbejder både for medarbejderens, arbejdspladsens og samfundets skyld.

Om projekt ’Seniorpraksis – Mental Sundhed Sent i Arbejdslivet’

Projektet undersøger seniormedarbejderes mentale sundhed i produktions- og finansbranchen med henblik på at udvikle løsninger, som kan forbedre den mentale sundhed og fastholde seniorerne på arbejdsmarkedet. Projektet ledes af lektor Aske Juul Lassen i samarbejde med assistenterne Marie Gorm Larsen og Louise Folker og er forankret på Center for Humanistisk Sundhedsforskning (CoRe) på Københavns Universitet.