Hummelgaard suspenderer delvist den aktive beskæftigelsesindsats

Peter_Hummelgaard_besk__ftigelsesminister_Niels_Christian_Vilmann_Ritzau_Scanpix_1650px
Fra den 20. december suspenderer beskæftigelsesministeriet dele af den aktive arbejdsmarkedspolitik. Det skyldes stigende smittetal som følge af COVID-19 Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix
17. dec. 2020 15.25

Beskæftigelsesindsatsen suspenderes delvist fra 20. december til 31. januar på grund af smittestigningen i hele landet, skriver Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) i et brev til kommuner, jobcentre og a-kasser. Det skriver NB Beskæftigelse.dk.

Det betyder, at virksomhedspraktik og løntilskudsjob kun gennemføres, hvis den ledige er indforstået med det. Nyttejob lukkes helt ned. Også kommunens egne aktiviteter med for eksempel vejledning og opkvalificering lukkes, med mindre de kan gennemføres digitalt. Det samme gælder forløb hos en ekstern aktør.

LÆS OGSÅ: Trods øget smitterisiko og nedlukning af Danmark: Lærere og censorer skal fortsat møde op og afholde eksamen

Opkvalificering med fysisk fremmøde kan dog fortsætte, hvis der er en arbejdsgivererklæring om, at der vil være ordinært job til den ledige efter kurset.

Det vil fortsat være muligt at føre samtaler med de ledige digitalt eller telefonisk. Ifølge en tidligere udmelding kan der kun undtagelsestilfælde holdes fysiske samtaler, "hvor dette vurderes påkrævet af særlige hensyn, fx hensyn til borgerens sociale/psykiske ve og vel".

Fakta: Her er de nye retningslinjer

"Det vil blive fastsat i bekendtgørelsen, at der ikke vil kunne iværksættes nye tilbud om virksomhedspraktik og løntilskudsjob, mens allerede igangværende tilbud alene vil kunne videreføres, hvis borgeren er enig heri. Det forudsættes, at tilbuddene er i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Der vil ikke kunne sanktioneres på grund af en borgers afvisning af at videreføre et virksomhedsrettet tilbud."

LÆS OGSÅ: Irene sendt i arbejdsprøvning med smadrede skuldre: Græd af ydmygelse og smerte

"Tilbud om nytteindsats lukkes helt ned, dvs. disse tilbud vil hverken kunne igangsættes eller videreføres."

"Jobcentrenes/kommunernes egne tilbud om vejledning og opkvalificering, fx særligt tilrettelagte forløb/øvrig vejledning og opkvalificering, oprettes og videreføres ikke, med mindre indholdet kan tilrettelægges, så det kan foregå digitalt."

LÆS OGSÅ: Lisbeth Riisager: Det er hensynsløst at sende landets syge i arbejdsprøvninger, mens coronasmitten raser

"Forløb hos private udbydere, som tilbyder øvrig vejledning og opkvalificeringsforløb videreføres eller oprettes ikke, med mindre indholdet kan tilrettelægges, så det kan foregå digitalt. Er der kurser, der er åbne for fysisk fremmøde, vil det dog være muligt at give et sådant kursus, hvis der er en arbejdsgivererklæring om, at den ledige ansættes ordinært efter opkvalificeringen."