H__ndv__rker_ung_mand_tag_solceller_Claus_Bech_Ritzau_Scanpix
Dygtige faglærte står for mange innovative løsninger på blandt andet klimområdet. Derfor skal uddannelser tænkes ind i den grønne omstilling. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

HK Østjylland:
Husk den grønne omstilling ved udflytning af studiepladser

24. jun. 2021 13.33
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].

REGERINGENS FORSLAG OM udflytning af studiepladser til mindre byer er spændende ift. et Danmark i bedre balance. Men forslaget er ikke ambitiøst nok ift. den grønne omstilling.

LÆS OGSÅ: Regeringen vil udflytte velfærdsuddannelser: 'Man forværrer et problem, som allerede er ekstremt kritisk'

Vi er i en situation, hvor vi er nødt til at tænke den grønne omstilling ind i alle reformer. Derfor skal der også være indtænkt en grøn profil i alle de investeringer, vi laver i uddannelse og opkvalificering - altså hvordan vi gennem uddannelse og opkvalificering kan styrke omstillingen til et mere bæredygtigt samfund og tilbyde arbejdsgiverne kvalificeret grøn arbejdskraft.

De grønne kompetencer skal vokse nedefra

I Danmark har vi tradition for, at mange af de mest innovative løsninger kommer fra dygtige faglærte, der kombinerer en dyb forståelse for deres fag med praksiserfaring. Tilføjer man grønne kompetencer til den ligning, vil der opstå løsninger fra gulvet og op i stedet for akademiske løsninger, som kan være svære at udleve i praksis.

LÆS OGSÅ: Lizette Risgaard: Den grønne omstilling handler om alt på et arbejdsmarked

Vores erhvervsakademier og professionshøjskoler er skabt til at levere uddannelser med et højt teoretisk indhold og en praksisnær erfaring, der netop kan være en vigtig brik i den grønne omstilling, vores samfund og arbejdspladser er på vej ud i.

Når arbejdsgivere skal ansætte en ny medarbejder, bør udbuddet indeholde kandidater, der har opkvalificeret sig inden for den grønne omstilling. Jo flere led, der kommer med i kæden, jo større effekter får den grønne omstilling i samfundet.

Vi ønsker derfor at investere både på vores erhvervsuddannelser og vores videregående uddannelser, så omstillingen kan komme i gang. En reform af den størrelsesorden, regeringen har foreslået i oplægget 'Tættere På', vil uvægerligt kræve mange ressourcer og lang tid at implementere. Derfor er det afgørende, at den grønne omstilling får en fremtrædende plads allerede fra starten.

Investér i grønne institutioner

Vi foreslår derfor, at der investeres i ”grøn omstilling” på vores uddannelsesinstitutioner med følgende parametre:

  • Uddannelsesinstitutionen skal kompenseres for andelen af fag og efteruddannelse med et grønt sigte, der gennemføres. Der skal altså uddannes i løsninger, der forbedrer og fremmer den grønne omstilling. Det handler om både fuldtidsuddannelser og eftervideregående uddannelse.
  • Uddannelsesinstitutionen skal have en grøn profil og strategi. Den grønne omstilling er ikke kun en teoretisk størrelse, men skal have en klar forankring i praksis, for at den virker.

Uddannelsesinstitutionerne bør derfor modtage ekstra midler til uddannelser og fag, der fremmer grøn omstilling.

Grøn udvikling af detailkæden

Nye innovative løsninger i grøn omstilling vil kunne bidrage til udviklingen af hele vores detailkæde. Det kunne eksempelvis være bedre affaldssortering, mindre madspild og mindre CO2-udledning. Pointen er, at det er kombinationen af uddannet arbejdskraft med grønt fokus og lokale arbejdsgivere, der sammen skaber den nødvendige grønne innovation.

Grønne institutioner bør tilgodeses

Derfor skal institutioner med en klar og stærk grøn profil og fagudbud også tilgodeses i andelen af studerende. Regeringens forslag sigter alene efter en fordeling på tværs af byer. Efter vores mening bør den fordeling underordnes den grønne omstilling.

LÆS OGSÅ: Kommune rykker på grøn omstilling: 'Jeg er pissestolt over at arbejde her'

Det handler om hele billedet. Hvis man laver en reform, hvor studerende tvinges til at pendle langt mellem byer, vil klimaaftrykket påvirkes negativt. Opførelse af klimavenlige kollegier tager lang tid og massive investeringer. Udflytningen kan ikke klares alene med strukturelle snuptag. Fokus bør være på et Danmark i balance med udgangspunkt i den grønne omstilling.

De uddannelsesinstitutioner, der har mest grøn omstilling og faglighed på hylderne, bør altså prioriteres frem for dem, der endnu ikke er startet. Vores samfund og arbejdspladser mangler grønne løsninger nu.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].