Henning_Josefsen_Overgaard_1650px

Forbundssekretær: Vi skal fortsat passe på Danmark

19. maj 2020, 11:19
Dette indlæg er udtryk for skribentens holdning og ikke et udtryk for A4’s holdning.
Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til [email protected]
Prisen for kontrol over virussmitten er socialt skæv, derfor er der behov for stærkere fokus på danske jobs og lønmodtagere.

I DE SENESTE TI CORONA-UGER har danskerne arbejdet godt sammen om at passe på hinanden og Danmark. Prisen for indsatsen – både økonomisk og socialt – har været rigtig høj for mange, og regningen har desværre ikke været fordelt retfærdigt. Men vi er i første omgang kommet i mål i forhold til kontrol over virussmitten.

LÆS OGSÅ: Coronakrisen sendte Kirsten på efterløn: 'Jeg er møgpriviligeret'

Derfor bør alle nu kunne samles om at sikre beskæftigelsen og danske arbejdspladser plus en bedre social balance end hidtil. Vi skal varetage Danmarks interesser og skabe danske jobs. Det gør vi bl.a. ved at udbyde opgaver og indkøb på en måde, så der er størst mulig chance for, at lokale firmaer og deres ansatte kan byde ind og få opgaven.

Vi skal også give en ekstra økonomisk håndsrækning til de ledige og sætte taxametret i stå i forhold til dagpengemodtagerne og toårs-grænsen for at kunne modtage dagpenge. Coronakrisen har betydet over 50.000 nyledige oveni de godt 100.000, vi allerede havde i forvejen. Derfor er det kun fair at gøre noget ved uligheden mellem den udhulede dagpengesats og den krisehjælp, som de selvstændige får.

Desværre har flere arbejdsgiver- og brancheorganisationer også under coronakrisen brugt sin energi på fortsat at sikre adgang til import af udenlandsk arbejdskraft. Frem for først at fokusere på at sikre beskæftigelse til firmaer og borgere i Danmark
Henning Overgaard, forbundssekretær, 3F

Samtidig er op imod 200.000 arbejdere hjemsendt med statsstøtte til virksomhedernes lønudgift. Samlet er utrygheden blandt danske lønmodtagere vokset. Hvis vi alle skal kunne bidrage til at sparke gang i efterspørgslen og omsætningen hos de kriseramte danske virksomheder, er det derfor en god idé at prioritere danske interesser.

LÆS OGSÅ: Debat: Har vi brug for mere udenlandsk arbejdskraft i Danmark?

Vi kan ikke ved udbud af opgaver og indkøb kræve fortrin til danske firmaer og borgere i Danmark. Men ved større projekter kan vi dele opgaver og indkøb op i mindre enheder, så også de lokale og regionale virksomheder kan byde ind.

Vi kan kræve danske løn- og arbejdsvilkår for medarbejderne – og kontrollere, at det ikke kun sker på papiret, men også i virkeligheden. Vi kan også kræve, at virksomheder reelt påtager sig deres uddannelsesansvar og har lærlinge og praktikpladser i de relevante fag, som kommer til at arbejde med eller i tilknytning til det arbejde, der udbydes.

DER ER HÅRDT BRUG FOR, at vores fælles offentlige pengekasser understøtter vækst og beskæftigelse i den kommende tid. Men vi skal sikre, at det bedst muligt gavner borgere i Danmark. At plattenslagere og social dumping ikke nyder fremme pga. vækstinitiativerne. Og at vi støtter den grønne omstilling og fremtidens arbejdspladser.

For at øge efterspørgslen har bl.a. Venstre foreslået en halveret momssats resten af året og fremrykning af skattelettelser. Udgiften for fællesskabet er høj, effekten på danske jobs er ringe, og den sociale profil er skæv.

Derimod vil bedre økonomi for de dårligst stillede give flere, danske jobs – hvorfor landets økonomiske overvismand også har talt for netop denne løsning – og rette lidt på den sociale ubalance i regningen for coronakrisen hidtil.

Regeringen har for få uger siden foreslået, at Folketinget frigiver(!) 18 mia. kr. af lejernes opsparede midler i Landsbyggefonden, så et stort antal almene boliger kan gøres tidssvarende og mere energirigtige.

Her er det - på samme måde som når stat, regioner og kommuner udbyder opgaver - vigtigt, at man handler med omtanke.

Derfor er vi i 3F også særligt på vagt over for de smuthuller, som vi ved vil drage de spekulanter, der uanset de menneskelige omkostninger ønsker at berige sig på andres ulykke
Henning Overgaard, forbundssekretær, 3F

Så kan de mange renoveringsprojekter i de almene boliger i de kommende år blive en kæmpe gevinst for både lejerne, klimaet og beskæftigelsen – og for de unge og erhvervsuddannelserne – gennem arbejds- og uddannelsesklausuler og opdeling af projekterne i mindre fagentrepriser.

Ved ikke bare at snuppe det billigste tilbud på hele projektet får vi fair konkurrence om opgaverne, udkæmpet på virksomhedernes viden og faglige kunnen og dygtige medarbejdere. Vi undgår også at vælge en virksomhed, der her under coronakrisen presser sine ansatte til ringere vilkår eller henter udenlandsk arbejdskraft, som ikke kender til de lokale løn- og arbejdsvilkår.

LÆS OGSÅ: Polske ansatte afslører: Firmaer ser stort på opfordring til coronakarantæne

Desværre har flere arbejdsgiver- og brancheorganisationer også under coronakrisen brugt sin energi på fortsat at sikre adgang til import af udenlandsk arbejdskraft. Frem for først at fokusere på at sikre beskæftigelse til firmaer og borgere i Danmark.

Timingen har desværre ikke været bedre i Folketinget, hvor man aktuelt behandler et forslag om at udvide positivlisten og dermed adgang for arbejdskraft fra tredjelande uden for EU. Et udspil, der blev aftalt i en helt anden tid, før nogen havde hørt om coronavirus og før den efterfølgende eksplosion i arbejdsløsheden i Danmark.

Mange vil kunne huske nogle af de seneste års afsløringer, hvor kyniske bagmænd omgås lovgivningens bestemmelser med samme respekt som bandekriminelle – hvad enten de bærer jakkesæt, rygmærker eller bande-logo'er
Henning Overgaard, forbundssekretær, 3F

Vi har i 3F høstet mange både triste og gruopvækkende erfaringer gennem vores mangeårige kamp imod social dumping. For der findes desværre stærke kræfter i det danske samfund, som dribler rundt på arbejdsmarkedet, på samme vis som de asociale dribler rundt imellem skattelovens bestemmelser.

MANGE VIL KUNNE HUSKE nogle af de seneste års afsløringer, hvor kyniske bagmænd omgås lovgivningens bestemmelser med samme respekt som bandekriminelle – hvad enten de bærer jakkesæt, rygmærker eller bande-logo'er.

Vi har set slavelignende forhold for bygningsarbejdere på boligbyggepladser i Holbæk. Filippinske chauffører til sulteløn, sammenpresset i uhumske lejre i Padborg. Kinesiske kokke henvist til få timers søvn på rå paller i mørklagte lagerrum uden dagslys. Ukrainske landbrugspraktikanter, groft udnyttet og underbetalt, der tilmed sortstemples blandt bønderne, hvis de søger hjælp hos 3F.

LÆS OGSÅ: Ansat i chok over Arbejdstilsynet: 'De tager det jo ikke alvorligt!'

Ingen bør tro, at disse kyniske bagmænd går i skjul og hi under den aktuelle samfundskrise. Tværtimod. Derfor er vi i 3F også særligt på vagt over for de smuthuller, som vi ved vil drage de spekulanter, der uanset de menneskelige omkostninger ønsker at berige sig på andres ulykke.

Eksempelvis benyttede bagmænd bag de udsatte, kinesiske kokke sig af en såkaldt konefinte. Manden bliver hyret til en fiktiv løn, der svarer til beløbsordningens mindstesats. Ægtefællen får samtidig ret til at rejse med til Danmark. Reelt og i praksis er lønnen i bedste fald afregning for både mandens og ægtefællens arbejdsuge, der typisk ligger på 70 timer – med generøse tilbud om én månedlig fridag.

Sådan kan den nye udvidelse af positivlisten, som Folketinget i øjeblikket behandler, også misbruges, idet en medrejsende ægtefælle ikke blot ifølge lovforslaget skal tildeles opholdstilladelse, men også arbejdstilladelse.

Det er her ikke svært at forestille sig en ukrainsk elektriker og hendes/hans ægtefælle, der havner i en situation, som de omtalte kinesiske par, vi har mødt som ufrivillige trælle i prisbillige kineserrestauranter på de danske hovedstrøg.

VI HAR DERFOR ikke mindst i den kommende tid brug for, at hverken politikere, myndigheder eller samfundsbevidste erhvervsorganisationer og virksomheder lukker øjnene for, at vores fælles jagt på job og beskæftigelse i kølvandet på krisen ikke må foregå i blinde.

LÆS OGSÅ: FH-næstformand: Husk samfundskontrakten ved nye anlægsprojekter!

Vi har derimod brug for sammenhold. Ikke kun ved Folketingets beslutninger og lovgivning. Men også ved byråds- og regionsrådspolitikernes klausuler og indkøbspolitikker, der ikke skal gå blindt efter ”billigst,” men fokusere mere på kvalitet, uddannelse af de unge og anstændige arbejdsvilkår.

Fordi vi med åbne, kontrollerende øjne både skal understøtte vækst og beskæftigelse og samtidig forsvare de danske løn- og arbejdsvilkår og bekæmpe de bagmænd, der unddrager sig enhver form for samfundssind og fælles adfærdsregler.