Guide:
Få pensionsgevinst på op til 130.000 kr. - uden at indbetale ekstra

Carsten_Holdum_Forbruger__konom_PFA_1650px
Carsten Holdum, forbrugerøkonom i PFA Foto: PFA
8. maj 2021 08.00
Nye beregninger fra PFA viser, at det kan give en gevinst på op til 130.000 kroner, hvis man sætter en del af pensionsindbetalingerne ind på den såkaldte aldersopsparing. Langt flere danskere kunne med fordel benytte sig af denne opsparingsform, lyder det fra Carsten Holdum, forbrugerøkonom i PFA.

Mange danskere kan booste deres pension markant helt uden at skulle indbetale ekstra på opsparingen. For ved blot at lade en del af deres løbende pensionsindbetalinger gå til en såkaldt aldersopsparing kan der være gevinster på helt op til 130.000 kr. ekstra efter skat at hente til pensionstiden, viser nye beregninger fra PFA.

Hvis man med en årsløn på 450.000 kr. begynder at indbetale til en aldersopsparing som 30-årig og fortsætter med indbetalingerne frem til pensionsalderen, så vil den samlede indkomst i pensionstiden efter skat være ca. 128.000 kr. større end ellers. Det svarer til en stigning i den årlige samlede pensionistindkomst på knap 6.000 kr. efter skat. Hvis man starter indbetalingerne som 40-årig og fortsætter frem til pensionsalderen, giver det en gevinst på ca. 96.000 kr. efter skat, mens gevinsten ved at starte som hhv. 50-årig og 60-årig er hhv. 70.000 kr. og 50.000 kr.

LÆS OGSÅ: Svend Erik gik på pension under coronakrisen: 'Jeg mangler en ordentlig afslutning'

Hvis man med en årsløn på 360.000 kr. begynder at indbetale til en aldersopsparing som 30-årig og fortsætter frem til folkepensionsalderen, så vil gevinsten blive ca. 119.000 kr. efter skat. Hvis man starter indbetalingerne som 40-årig, vil gevinsten være på ca. 88.000 kr., mens en 50-årig og 60-årig har udsigt til gevinster på hhv. 61.000 kr. og 41.000 kr. ved at udnytte mulighederne.

Som beregningerne viser, kan indbetalingerne til aldersopsparing virkelig booste pensionen på sigt – ikke mindst hvis man starter indbetalingerne i så tidlig en alder som muligt. Og aldersopsparingen er særdeles attraktiv, når det gælder om at få mest muligt ud af sin pensionsopsparing. For den giver mulighed for at spare op uden at blive modregnet i offentlige ydelser i modsætning til ratepension og livrente, og det vil som udgangspunkt være en fordel for alle, som betaler bundskat, at bruge mulighederne.

LÆS OGSÅ: Medinas nye leveringstjeneste betaler bude 40 kroner for 'butler-service': - De løber stor risiko for småpenge

Men selvom der kan være betydelige gevinster at hente ved at indbetale til aldersopsparing, er det de færreste, som benytter sig af mulighederne. Aldersopsparing er en relativ ny opsparingsform, hvilket kan betyde, at kendskabet til mulighederne fortsat er ret begrænset. Samtidig kan de temmelig komplekse regler for indbetaling måske også afholde nogen fra at indbetale til aldersopsparing. Men når det er sagt, så kunne langt flere danskere få en markant pensionsgevinst ved at benytte sig af mulighederne, og her kan det være en god idé i første omgang at søge rådgivning.

Fakta om aldersopsparing:

Hvis man har mere end fem år til folkepensionsalderen, kan man i alt indbetale 5.400 kr. årligt til en aldersopsparing. Har man færre end fem år til folkepensionsalderen, kan man indbetale op til 52.400 kr. og dermed vil de flestes fulde pensionsindbetaling være beskyttet mod modregning.

Aldersopsparing giver ikke modregning i folkepensionens tillægsbeløb i modsætning til ratepension og livrente. Der er ikke fradrag for indbetalinger til aldersopsparing. Til gengæld beskattes udbetalinger ikke.

LÆS OGSÅ: Guide: Husk pensionen ved lønstigninger

PFA anbefaler, at danskere i bundskat vælger at indbetale til aldersopsparing. Man skal dog være opmærksom på, at aldersopsparing kan nedsætte andre sociale ydelser især boligsikring. Så er man modtager af andre sociale ydelser, er det en god idé at søge rådgivning om, hvorvidt det giver mening at indbetale til aldersopsparing.

PFA anbefaler, at man fordeler sin opsparing mellem aldersopsparing, ratepension og livspension, da det giver mest fleksibilitet, når pengene skal udbetales.