Skoleskib hjælper rodløse unge:
Uden havde jeg ikke haft mit job i dag

IMG_3034
Bastian Sacho Petris og en kammerat ombord på Georg Stage, der er en tre-mastet fuldrigger. Det er verdens ældste skoleskib. Foto: Privat
5. nov. 2020 05.00
En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at otte ud af ti tidligere elever har fået en uddannelse 15 år efter, de har været på togt med Georg Stage.

Opdateret 14:34 med kommentar fra uddannelses- og forskningsminister, Ane Halsboe-Jørgensen (S). 

I 2019 steg den dengang 20-årige Bastian Sacho Petri ombord på Danmarks ældste skoleskib Georg Stage. Forude ventede 20 ugers sejlads, der startede i Alicante i Spanien.

Inden opholdet på skibet arbejdede Bastian Sacho Petri som pizzabud, han havde ingen uddannelse, og var kort forinden sprunget fra en uddannelse som pædagogisk assistent:

LÆS OGSÅ: Regeringen lukker tilbud til ufaglærte med læseproblemer: - Det bliver svært at erstatte

- Jeg sad og surfede på nettet efter en uddannelse, jeg kunne søge ind på. Det, der tiltalte mig ved Georg Stage var, at jeg kunne få en oplevelse og samtidig et papir på det, jeg havde lært. Og så betød det også meget, at jeg kunne komme væk for en periode. Der var nogle i min omgangskreds, som jeg gerne ville have lidt på afstand, og det var en god måde at gøre det på, siger han til A4 Arbejdsliv.

I dag sejler han for firmaet Esvagt, der leverer sikkerhed og support på vandet. Han arbejder som ubefaren skibsassistent på et skib, der sejler til boreplatforme i Nordsøen. Et job hvor han er på havet i 28 dage og har fri i 26 dage.

Hvis jeg ikke havde været afsted på Georg Stage, havde jeg ikke haft det her job, og jeg kan godt frygte, at jeg ikke rigtig ville have rykket mig videre
Bastian Sacho Petri, tidligere elev på Georg Stage

- Det er det fedeste job, jeg har haft. Jeg kan lide at være væk lang tid, og så have den ultimative frihed, når jeg kommer hjem igen. Hvis jeg ikke havde været afsted på Georg Stage, havde jeg ikke haft det her job, og jeg kan godt frygte, at jeg ikke rigtig ville have rykket mig videre, siger den i dag 22-årige skibsassistent.

Bastian Sacho Petris fortælling er langt fra enestående. En analyse foretaget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) viser, at otte ud af ti elever har en uddannelse ud over grundskoleniveau 15 år efter, de har været afsted med Georg Stage. 

Det er på trods af, at 70 procent af eleverne har afbrudt mindst en uddannelse, når de stiger ombord på skoleskibet.

- Georg Stage er et kongeeksempel på det, vi tit går og famler efter. Georg Stage har fat i noget, som ser ud til at være den rigtige medicin, når det gælder om at hjælpe de unge videre i livet, siger Mie Dalskov, der er analysechef i AE, i en pressemeddelelse.

Vil spare et togt væk

AE konkluderer i analysen, at det giver en milliongevinst for samfundet, at de tidligere elever som regel ender i beskæftigelse. Ifølge AE vil den typiske effekt på de offentlige finanser ligge på 200.-300.000 kroner om året, hver gang samfundet får flyttet en kontanthjælps- eller dagpengemodtager til beskæftigelse.

Trods den store samfundsgevinst ved at få de unge i beskæftigelse lægger regeringen i udkastet til Finansloven 2021 op til, at den vil spare et ud af to togter om året væk. Det undrer Georg Stages direktør Asser Amdisen sig over:

- Analysen bekræfter fuldstændig det billede, vi selv har af de unge, vi uddanner. Sagt på godt dansk, så tjener vi penge til staten hver gang, vi sejler på togt. De unge kommer i land med nye kompetencer og tro på sig selv, og det blå Danmark skriger på deres arbejdskraft. Derfor er det også fuldstændig absurd, at regeringen nu vil spare det ene af vores togter væk. Vi bruger ikke en krone på markedsføring, for de unge står i kø for at komme ombord, siger han i en pressemeddelelse.

For mit vedkommende var det et selvtillids-boost at finde ud af, at jeg var god til mange ting og få papir på det
Bastian Sacho Petri, tidligere elev på Georg Stage

Bastian Sacho Petris mener, han lærte meget af sine 20 uger ombord på skibet - især på det sociale plan:

- Der er ingen steder, du kan trække dig hen, hvis du vil være alene. Vi sover i hængekøjer og ligger som sild i en tønde, og du skal arbejde sammen med folk, som du måske ikke bryder dig om. Men du bliver nødt til at få det til at fungere, for ellers går det ud over arbejdet og alle andre. Derfor kan du ikke bare gå fra en konflikt, du bliver nødt til at løse den. Det har helt klart givet mig nogle færdigheder i konfliktløsning.   

Skoleskibet, der har uddannet skibsassistenter siden 1882, har 63 elever ombord på hvert af de to årlige togter. Skibsassistenterne, der alle er mellem 17,5 og 22 år, får ud over skibsteknisk erfaring også undervisning i blandt andet sø-sikkerhed, maritimengelsk og navigation. 

- For mit vedkommende var det et selvtillids-boost at finde ud af, at jeg var god til mange ting og få papir på det, siger Bastian Sacho Petris, der drømmer om at uddanne sig til skibsmaskinist og siden maskinmester.

LÆS OGSÅ: Alternativet vil stoppe skatte-bombe mod samlevende pensionister: 'Det er nedværdigende'

- Jeg nyder at sejle, men hvis jeg en dag ikke ønsker det mere, kan jeg også bruge maskinmesteruddannelsen på land.

Minister: Vi har været nødt til at prioritere

A4 Arbejdsliv har spurgt uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) om, hvorfor regeringen i 2021 har planer om at spare et årligt togt på skoleskibet.

- Georg Stage udfører et arbejde, der er enormt værdifuldt for de enkelte elever og samfundet. De giver unge, og især dem der har haft svært ved at få fodfæste, nye muligheder for at komme ind på et vigtigt arbejdsmarked i Det Blå Danmark. Jeg er derfor også glad for, at det lykkedes at finde midler til et ekstra togt for Georg Stage i både 2019 og 2020, og både Georg Stage og Skoleskibet Danmark er også på finansloven i år. På finanslovsforslaget for 2021 har regeringen desværre været nødt til at foretage nogle skarpe prioriteringer i forlængelse af COVID-19. Derfor er der afsat midler til ét togt til hver af de to skibe i finanslovforslaget.