Simon_T__gern_HK_Privat-medium_32
Formand Simon Tøgern og HK Privat har 6 konkrete forslag, der kan hjælpe freelancere og enkeltmandsvirksomheder.

Freelancere i frit fald: 6 ting, som regeringens hjælpepakke skal indeholde

16. mar 2020, 18:56
Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.
Der er akut brug for hjælp til freelancere og selvstændige uden ansatte. Her er HK Privats 6 bud på, hvad der skal til.

Regering, de politiske partier og arbejdsmarkedets parter udviser i disse dage en kæmpe ansvarlighed, og flere hjælpepakker er enten vedtaget eller er på vej til vedtagelse.

LÆS OGSÅ: Udskydelse af moms og skat er ikke nok: Regeringen skal poste flere penge ud til SMV'erne

Men de økonomiske håndsrækninger hjælper indtil videre desværre ikke de mange freelancere og selvstændige uden ansatte, og det skaber en klar skævhed, hvor den enkelte selvstændige erhvervsdrivende uden ansatte må klare sig selv.

Coronaudbruddet har på få dage tømt arbejdskalenderen hos alle dem, der lever af at sælge egen arbejdskraft som løsarbejder, tilkaldevikar eller selvstændig freelancer. Freelancere har, modsat fastansatte, ikke en garanteret arbejdsmængde, et opsigelsesvarsel, løn under sygdom eller andre goder, og den hjælpepakke, der netop er blevet præsenteret til de fyringstruede privatansatte, kommer selvsagt ikke freelancerne til gavn.

Regeringen har i første omgang varslet en udskydelse af skat og moms, men det hjælper desværre heller ikke vores freelancere.

For det første, fordi de selv kan gå ind og forskudsregistrere sig, så de ikke bliver opkrævet skat af indkomster, de ikke har, og moms af 0 kr. giver som bekendt 0 kr. For det andet er der også en del selvstændige, der ikke er momspligtige (f.eks. undervisning, foredrag, visse former for behandlere etc.), så forslaget gavner desværre ikke freelancerne.

Men hvad kan vi så gøre? Det har vi i HK Privat seks bud på netop nu:

1) Suspender ophørskravet
Vi mener, at der er behov for, at vi suspenderer ophørskravet i A-kassen. Det vil sige, at forsikrede selvstændige kan søge dagpenge uden at skulle lukke deres CVR-nummer. Deres virksomhed bør i denne periode betragtes som en bibeskæftigelse og alle opgaver, der måtte komme, skal modregnes efter gældende regler.

2) Udvid retten til supplerende dagpenge
Der er også behov for, at vi fjerner loftet over antal uger med ret til supplerende dagpenge, så alle ledige kan påtage sig alle opgaver uanset størrelse med modregning i dagpengene. At vi i denne helt ekstraordinære situation vægter berøring med arbejdsmarkedet højere end frygten for, at nogen med vilje arbejder deltid for at modtage supplerende dagpenge. Det er ikke der, vi er nu. Nu gælder det om at sikre, at alle ledige kan påtage sig selv helt små opgaver.

3) Giv løsarbejdere ret til sygedage
Der er brug for, at løsarbejdere, der bliver syge, kan sygemelde sig. I øjeblikket rammes løsarbejdere af en catch 22, hvor kommunen kræver, at de enten har en arbejdsgiver, der kan sygemelde dem, eller at de er ledigmeldt forud for sygdommens indtræffen – også selv om løsarbejderen opfylder beskæftigelseskravet. Det er simpelthen ikke rimeligt midt i en pandemi.

4) Stil krav til bankerne
Der er brug for, at vi stiller krav om, at bankerne her og nu holder igen med høje renter på kassekreditten. Mange freelancere er vant til at leve af meget lidt, og her kan en større forståelse i banken være det, deres virksomhed står og falder med.

5) Kræv kortere betalingsfrister
I en tid med likviditetsproblemer parret med logistiske udfordringer med at få hjemmearbejdspladserne op at køre, er der en tendens til, at freelancerne oplever ikke at få deres penge til tiden eller inden for en rimelig tid. Her er der brug for regulering, så betalingsfristerne bliver kortere.

6) Udvid dagpengeperioden
Sidst, men ikke mindst, bør man overveje at sætte tælleren i dagpengesystemet i bero, mens Danmark er under lock down.

I HK Privat er vi klar til at uddybe vores forslag, og vi tilpasser dem også løbende til de politiske udmeldinger, så alle de små freelancevirksomheder ikke behøver at gå nedenom og hjem. Det tjener ingens interesser.

LÆS OGSÅ: Læge med opsang til ubekymrede danskere: 'Jeres adfærd betyder liv eller død for de svage'