c20200703102310854_1000
Skipper Klaus Rosenfeldt Hansen (tv) og fisker Martin Vinther Larsen foran kutteren "Line H", der nu er sat til salg. De nægter at lade sig videoovervåge og føler sig mistænkeliggjort og krænket af de nye regler for fiskeriet i Kattegat og foreslår i stedet et totalt stop for torskefiskeriet. Foto: Privat, Fagbladet 3F/

Fiskere i oprør: Nægter at lade sig overvåge

3. jul 2020, 10:32
For at redde torskebestanden vil regeringen skærpe kontrollen med fiskere via overvågningskameraer på bådene. Det har fået flere fiskere til at true med at gå i land.

Fiskerne i Kattegat kan se frem øget overvågning, når de er på havet.

Regeringen har besluttet, at der i 2020 skal indføres elektronisk dokumentation af jomfruhummer-fiskeriet i Kattegat og installeres kameraovervågning på foreløbig 15 kuttere. Det skal ske for at redde bestanden af torsk. Det skriver Fagbladet 3F.

LÆS OGSÅ: Forsker: 'Jobbene i luftfartssektoren kommer ikke umiddelbart tilbage'

En af kutterne er “Line H” fra Østerby på Læsø, og skipper Klaus Rosenfeldt Hansen har allerede taget konsekvensen og sat fartøjet til salg.

- Det er vi fire fiskere på Læsø, der har gjort. Min besætning vil ikke finde sig i at skulle overvåges dagen lang, når de er på arbejde. Og uden en besætning, kan jeg ikke drive min forretning, siger Klaus Rosenfeldt Hansen.

Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation har iværksat en underskriftsindsamling mod den statslige kameraovervågning af danske fiskere, som knap 4.000 personer foreløbig har skrevet under på.

Hos IT-Politisk Forening, der blandt andet arbejder for at beskytte borgernes privatliv og rettigheder i informationssamfundet, er der fuld forståelse for fiskernes protester.

- At udsætte et erhverv for en reel, konstant overvågning er et meget vidtgående indgreb, som man normalt ikke ville acceptere på en arbejdsplads, siger formand Jesper Lund, IT-Politisk Forening.

Han mener, at overvågningen af fiskerne er en glidebane.

- Man kan sagtens forestille sig en situation, hvor politikere og myndigheder også får lyst til at overvåge andre på jobbet, siger Jesper Lund.

Skipper Klaus Rosenfeldt Hansen mener, at opsætningen af kameraer på kutterne krænker og mistænkeliggør fiskerne, der tidligere i år arrangerede en protestsejllads.

- Vi skal med kameraet ombord dokumentere, at vi er uskyldige. Normalt er man uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Her er der tale om omvendt bevisførelse, siger Klaus Rosenfeldt Hansen.

De danske kuttere er de eneste i EU, der skal have opsat kameraer. Overvågningen skal forhindre overfiskeri og redde bestanden af torsk i Kattegat.

Stort set hele Klaus Rosenfeldt Hansens omsætning er baseret på fiskeri af jomfruhummere.

- Alligevel tror Miljø- og Fødevareministeriet og ministeren, at vi er på jagt efter torsken. Vi bruger gerne et net med en anden maskestørrelse, hvor torsken lettere går fri, siger han.

Klaus Rosenfeldt Hansen har sammen med en række andre fiskere, Læsø Fiskeriforening og Læsø Fiskeindustri også foreslået et totalt stop for torskefiskeriet i Kattegat.

Fiskeriordfører Per Larsen fra De Konservative mener, at det er et stort problem, at torskebestanden er truet. Samtidig beklager han fiskernes situation.

- Overvågningen og kameraerne er et voldsomt indgreb for fiskerne, der har valgt det frie liv på havet. Og det er et voldsomt indgreb for et erhverv, der allerede er voldsomt reguleret, siger Per Larsen.

Hos 3F Frederikshavn er formand Finn Jenne uforbeholdent på fiskernes side.

- Det her er virkelig problematisk. Fiskeriet er i forvejen udsat for en meget koncentreret overvågning via satellitter, gps, fangstrapporter og fiskerikontrol. Det her er mistillid til et erhverv, der allerede er dybt kontrolleret, siger Finn Jenne.

Han forudser, at den øgede overvågning på kutterne vil skabe et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

- Hvis du møder på arbejde, og du ved, at du fra start er overvåget, så bliver du helt naturligt usikker. Fiskerne bliver bange for at begå fejl, og det psykiske pres kan ingen i længden holde til. Det er virkelig “big brother is watching you”, siger han.

Men det er ikke fiskerne, som kameraer på kutterne skal stille skarpt på. Det fastslår fiskeriordfører Kasper Roug fra Socialdemokratiet.

- Det er lige meget, om fiskerne går rundt i gule, blå eller røde overalls på dækket. Meningen med den elektroniske monitorering er ikke at følge fiskerne, men kontrollere, hvilke fisk de fanger. Og kameraer er bare en moderne og meget, meget effektiv og sikker måde at lave fiskerikontrol på, siger Kasper Roug til Fagbladet 3F.