20190415-122208-A-1920x1920we
Hvis du vil have dine feriepenge ind på kontoen nu, skal du søge om udbetaling af indefrosne feriepenge på Borger.dk. Pengene vil blive udbetalt op til syv hverdage efter, man har ansøgt om dem. Foto: Kristian Brasen/Ritzau Scanpix

Feriepenge - skal, skal ikke?

29. sep. 2020 11.55
Til oktober kan du hæve 3 ugers indefrosne feriepenge. Her får du en guide til, hvad du skal være opmærksom på.

En god halv månedsløn. Det er cirka, hvad du får ekstra ind på din bankkonto, hvis du vælger at få dine indefrosne feriepenge udbetalt til oktober. Og hvem kan ikke bruge det? Men før du trykker send på ansøgningen, så tjek HK Privats lille guide.

LÆS OGSÅ: Sådan får du dine feriepenge

Har du ret til at hæve indefrosne feriepenge?
For at have ret til at hæve alle tre ugers indfrosne feriepenge, skal du have været i arbejde i hele perioden 1. september 2019 til 31. marts 2020. Har du kun arbejdet en del af perioden, kan du hæve tilsvarende færre feriedage. Har du brugt fondsferiedage*, skal de trækkes fra de tre ugers ferie.

*Fondsferiedage er ferie, som man kunne få på forskud fra de indefrosne feriedage, hvis man kun havde optjent ret til at holde maks. 8,32 dage pr. 1. maj 2020.

Påvirkes din ret til at holde ferie i år, hvis du hæver de indefrosne feriepenge?
Nej. Har du været i arbejde i hele 2019, fik du tildelt 16,64 feriedage 1. maj. Og fra 1. september begynder du at optjene 2,08 dage pr. måned, som kan holdes løbende.

Hvad er forskellen på de indefrosne feriepenge, når du har ferie med løn eller feriekort?
Holder du ferie med løn, bliver de indefrosne feriepenge beskattet i 2020. Det betyder, at feriepengene skal regnes med i din samlede årsindtægt i 2020.

Holder du ferie med feriekort, er der betalt skat af dine indefrosne feriepenge i 2019. Du kan se på dit feriekort, hvor mange feriepenge du har optjent netto.

Hvordan bliver de indefrosne feriepenge beskattet?
Har du ferie med løn og holder dig under topskattegrænsen, bliver du beskattet med din nuværende trækprocent, hvis du hæver dine indefrosne feriepenge.

Hvis din årsindtægt nærmer sig eller er over grænsen for topskat, vil dine feriepenge blive hårdere beskattet, hvis du vælger at få dem ud.
Grænsen for topskat er 531.000 kr. om året i 2020, når AM-bidrag på 8 % er trukket fra. Det vil sige, at du skal betale 15 % i topskat på det beløb, der overstiger de 531.000 kr. De indefrosne feriepenge vil tælle med som indtægt.

Påvirker feriepengene offentlige ydelser?
Til og med 2022 bliver offentlige ydelser, som afhænger af dine formueforhold, ikke påvirket, hvis du vælger at hæve dine indefrosne feriepenge. Det er fx SU til hjemmeboende børn, boligstøtte, dagpenge, førtidspension og efterløn.

Hvad sker der med feriepengene, hvis jeg lader dem stå?
Din arbejdsgiver indbetaler dine indefrosne feriepenge til fonden ”Lønmodtagernes Feriemidler”, som hører under LD Fonde (Lønmodtagernes Dyrtidsfon. På samme måde som med dyrtidsmidlerne, bliver feriepengene investeret, så de kan vokse og have den samme værdi, når du skal have dem udbetalt. Baseret på erfaringer med dyrtidsmidlerne forventer LD Fonde at kunne øge værdien af midlerne udover den almindelige prisudvikling.

Din arbejdsgiver kan også vælge at lade de indefrosne feriepenge stå i virksomheden. Arbejdsgiveren betaler så en rente svarende til den generelle lønudvikling.

Men uanset, om dine feriepenge står i fonden eller hos din arbejdsgiver, bliver de forrentet på den samme måde.

Hvordan bliver de indefrosne feriepenge beskattet, hvis jeg lader dem stå?
De indefrosne feriepenge er skattepligtige. Det vil sige, at de beskattes som almindelig A-indkomst.

Vil min folkepension blive påvirket, hvis jeg lader pengene stå?
Hvordan pensionsbeskatningen ser ud, når du skal på pension, er umuligt at svare på.
Men hvis vi tager udgangspunkt i, hvordan det fungerer i dag, så kan pensionstillægget til folkepensionen blive påvirket. Pensionstillægget er en offentlig ydelse til dem, der ikke har sparet op til pensionen eller ikke har sparet så meget op.
I dag kan du som enlig få pensionstillæg, når din årlige indkomst er under 365.300 kr. Jo mere du har i indtægt ved siden af folkepensionen, jo lavere bliver dit pensionstillæg.

Og så det praktiske:
Hvis du lader pengene stå, får du dem automatisk udbetalt, når du forlader arbejdsmarkedet.
Det vil sige, når du:

  • bliver folkepensionist
  • bliver førtidspensionist
  • får tilkendt fleksydelse
  • får udbetalt alderspension
  • tager varigt ophold i et andet land

Hvis du vil have dine feriepenge ind på kontoen nu, skal du søge om udbetaling af indefrosne feriepenge på Borger.dk. Pengene vil blive udbetalt op til syv hverdage efter, man har ansøgt om dem.