Overblik:
Her er Ydelseskommissionens anbefalinger

20210531-094811-L-1920x1280we
Kommissionen, som S-regeringen nedsatte i december 2019 i forståelse med støttepartierne De Radikale, SF og Enhedslisten, har blandt andet set på, hvordan man kan finde en afløser for kontanthjælpsloftet, uden at det bliver muligt at modtage ydelser i ubegrænset omfang fra det offentlige. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix
31. maj 2021 10.44
Ydelseskommissionen anbefaler, at der fremover kommer ydelser med en grundsats og en forhøjet sats.

Ydelseskommissionen er mandag formiddag kommet med sine anbefalinger til, hvordan kontanthjælpssystemet kan blive indrettet på en bedre og mere enkel måde fremover.

Kommissionen, som S-regeringen nedsatte i december 2019 i forståelse med støttepartierne De Radikale, SF og Enhedslisten, har blandt andet set på, hvordan man kan finde en afløser for kontanthjælpsloftet, uden at det bliver muligt at modtage ydelser i ubegrænset omfang fra det offentlige.

Kommissionen havde den bundne opgave, at dens anbefalinger skulle være udgiftsneutrale og samtidig ikke måtte svække beskæftigelsen.

Her er et udpluk af Ydelseskommissionens anbefalinger:

* Kontanthjælpsloftet, 225-timers reglen, særlig støtte for kontanthjælpsmodtagere, aktivitetstillægget og særlige satser for psykiske sygdomme og graviditet afskaffes.

* Kommissionen anbefaler, at et nyt kontanthjælpssystem skal bygges op om et optjeningsprincip, som gælder for alle.

* Kontanthjælpssystemet skal fremover kun bestå af én forsørgelsesydelse med to satser, en grundsats og en forhøjet sats, samt et tillæg, som bliver bestemt af familietypen.

* Ydelseskommissionen foreslår følgende nye satser og tillæg for kontanthjælp. Alle tal er per måned:

* Grundsats: 6600 kroner.

* Forhøjet sats: 10.500 kroner.

* Sats for hjemmeboende børn over 18 år: 2550 kroner.

* Herudover:

* Fast børnetillæg: 3550 kroner per måned til alle forsørgere uanset antal børn.

* Fast tillæg til enlige uden børn i husstanden: 1000 kroner (grundsats) eller 2250 kroner (forhøjet sats).

* Fritidstillæg: 450 kroner per barn per familie. Beløbet er skattefrit, dog kun op til 1800 kroner.

* 75 procent af fritidstillægget skal fradrages i de enlige forsørgeres ordinære børnetilskud, hvilket svarer til et fradrag på 337,50 kroner per barn. Beløbet er skattefrit, dog højst op til 1350 kroner.

* Der er to veje at blive berettiget til den forhøjede sats:

* Beskæftigelse eller uddannelse:

* Man kan blive berettiget til den forhøjede sats ved enten at have gennemført en uddannelse, der giver erhvervskompetencer, eller ved at have haft to et halvt års ordinær beskæftigelse inden for de seneste ti år.

* Man skal dog også have haft lovligt ophold i Danmark i syv af de seneste otte år, efter at man er fyldt 18 år. Man kan dermed først få adgang til den forhøjede sats, når man er fyldt 25 år.

* Grundskolen:

* Man kan også få den forhøjede sats, hvis man har bestået afgangseksamen på grundskoleniveau.

* Man skal dog også have haft lovligt ophold i Danmark i 12 af de seneste 13 år, efter at man er fyldt 18 år. Hvis man følger denne model, kan man tidligst få adgang til den forhøjede sats, når man er fyldt 30 år.

Kilde: Ydelseskommissionen.

/ritzau/