Fire personer mistænkes for afbrænding af statsministerdukke

20210124180516390_1000
Foreløbig er tre mænd anholdt for afbrændingen af en dukke, der forestillede statsminister Mette Frederiksen. To af de anholdte fremstillles i grundlovsforhør. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
24. jan. 2021 18.57
Politiet har anholdt tre mænd for afbrænding af dukke forestillende statsminister Mette Frederiksen./ritzau/

Det udviklede sig voldsomt, da der lørdag aften blev demonstreret mod de gældende coronarestriktioner i København og på Frederiksberg.

Kort før klokken 19.30 blev der sat ild til en mannequindukke med et billede af statsminister Mette Frederiksen (S) klistret til ansigtet.

På dukken var monteret et skilt hvorpå der blandt andet var skrevet "hun må og skal aflives". Afbrændingen har ført til foreløbig tre anholdelser.

Det er kommet frem søndag eftermiddag i et grundlovsforhør i Retten på Frederiksberg. Hidtil har der kun været kendskab til to anholdelser.

I retten fremstilles to mænd, som blev anholdt natten til søndag. De er sigtet efter straffelovens paragraf 113 om angreb på regeringen.

Brud på bestemmelsen kan give op til 16 års fængsel.

De nægter sig begge skyldige. Mændene er henholdsvis 30 og 34 år og er begge klædt i sorte sweatshirts. Den ene har flere synlige tatoveringer.

Tredje person anholdt

Kort før grundlovsforhøret gik i gang, blev den tredje person anholdt.

Han vil først blive stillet for en dommer mandag.

Ifølge  senioranklager Søren Harbo fra Københavns Politi har politiet den opfattelse, at en fjerde person på fri fod spiller en rolle i afbrændingen af statsministerdukken.

- Der er en navngiven bagmand, som ikke skal kunne orientere sig om sagens beviser gennem medierne, siger Søren Harbo.

Der er desuden rejst en underordnet sigtelse. Ifølge den er afbrændingen af dukken en overtrædelse af straffelovens paragraf 266 om trusler.

En sådan underordnet sigtelse kan komme i betragtning, hvis retten ikke er enig i, at der er tale om en overtrædelse af paragraf 113 - altså hvis retten ikke anser handlingen som et egentligt angreb.

I alle tilfælde sigtes de efter paragraf 81d stk. 4, fordi forbrydelsen ifølge politiet er begået med baggrund i coronaepidemien. Det er en skærpende omstændighed.

Læs om paragrafferne her

- Straffelovens paragraf 113:

Den, som antaster Folketingets sikkerhed eller frihed eller i øvrigt foretager nogen handling, der sigter til ved magtanvendelse eller trussel derom at aftvinge Folketinget nogen beslutning eller hindre det i frit at udøve sin virksomhed, straffes med fængsel indtil 16 år eller under særligt skærpende omstændigheder på livstid.

Stk. 2) Samme straf kommer til anvendelse på den, der på tilsvarende måde angriber eller øver tvang mod kongen eller den, der med hjemmel i forfatningen fører regeringen, eller mod ministrene, Rigsretten eller Højesteret.

- Straffelovens paragraf 115:

Begås, uden at forholdet falder ind under paragraf 112 og 113, nogen af de i kapitlerne 25, 26 og 27 omhandlede forbrydelser mod kongen eller den, der med hjemmel i forfatningen fører regeringen, forhøjes de i de nævnte bestemmelser foreskrevne straffe indtil det dobbelte.

- Straffelovens paragraf 266:

Den, som på en måde, der er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd, truer med at foretage en strafbar handling, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

- Straffelovens paragraf 81d stk. 4:

Ved fastsættelse af straf for lovovertrædelser skal det i almindelighed indgå som en skærpende omstændighed, hvis lovovertrædelsen har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark.

Afbrændingen af mannequindukken fandt sted foran koncertstedet Forum på Frederiksberg - ifølge sigtelsen klokken 19.25.

Det var gruppen "Men in Black", der havde arrangeret demonstrationen, som politiet besluttede at opløse omkring klokken 20 lørdag aften.

Det skyldtes uroligheder, men optøjerne fortsatte efterfølgende.

Kilde: Københavns Politi.

/ritzau/