lizettealvorlig
Lizette Risgaard stiller nu spørgsmålstegn ved, om den danske pensionsalder automatisk skal stige. Foto: Mads Claus Rasmussen / Scanpix

Fagtop lægger pensions-pres på Mette F:
"Vi er bagud"

TEMA: Ny regering
1. jul. 2019 07.18
Ringe arbejdsmiljø har ændret forudsætningerne for velfærdsforliget og dermed også for at hæve pensionsalderen, siger FH-formand Lizette Risgaard. S, R og V holder fast.

Få dage inde i sin levetid kommer den nye socialdemokratiske regering under pres fra fagbevægelsens øverste top.

I et interview med Politiken sætter formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Lizette Risgaard, spørgsmålstegn ved en hjørnesten i velfærdsforliget fra 2006, der ofte bliver betegnet som grundlaget for velfærdssamfundets økonomi. Lizette Risgaard mener således ikke, at aldersgrænsen for folkepension per automatik bør stige og stige, som velfærdsaftalen ellers lægger op til.

- Det er ikke noget mål i sig selv, at Danmarks befolkning er dem, som skal arbejde længst i Europa. Det, der må være målet, er, at danskerne får flere gode år på arbejdet«, siger Lizette Risgaard, der er formand for 1,4 millioner lønmodtagere.

Som led i velfærdsforliget skal Folketinget næste år beslutte, om man vil hæve pensionsalderen til 69 år med virkning fra 2035. Aftalen har det sigte, at danskernes pensionsalder skal stige i takt med levealderen. Velfærdsaftalen blev indgået i 2006 som et bredt politisk forlig mellem den daværende V-K-regering, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre.

- Når folkepensionsalderen blev hævet, så skulle politikerne på den anden side også sørge for, at arbejdsmiljøet på arbejdspladserne var i orden og blev forbedret. Det har politikerne ikke holdt. Vi er simpelthen bagud på arbejdsmiljødelen af velfærdsforliget, siger Lizette Risgaard.

Efter hendes opfattelse halter Danmark  blandt andet efter på teknologi, der kan gøre arbejdslivet mindre nedslidende. Og så efterlyser hun, at der bliver frigivet flere penge fra Forebyggelsesfonden.

Socialdemokratiet har allerede tilkendegivet, at man som regeringsparti vil sætte sig i spidsen for at vedtage en yderligere stigning i pensionsalderen.
I Dansk Folkeparti åbner beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted, der var med til at lave velfærdsforliget for 13 år siden, til gengæld for et opgør med den støt stigende folkepensionsalder.

- Jeg kan sagtens forestille mig, at vi stopper ved en pensionsalder på 68 år, siger Bent Bøgsted til Politiken.
Hos Radikale Venstre ser man overhovedet ikke grund til at »trykke på pauseknappen« i forhold til køreplanen i velfærdsforliget. Venstre mener, at betingelserne for at hæve pensionsalderen er opfyldt.