Danmarkskort

Se kortet:
De gule fagforeninger indtager provinsen

3. jun. 2021 06.00
Dette er den fjerde af en række artikler om fagbevægelsens udfordringer. Her ser vi nærmere på, hvordan organiseringen varierer mellem forskellige geografiske områder. Danmarkskortet er simpelthen mere gult i nogle dele af landet end andre. Det er tydeligt, at organiseringskampen er lokal, på trods af at den samlede fagforenings styrke måles nationalt.

Udgangspunktet for denne artikelserie er, at de overenskomstbærende fagforeninger har haft et massiv fald i organisationsgraden de sidste 20 år. Vi har i tidligere artikler fokuseret på, at de er blevet bedre til at tiltrække de helt unge på skoler og lærepladser, men at de ikke i tilstrækkelig grad formår at fastholde dem, når de kommer ud på arbejdsmarkedet.

I dette nedslag ser vi på forskelle i organisationsgrad på tværs af landet. Vi har udarbejdet en række landkort over a-kassernes organisationsgrad fordelt på kommuner. Det tegner et spændende billede, hvor de ikke-faglige a-kasser udfordrer de traditionelle og fagligt funderede a-kasser, og dermed de overenskomstbærende fagforeninger fra en række lokale højborge.

Glemt kodeord