Fagforbund kritiserer manglende erstatning for corona-tab

TEMA: Corona i Danmark
31. jan. 2021 12.36
Forslag til ny epidemilov indeholder ikke erstatning til virksomheder for økonomiske tab grundet corona.

Den milliardstore erstatning til mink er blevet et hedt samtaleemne.

Men i udspillet til den kommende epidemilov er retten til erstatning til virksomheder og erhvervsdrivende, som lider tab under coronapandemien, ikke nævnt med ét eneste ord.

Det kritiserer en ekspertgruppe nedsat af Djøf, som er juristernes og økonomernes fagforbund.

Det optrådte ellers i den gamle lov. Retten til erstatning røg ud, da loven blev hastebehandlet på under et kaotisk døgn i marts 2020.

Det er et "retssikkerhedsmæssigt problem" mener Kristian Lauta. Han er juraprofessor ved Københavns Universitet og formand for Djøfs arbejdsgruppe.

- Når man laver indgreb på denne skala, er det fuldstændig afgørende, at borgerne kan indrette sig efter, at deres rettigheder ikke tilsidesættes, og at de får erstatning for de tab, de lider, siger han.

Han mener ikke, at man blot kan videreføre bestemmelserne fra den gamle lov, da samfundet har lært meget siden da. Han understreger trods kritikken, at Danmark overordnet har klaret sig godt i forhold til resten af Europa.

Anbefalingen om at genindføre retten til erstatning kommer i kølvandet på den nye aftale om at kompensere minkavlerne. De sikres kompensation for op mod 19 milliarder kroner.

Hvis rettighederne på forhånd er klare, risikerer spørgsmålet om kompensation ifølge juraprofessoren ikke at blive en konkurrence i politisk overbud, hvis andre erhverv kommer under pres.

- Ellers bliver det specifikke politiske interesser, der afgør, hvem der skal have erstatning. Det bliver afgjort af dem, der er bedst til at påvirke politikerne, eller af partiernes individuelle interesser.

- Det risikerer at skabe en skævhed, i forhold til hvem der får erstatning, siger han.

Den nye epidemilov bliver i øjeblikket lovbehandlet af Folketinget. Den skal efter planen træde i kraft 1. marts.

Et politisk flertal har nedsat en arbejdsgruppe, der inden 2021 skal komme med anbefalinger, som skal munde ud i et nyt lovforslag.

Rådet mener, at diskussion om erstatning er aktuel på grund af den seneste forlængelse af restriktionerne.

Eksempelvis er mange forretningsdrivende bekymrede for deres økonomi og mulighederne for kompensation.

Også erhvervsorganisationen DI og Advokatsamfundet har tidligere kritiseret den manglende ret til erstatning.

Djøfs arbejdsgruppe består af formand Kristian Lauta, Dommerforeningens formand, Mikael Sjöberg, statsretsprofessor Jens Elo Rytter og Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa.

/ritzau/