20180710-073402-L-1920x1281we__8_
Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen/Ritzau Scanpix

Færre rettigheder som senior:
På job uden ret til dagpenge

3. feb. 2021 06.02
Hvis du først er nået til folkepensionsalderen, er der ingen dagpenge, hvis du bliver ledig. Heller ikke hvis du er sendt hjem på arbejdsfordeling sammen med dine kolleger.

De over 100.000 lønmodtagere, som hver dag står tidligt op og tager på arbejde, selv om de har alderen til at gå på folkepension, er ringere stillede end deres yngre kolleger, hvis de skulle blive arbejdsløse.

Det har flere oplevet i forbindelse med corona-krisen. Det skriver Fagbladet 3F.

LÆS OGSÅ: SF vil frede dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere til efter sommerferien

Blandt andet har Ældre Sagen fået henvendelser fra ældre, som er sendt hjem på grund af den midlertidige arbejdsfordelingsordning, men uden dagpenge som deres yngre kolleger. Desuden fik organisationen i foråret henvendelser fra ældre, der bare var sendt hjem, uden hverken løn eller dagpenge, som deres kolleger fik.

- Det hænger dårligt sammen med det politiske ønske om, at vi skal arbejde længere, siger arbejdsmarkedsekspert i Ældre Sagen, Anna Sophie Debel.

Også i 3F’s a-kasse er der eksempler på, at når virksomhederne bruger den nye, midlertidige arbejdsfordelingsordning under coronaen, er nogle kolleger i pensionsalderen sendt hjem uden dagpenge. Og de er sat ned i tid.

- Og det behøver jo ikke alene gælde her. Der er jo mange brancher, hvor arbejdsgiverne jævnfør overenskomsterne kan sende folk hjem med kort varsel, for eksempel på grund af vejrlig, siger a-kassesekretær i 3FA, Thomas Bentsen.

- Det er jo baseret på, at folk kan få dagpenge i stedet. Det gælder så bare ikke de ældre, påpeger han.

- Politikerne vil jo gerne have, at folk skal arbejde længere. Derfor er det jo et paradoks, at der ikke er det samme sikkerhedsnet for seniorer, som for andre, mener han.

Ældre Sagen mener, at personer over folkepensionsalderen bør have mulighed for at være medlem af deres a-kasse på lige fod med øvrige medlemmer, og at man skal have mulighed for at få dagpenge.

- Mange ældre har stadig lyst til at arbejde, men de risikerer at blive presset til at gå på pension, hvis de bliver arbejdsløse og ikke kan få dagpenge, siger Anna Sophie Debel.

Også organisationen Faglige Seniorer – en selvstændig organisation for fagbevægelsens seniormedlemmer – mener at vilkårene for seniorer, der ønsker at arbejde videre, generelt er for ugunstige i dag, blandt andet på grund af modregning i pensionen.

Landsformand Ole Ibsen mener også, der kan være nogle dilemmaer i forhold til dagpenge.

- Ingen tvivl om at reglerne ikke på alle områder støtter op om ældres deltagelse på arbejdsmarkedet. Det er en skam, at ældre ses som en gruppe, som er en udgift i form af folkepension, frem for en gruppe, der kan bidrage, betale skat og også udbuddet af arbejdskraft, siger Ole Ibsen.

Tidligere blev man automatisk smidt ud af a-kassen, når man nåede folkepensionsalderen. I dag må man gerne være medlem, men uden ret til ydelser. Seniormedlemskabet er dog langt fra blevet et hit. Ifølge de nyeste tal fra STAR (Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering) er der under 900 seniormedlemmer i a-kasserne, i alt.

For arbejdsmarkedsordfører i Enhedslisten Jette Gottlieb, er det er gammelkendt og stigende problem. Også hun mener, at det er et paradoks at ældre ikke kan opnå dagpengeret, samtidig med at der er et bredt politisk ønske om, at seniorer skal forblive i arbejde.

- Er du funktionæransat i et ministerium, har du måske ni måneders opsigelse. Men er du timelønnet med kort opsigelsesvarsel, kan det få katastrofal betydning at blive opsagt, hvis du ikke har dagpengeret. Som dagpengereglerne er i dag, tilskynder de ikke til at blive i arbejde efter pensionsalderen, siger hun.

Derfor bør reglerne ændres, mener Jette Gottlieb, som vil tage sagen op med beskæftigelsesministeren.

- Aldersgrænsen skal væk. Der skal være nogle særlige muligheder for at få dagpenge, selv om man er nået pensionsalderen.

Fagbladet 3F har forgæves forsøgt at få kommentarer fra beskæftigelsesordførere fra flere partier.