c20200930125913484_1000
Bente Thygesen mistede sin mand i en arbejdsulykke i marts 2018. Nu har byretten afgjort, at hun skal have erstatning for tab af forsørger. Foto: Claus Bjørn Larsen/

Bentes mand døde på jobbet:
Nu får hun millionerstatning

1. okt. 2020 06.35
Fisker Karl Jørn Thygesen omkom i 2018 på sit arbejde. Nu skal hans enke have erstatning for tab af forsørger efter arbejdsulykken, har Retten i Holstebro afgjort.

Midt i marts 2018 tog fisker Karl Jørn Thygesen på arbejde på havet og vendte aldrig hjem i live.

Hans enke, Bente Thygesen, har fortsat ikke fået erstatning for tab af forsørger. Men hun har krav på cirka 1,2 millioner kroner i erstatning. Det har Retten i Holstebro afgjort forleden.

Det skriver Fagbladet 3F.

LÆS OGSÅ: Arbejdsgiverne skal tage større ansvar for forebyggelse af sexchikane

- Jeg føler, at dommeren gav os fuld medhold. Jeg er tilfreds med afgørelsen, siger Bente Thygesen.

Karl Jørn Thygesen var fisker i over 40 år. Heraf 14 år om bord på fiskeskibet Aaltje Postma, der er bygget i år 2000 og hører hjemme i Thyborøn. Som hovmester tog han sig af køkkentjansen, men han deltog også i fiskeriet og havde styrevagter om bord på det 37 meter lange skib, der normalt sejler med seks besætningsmedlemmer i fem til syv dage ad gangen.

15. marts 2018 klokken 11.05 befandt fiskeskibet sig i norsk farvand i Nordsøen, hvor besætningen var i gang med at sætte trawl for at kunne fange fladfisk. Skipperen ville flytte skibets store klump, der skulle holde trawlet nede på bunden under fiskeriet, et par meter ved hjælp af nogle håndtag i styrehuset.

Men klumpen røg helt ind på skibets dæk bagest på skibet. Her ramte den Karl Jørn Thygesen, der stod på sin vante arbejdsposition og ventede på, at klumpen skulle kobles til trawlet. Hovmesteren blev klemt mellem klumpen og en trawltromle, viser Den Maritime Havarikommissions rapport om søulykken.

Med sine hænder stemte fiskeren imod klumpen for at komme fri. Men i samme øjeblik blev skibet i blæsevejret ramt af en bølge, så han fik endnu et tryk af klumpen, som vejede 1,2 ton.

Karl Jørn Thygesen døde på skibet af sine kvæstelser. Han blev 59 år. Ud over sin hustru efterlod han sig fire voksne børn.

Bente Thygesen er skuffet over, at sagen skulle afgøres ved retten.

- Det er ikke at stå ved sit ansvar. Jeg mener helt klart, at arbejdsgiveren har ansvaret for ulykken. Han valgte at sejle og fiske videre, selvom det farligste redskab om bord var defekt. Og det var ham, der rykkede lidt for hårdt i håndtagene, så klumpen røg op på dækket og hen bag sikkerhedsforanstaltningerne, hvor min mand stod. Chefen havde heller ikke sagt, at min mand skulle stå et andet sted, siger enken.

- Jeg synes også, at forsikringsselskabet skulle have en røvfuld. De kører på, at der skulle være tale om et hændeligt uheld, for så er selskabet ikke forpligtiget til at betale en erstatning. De virker som om, at de forsøger at lukrere på, at der sidder efterladte tilbage, der ingen penge har. Jeg synes ikke, at det er fair den måde, modparten i sagen har behandlet os og min mand på, siger Bente Thygesen.

Hun har haft 3F til at føre sagen for sig, fordi hendes afdøde mand var medlem af fagforbundet.

Fiskeskibet med det hollandske navn Aaltje Postma er ejet af Tamme Bolt, der også er dets skipper. Det var ham, der via et tovspil styrede klumpen, som ramte Karl Jørn Thygesen.

- Det var et forfærdeligt uheld. Et hændeligt uheld, der skete på et øjeblik. Der var søgang, og der blev arbejdet på et farligt sted. Det var et meget uheldigt uheld, siger Tamme Bolt.

Om dommerens afgørelse siger skibsrederen:

- Det er vel, som det er. Det må jeg erkende eller finde mig i. En ægtefælle har tabt sin mand, og der er nogle børn, der har tabt deres far.

Synes du, at du har et ansvar for ulykken eller ej?

- Det må jeg have. Det har dommeren jo afgjort. De skriver, at jeg som skipper og redder har ansvaret for arbejdsforholdene om bord. Det må jeg forholde mig til, siger han.

Tamme Bolt oplyser, at han heller ikke har ønsket, at sagen skulle for retten.

Arbejdsgiveren forklarer, at det var hans forsikringsselskab, If Skadeforsikring, der var årsag til, at sagen endte ved retten. Det er rederens forsikringsselskab, som skal betale erstatningen til enke Bente Thygesen.

Til kritikken fra Bente Thygesen skriver kommunikationschef hos If Skadeforsikring Birgitte Ringbæk i en e-mail til Fagbladet 3F:

- Det er en meget ulykkelig sag. En ulykkelig sag betyder dog ikke nødvendigvis, at nogen er erstatningspligtig, og det er det, retten skal finde frem til. Sagen blev anlagt i maj 2019, og afgørelsen blev udsat fra foråret på grund af rettens nedlukning i forbindelse med corona-epidemien. Vi forstår godt, at det opleves frustrerende, når sagerne trækker ud.

Kommunikationschefen gør opmærksom på, at If Skadeforsikring både før og efter anlægget af retssagen forsøgte at få en forligsmæssig løsning i sagen.

- Vi har endnu ikke taget stilling til, om vi accepterer dommerens tilkendegivelse af, at modparten får medhold. Vi afventer dommen og dens præmisser med henblik på en vurdering af, om vi accepterer eller anker, skriver Birgitte Ringbæk.