20200526-084823-L-1920x1080we
Det er bekymrende med en så kraftig stigning i anmeldelser, men faktisk ikke overraskende, lyder det. (Arkivfoto) Foto: Pedro Pardo/AFP/Ritzau Scanpix

Eksplosiv stigning i anmeldte corona-arbejdsskader

9. jun 2020, 12:03
Nye tal indikerer mere end en tredobling i antallet af anmeldte corona-arbejdsskader.

Langt flere danskere end hidtil kendt har anmeldt en arbejdsskade på grund af coronavirus. Det skriver Fagbladet FOA.

1.518 personer har fra februar til 29. maj anmeldt en arbejdsskade, hvor Arbejdstilsynet vurderer, at en "stor del af tilfældene vedrører covid-19".

Det fremgår af en aktindsigt i dataudtræk fra registreringsværtøjerne EASY og ESS, som Arbejdstilsynet har gennemført, og som Fagbladet FOA har set.

"Det er bekymrende med en så kraftig stigning i anmeldelser, men faktisk ikke overraskende, når vi ved, at omkring en tredjedel af alle omtrent 12.000 smittede på landsplan arbejder på ældre- og sundhedsområdet. Set i det lys forventer vi, at tallet stiger endnu mere," siger forbundssekretær i FOA, Jens Nielsen.

Dermed er antallet af arbejdsskader relateret til corona-epidemien væsentligt større end de hidtil kendte 443 anmeldelser, som fremgår af den seneste opgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) fra 9. juni.

Selvom antallet af anmeldte corona-arbejdsskader reelt er langt højere, end opgørelsen fra AES viser, er der intet forkert i opgørelsen.

”Ulykkesanmeldelsen går i første omgang til arbejdsgiverens forsikringsselskab/forsik-ringsenhed, der skal vurdere, om sagen skal behandles i AES. De ulykkessager, der er under behandling i forsikringsselskaberne, indgår ikke i AES data," skriver Arbejdstilsynet i en forklaring til dataudtrækket.

AES oplyser, at der indtil videre er truffet afgørelse i fem sager. Af diskretionshensyn ønsker AES på nuværende tidspunkt ikke at oplyse, om de færdigbehandlede anmeldelser er blevet anerkendt som arbejdsskade.

I den seneste vejledning om arbejdsskader udarbejdet af Beskæftigelsesministeriet, Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring står der, at covid-19 kan anerkendes som arbejdsskade, hvis det er sandsynligt, at man er smittet på arbejde. Og at sager, hvor smittede er blevet alvorligt syge, skal hastebehandles.